backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

ป่วยเป็นมะเร็งตับอยู่ได้กี่ปี บทความนี้มีคำตอบ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 16/11/2023

ป่วยเป็นมะเร็งตับอยู่ได้กี่ปี บทความนี้มีคำตอบ

ป่วยเป็นมะเร็งตับอยู่ได้กี่ปี เป็นคำถามที่หลายคนอาจสงสัย  มะเร็งตับอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากเชื้อไวรัสหรือเกิดจากเซลล์ในร่างกายที่ผิดปกติ  แต่ถ้าหากคนในครอบครัวของคุณป่วยเป็นมะเร็งตับอยู่ได้กี่ปีกันนะ วันนี้ Hello คุณหมอ มีคำตอบเพื่อคลายข้อสงสัยให้กับทุกคนแล้วมาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันค่ะ

มะเร็งตับ (liver cancer)

มะเร็งตับ (liver cancer) มะเร็งตับที่พบบ่อยเกิดขึ้นในเซลล์ของตับ เรียกว่า hepatocytes อาจมีการแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่น ๆ ได้เช่นกัน ส่วนมะเร็งตับชนิดอื่น ๆ ที่พบได้น้อย คือ angiosarcomas และ hemangiosarcoma มะเร็งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในหลอดเลือดของตับ

สาเหตุของมะเร็งตับ

มะเร็งตับเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากเซลล์ตับมีกระบวนการทางเคมีในร่างกายทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นเนื้องอกในที่สุด บางครั้งอาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง หรือมะเร็งตับอาจเกิดขึ้นได้กับผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใด

การแพร่กระจายของมะเร็งตับ

มะเร็งตับอาจเกิดขึ้นจากเซลล์ที่ผิดปกติของร่างกายมีการพัฒนาไปเป็นมะเร็ง โดยปกติเซลล์ที่ผิดปกติมักจะตายและแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงกว่า การเติบโตของเซลล์มะเร็งเกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติกัดกินเซลล์ข้างเคียงไปเรื่อย ๆ โดยอาจแพร่กระจายผ่านน้ำเหลืองหรือหลอดเลือดได้ เมื่อมีการแพร่กระจายของเซลล์ที่ผิดปกติมากขึ้นจึงทำให้เกิดเนื้องอกที่เป็นเซลล์มะเร็งได้

ป่วยเป็นมะเร็งตับอยู่ได้กี่ปี

ป่วยเป็นมะเร็งตับอยู่ได้กี่ปี เป็นคำถามทีพบบ่อยและหลายคนอาจกังวลว่าเป็นมะเร็งตับแล้วเราจะมีชีวิตได้นานแค่ไหนกันนะ ป่วยเป็นมะเร็งตับอยู่ได้กี่ปีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่

  • ชนิดของมะเร็งตับ
  • ระยะของการแพร่กระจาย
  • สุขภาพร่างกายของผู้ป่วย
  • การได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี
  • การตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วย

อัตราการรอดชีวิตของมะเร็งตับโดยปกติแพทย์ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนแต่สามารถประมาณการมะเร็งตับในระยะแรกได้ ผู้ป่วยมะเร็งตับในระยะแรกหลังจากได้รับการวินิจฉัยโรคแล้ว สามารถอยู่ได้ถึง 5 ปี มากถึง 70% ส่วนผู้ที่เป็นมะเร็งตับในระยะกลางหรือระยะสุดท้ายอัตราการรอดชีวิตอาจลดเหลือเพียงครึ่งของผู้ป่วยมะเร็งตับในระยะแรก แต่อัตราการรอดชีวิตจะสูงขึ้นเมื่อได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี หากสามารถเอามะเร็งออกได้ไม่ว่าผู้ป่วยมะเร็งตับจะอยู่ในระยะใดก็ตาม

ตัวเลือกการรักษามะเร็งตับ

การรักษามะเร็งตับมีด้วยกันหลายวิธี การเลือกวิธีรักษามะเร็งตับขึ้นอยู่กับระยะและชนิดของมะเร็งตับด้วย  ตัวเลือกการรักษามะเร็งตับที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่

  1. การผ่าตัด ตัวเลือกนี้มีประโยชน์ต่อการรักษามะเร็งตับ เป็นการตัดบางส่วนของตับที่เป็นมะเร็งออก
  2. การปลูกถ่ายตับ ตัวเลือกนี้เป็นอีกตัวเลือกที่ดีที่จะกำจัดมะเร็งตับออกจากร่างกายโดยการปลูกถ่ายตับใหม่จากผู้ที่บริจาคตับ แต่อาจต้องติดตามอาการเพื่อดูการตอบสนองของร่างกายกับการปลูกถ่ายตับ
  3. ให้ความร้อนแก่เซลล์มะเร็ง ตัวเลือกนี้เป็นการใช้ความร้อนหรือเลเซอร์เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง
  4. การใช้ยาเคมีบำบัด ตัวเลือกนี้เป็นการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ซึ่งเป็นการให้ยาเคมีบำบัดโดยการฉีดยาเข้าไปในตับโดยตรง

เพื่อสุขภาพที่ดีและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้สูงขึ้นผู้ป่วยควรเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีกับแพทย์ผู้เชียวชาญ

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 16/11/2023

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา