home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

5 ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง มีอะไรบ้าง มาดูกัน

5 ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง มีอะไรบ้าง มาดูกัน

บทความนี้ Hello คุณหมอ จะพาทุกคนไปดู 5 ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง กันค่ะ เพราะการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง จะช่วยให้เรา รับมือกับโรคดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อม ๆ กันเลย

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis) คืออะไร

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis) เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุหลอดลม ทำให้เยื่อบุหลอดลมบวม ร่างกายจึงผลิตเสมหะเข้าไปในหลอดลมมากกว่าปกติ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการไอเรื้อรัง (ไอติดต่อกันนาน 3 เดือนขึ้นไป) ร่างกายอ่อนเพลีย แน่นหน้าอก หายใจลำบาก

5 ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

บุคคลที่มี ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง มีดังต่อไปนี้

  • สูบบุหรี่ เป็นปัจจัยหลักถึง 75% ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
  • มลภาวะทางอากาศ เช่น การสัมผัสหรือสูดดมควัน ฝุ่น ละออง สารเคมี ที่อาจทำให้ปอดเกิดการระคายเคือง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดลมอักเสบ
  • อายุ คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังมีอายุน้อยกว่า 40 ปี
  • โรคพันธุกรรม เช่น การขาดแอลฟ่าวัน-แอนตี้ทริปซิน (Alpha-1 antitrypsin)
  • ภูมิต้านทานต่ำ เช่น เป็นหวัดหรือมีภาวะเรื้อรังที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันต่ำลง

วิธีการรักษาและ ป้องกันตนเองจากโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

สำหรับวิธีการรักษาโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง แพทย์จะเน้นการรักษาเพื่อควบคุมอาการของโรค ควบคู่กับการแนะนำให้ผู้ป่วย ป้องกันตนเองจากโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ด้วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพปอดให้แข็งแรง โดยมีวิธีการรักษาและการป้องกันที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

การรักษา

  • การให้ยาปฏิชีวนะ อย่างยาขยายหลอดลม ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยคลายกล้ามเนื้อรอบ ๆ ทางเดินหายใจ ทำให้หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้น
  • ฉีดวัคซีน โดยส่วนใหญ่โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังมีผลมาจากไข้หวัดใหญ่ แพทย์จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
  • การบำบัดด้วยออกซิเจน จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังหายใจสะดวกยิ่งขึ้น
  • การผ่าตัด ในกรณีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง แพทย์จำเป็นต้องทำการผ่าตัดหรือปลูกถ่ายปอด

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สาเหตุหลักของการเกิดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังเกิดจากการสูบบุหรี่ ดังนั้น แพทย์จะแนะนำให้เราลดปริมาณการสูบบุหรี่ หรือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ รวมถึงหลีกเลี่ยง ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง เช่น การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษต่าง ๆ ฝุ่นละออง ฝุ่น ควัน สารเคมี ที่ทำให้ปอดเกิดการระคายเคือง เป็นต้น

จากบทความดังกล่าวข้างต้น หากคุณอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หรือดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพปอดให้แข็งแรง ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวได้เช่นกัน

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Chronic Bronchitis.https://medlineplus.gov/chronicbronchitis.html.Accessed July 27, 2021

Chronic Bronchitis.https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/chronic-bronchitis.Accessed July 27, 2021

Chronic Bronchitis Overview.https://www.webmd.com/lung/copd/copd-chronic-bronchitis.Accessed July 27, 2021

Bronchitis.https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bronchitis/symptoms-causes/syc-20355566.Accessed July 27, 2021

Chronic Bronchitis.https://familydoctor.org/condition/chronic-bronchitis/.Accessed July 27, 2021

Chronic Bronchitis: Symptoms, Treatment, and Causes. https://www.medicinenet.com/chronic_bronchitis/article.htm.Accessed July 27, 2021

 

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ แก้ไขล่าสุด 14/08/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล