home

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง จัดเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยมักมีอาการไอเรื้อรังร่วมกับมีเสมหะเหนียวข้น นานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปภายในระยะเวลา 1 ปี และมีอาการติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป สาเหตุหลักเกิดจากการสูบบุหรี่ ควันบุหรี่ หรือมลภาวะทางอากาศ

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง คือการอักเสบของหลอดลม ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวตั้งแต่บริเวณใต้กล่องเสี่ยงลงมาถึงช่วงกระดูกหน้าอก มีบทบาทสำคัญคือนำพาอากาศที่เต็มไปด้วยออกซิเจนเข้าสู่ปอดขณะหายใจเข้า แม้ว่า อาการของโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง อาจไม่รุนแรงมากนักในระยะ แต่หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำการรักษา อาการก็อาจรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ สาเหตุของ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง อาจไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรียเสมอไป โดยสาเหตุหลักที่พบบ่อยที่สุด อาจมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การสูบบุหรี่ ควันบุหรี่ มลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่น ควันพิษจากสิ่งแวดล้อม พันธุกรรม สารเคมี วัณโรค โรคถุงลมโป่งพอง โรคหอบหืด อาการของโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ในระยะแรกผู้ป่วยอาจไม่มีอาการใด ๆ รุนแรงมากนัก แต่หากปล่อยไว้เป็นระยะเวลานาน อาการของ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง จะค่อย ๆ ทวีความรุนแรงขึ้นตามสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล บางกรณีอาจส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ข้อเท้าและเท้าบวม หรือมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจเพิ่มเติมได้ อาการของ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ที่ควรสังเกต มีดังนี้ อาการไอบ่อย และมีเสมหะมาก หายใจเสียงดัง หายใจถี่รัว โดยเฉพาะขณะที่กำลังออกกำลังกาย หรือใช้แรงกายมาก แน่นหน้าอก อาการของ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง อาจคงที่ยาวนานติดต่อกันหลายเดือนถึงเป็นปี แต่ก็มีโอกาสที่อาการจะค่อย ๆ รุนแรงขึ้น ตามสุขภาพและการดูแลตัวเองของผู้ป่วย การรักษาโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง คุณหมออาจให้ยาตามอาการที่ผู้ป่วยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังเป็นด้วยยาประเภทต่าง ๆ […]

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic Bronchitis) เป็นอีกหนึ่งโรคทางระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อย โดยมีสาเหตุมาจากมลภาวะทางอากาศและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการไอ น้ำมูกไหล หายใจลำบาก เป็นต้น บทความนี้ Hello คุณหมอ จึงนำข้อมูลความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับโรค หลอดลมอักเสบเรื้อรัง มาให้ผู้อ่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจถึงโรคดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้รับมือกับโรคได้อย่างทันท่วงที  โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis) คืออะไร โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis) เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุหลอดลม ทำให้เยื่อบุหลอดลมบวม และกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเสมหะเข้าไปในท่อหลอดลมมากขึ้นกว่าปกติ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการไอ มีเสมหะ หายใจลำบาก เป็นต้น  ถึงแม้ว่าโรค หลอดลมอักเสบเรื้อรัง จะไม่ส่งผลอันตรายต่อร่างกายเท่าใดนักในผู้ป่วยครั้งแรก (ผู้ป่วยบางรายมีอาการปอดบวมได้) แต่หากหลอดลมเกิดการอักเสบหลายครั้งซ้ำ ๆ อาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้ ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง มีดังต่อไปนี้ ควันบุหรี่ ผู้ที่สูบบุหรี่หรือผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ภูมิต้านทานต่ำ เช่น เป็นหวัดหรือมีภาวะเรื้อรังที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันต่ำลง  มลภาวะทางอากาศ  การสัมผัสกับ ฝุ่น ควัน สารเคมี อาจทำให้เกิดการระคายเคียงในปอด ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดลมอักเสบ กรดไหลย้อน อาการเสียดท้องอย่างรุนแรงซ้ำ ๆ อาจทำให้คอเกิดการระคายเคือง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไป 5 สัญญาณเตือน ที่บ่งบอกว่าคุณเข้าข่ายเป็นโรค หลอดลมอักเสบเรื้อรัง อาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง มีดังต่อไปนี้ อาการไอ มีเสมหะ เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หายใจถี่ อาการหนาวสั่น มีไข้เล็กน้อย แน่นหน้าอก ลดความเสี่ยงโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon
x