home

เราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร

close
chevron
บทความนี้อาจมีข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องแม่นยำ
chevron

โปรดแจ้งให้ทราบหากข้อมูลไม่ถูกต้อง

wanring-icon
คุณไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดนี้หากคุณไม่สะดวกใจ โปรดส่งความคิดเห็นของคุณที่ด้านล่างนี้เพื่อรับชมเว็บไซต์ต่อ
chevron
บทความนี้อาจมีข้อมูลไม่เพียงพอ
chevron

โปรดแจ้งให้ทราบหากข้อมูลไม่ครบถ้วน

wanring-icon
คุณไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดนี้หากคุณไม่สะดวกใจ โปรดส่งความคิดเห็นของคุณที่ด้านล่างนี้เพื่อรับชมเว็บไซต์ต่อ
chevron
ฉันมีข้อสงสัย
chevron

แม้ว่าเราอาจไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรค แต่เราก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นของท่าน โปรดแสดงความคิดเห็นในกล่องข้อความด้านล่าง

wanring-icon
หากคุณเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดแจ้งสายด่วน 1669 หรือติดต่อโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่ของคุณในทันที

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ผู้ป่วย โรคหอบหืด สามารถฉีด วัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่

ผู้ป่วย โรคหอบหืด สามารถฉีด วัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่

โรคหอบหืด (Asthma) เป็นหนึ่งในโรคทางเดินหายใจ ที่มีสาเหตุมาจากการระคายเคืองของสารก่อภูมิแพ้ จนก่อให้เกิดมีอาการหอบหืดขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น หลอดลมตีบ ปอดบวม และปอดหยุดการทำงานได้ อีกทั้งในปัจจุบันยังมีมีการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจโดยตรง ผู้เป็นโรคหอบหืด จึงควรระมัดระวังตนเอง และเข้ารับการฉีด วัคซีนโควิด-19 ซึ่งอาจมีส่วนช่วยในการป้องกันจากเชื้อไวรัส ป้องกันการเกิดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรง หรือเสียชีวิตได้

ความเชื่อมโยงของ โรคหอบหืด และ โควิด-19

หอบหืด เป็นโรคที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ รูจมูก โพรงจมูก ปาก คอ กล่องเสียง และระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ หลอดลม หลอดลมภายในปอด หลอดลมฝอย ถุงลม ปอด เนื่องจากบางคนอาจได้มีการติดเชื้อจากไวรัส จนทำให้มีอาการแน่นหน้าอก และหายใจลำบาก ผู้ป่วยโรคหอบหืด ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจต่าง ๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น เมื่อมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ป่วยโรคหอบหืดอาจได้รับความเสี่ยงในการติดเชื้อและกระตุ้นอาการหอบหืดในระดับรุนแรงขึ้น

ตามข้อมูลของวารสารสมาคมการแพทย์แห่งประเทศแคนนาดา แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคหอบหืดในระดับปานกลาง และรุนแรง อาจส่งผลให้มีอาการหอบหืดที่แย่ลงในระหว่างการติดเชื้อโควิด-19 ถึงอย่างไรความสัมพันธ์ของระหว่างทั้ง 2 โรค อาจต้องทำการศึกษาต่อไปว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อนำไปสู่การหาหนทางรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่เป็น หอบหืด

ผู้ป่วย โรคหอบหืด ฉีด วัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่

วัคซีนโควิด-19 ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จดขึ้นทะเบียนอนุญาตให้นำไปฉีดกับประชากรแต่ละประเทศ ได้แก่ โมเดอร์นา (Moderna) ไฟเซอร์ (Pfizer) แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson & Johnson) ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) และซิโนแวค (Sinovac) โดยแต่ละชนิดจะมีเงื่อนไขทางด้านของช่วงอายุ สภาวะสุขภาพที่ต่างกันออกไป

สำหรับผู้ป่วยที่เป็น หอบหืด อาจสามารถได้รับการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แต่ต้องเข้ารับการประเมินสุขภาพ พร้อมแจ้งประวัติของโรคที่เป็นให้คุณหมอทราบ เพื่อพิจารณาตามเกณฑ์อายุ โรคประจำตัวอื่น ๆ ว่าควรจะเหมาะกับการฉีดวัคซีนยี่ห้อใดได้บ้าง ขณะเดียวกันมีความเป็นไปได้ว่าหลังจากการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงทำให้อาการของ หอบหืด แย่ลงเพียงชั่วคราวคล้ายกับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่

จากการวิจัยของ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (CDC) ระบุว่า 77.4% ของผู้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 มักมีอาการข้างเคียง เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 55 ปี ขณะที่ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 81.9% ของผู้ได้รับวัคซีนอายุ 18-64 ปี เกิดผลข้างเคียงหลังจากได้รับโดสที่ 2 และผลข้างเคียงจะลดลงในผู้สูงอายุ ซึ่งพบ 71.9% ของผู้ได้ที่รับโดสที่ 2 อย่างไรก็ตามอัตราการเกิดอาการแพ้วัคซีนโควิด-19 นั้นค่อนข้างอยู่ในระดับต่ำ และยังไม่มีหลักฐานพบว่าผู้ป่วยโรคหอบหืดจะได้รับความเสี่ยงเมื่อ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้มากกว่าบุคคลทั่วไป หากต้องการทราบผลข้างเคียงถึงวัคซีนชนิดอื่นเพิ่มเติม สามารถปรึกษากับคุณหมอ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและศึกษาวิธีการดูแลตนเองหลังจากตัดสินใจ ฉีดวัคซีนโควิด-19

วัคซีนชนิดอื่น ที่ผู้ป่วยโรคหอบหืด ควรฉีด

นอกจากการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดอาการ และกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ต่อสู้กับเชื้อไวรัสแล้ว ยังมีวัคซีนชนิดอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ควรได้รับการฉีดร่วมด้วย ได้แก่

วัคซีนข้างต้นบางชนิดอาจเข้ารับการฉีดได้ยังแต่วัยเด็ก โดยคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งว่าสุขภาพของแต่ละบุคคลควรฉีดวัคซีนชนิดใดจึงจะเหมาะสม

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Can the COVID-19 vaccine make asthma symptoms worse?. https://www.medicalnewstoday.com/articles/asthma-covid-vaccine. Accessed August 25, 2021

COVID-19 and Asthma: What Patients Need to Know. https://www.aaaai.org/Tools-for-the-Public/Conditions-Library/Asthma/covid-prevent. Accessed August 25, 2021

Asthma and COVID-19: scientific brief, 19 April 2021. https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-ncov-sci-brief-asthma-2021.1. Accessed August 25, 2021

People with Moderate to Severe Asthma. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/asthma.html. Accessed August 25, 2021

Lung Disease including Asthma and Adult Vaccination. https://www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/health-conditions/lung-disease.html. Accessed August 25, 2021

COVID-19 VACCINE FAQS FOR PEOPLE WITH ASTHMA. https://asthma.org.au/covid-19-vaccine-faqs/. Accessed August 25, 2021

Asthma. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma/symptoms-causes/syc-20369653. Accessed August 25, 2021

Lower respiratory tract. https://medlineplus.gov/ency/imagepages/19379.htm . Accessed August 25, 2021

Upper respiratory tract. https://medlineplus.gov/ency/imagepages/19378.htm. Accessed August 25, 2021

Vaccines for Adults. https://www.webmd.com/vaccines/features/adult-immunizations-boosters . Accessed August 25, 2021

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน แก้ไขล่าสุด 3 สัปดาห์ก่อน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล
x