คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ask-doctor-icon

ถามหมอฟรี

เป็นคนแรกที่ให้ Hello Khunmor รู้ความคิดของคุณ!

นิโคติน คือ อะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับโรคเบาหวาน

  นิโคติน คือ อะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับโรคเบาหวาน

  นิโคติน คือ สารเคมีชนิดหนึ่งที่สกัดได้จากพืชในกลุ่มยาสูบ พบได้ในบุหรี่ ซิการ์ ไปป์ ออกฤทธิ์ให้เกิดการเสพติดและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลเสียต่อผู้ป่วยเบาหวานมากกว่าคนปกติ เนื่องจากนิโคตินจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงการทำงานของเซลล์ในร่างกายให้ลดการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินซึ่งมีหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด จนเกิดการสะสมของน้ำตาลในเลือดให้เพิ่มสูงเกินเกณฑ์ปลอดภัย และควบคุมได้ยากขึ้น ทำให้เสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย นอกจากนี้ ผู้ที่สูบบุหรี่มักเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนทั่วไปประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ที่เลิกสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่เลยเป็นเวลา 12 ปี อาจช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานให้เหลือเท่า ๆ กับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่

  health-tool-icon

  เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

  ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

  เพศชาย

  เพศหญิง

  นิโคติน คือ อะไร

  นิโคติน (Nicotine) เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่พบได้ในบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ยาสูบ ซิก้า ไปป์ โดยบุหรี่ 1 มวนมีสารชนิดนี้ประมาณ 10-12 มิลลิกรัม ผู้ที่สูบบุหรี่จะได้รับสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายประมาณ 1.1-1.8 มิลลิกรัม ต่อการสูบบุหรี่ 1 มวน

  โดยนิโคตินเป็นสารเคมีที่ให้โทษต่อร่างกายในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่

 • เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปอดและปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับปอด
 • ทำลายเซลล์สมองและเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคเสื่อมของระบบประสาท
 • ก่อให้เกิดปัญหาเหงือกและฟัน รวมทั้งปัญหาสุขภาพช่องปาก
 • ทำให้ความดันโลหิตสูง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาหัวใจโดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 • ก่อให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายได้ง่าย
 • ก่อให้เกิดภาวะดื้ออินซูลิน และนำไปสู่การเป็นโรคเบาหวาน
 • นอกจากนั้น ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่มีโอกาสได้รับนิโคตินเข้าสู่ร่างกายผ่านการสูบบุหรี่ของคนใกล้ตัวหรือที่เรียกว่าการสูบบุหรี่มือสองซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายไม่แพ้การสูบบุหรี่ ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ที่สูบบุหรี่เพื่อป้องกันอันตรายจากนิโคติน

  นิโคติน เกี่ยวข้องอย่างไรกับโรคเบาหวาน

  นิโคตินเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานและทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการแย่ลง เนื่องจากนิโคตินจะเข้าไปทำลายเซลล์ในร่างกายจนไม่สามารถตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินที่หลั่งจากตับอ่อนเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  เมื่อเซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินได้แย่ลง หรือเรียกว่าภาวะดื้ออินซูลิน ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้ตามปกติและสะสมอยู่ในกระแสเลือดจนเพิ่มสูงขึ้นเกินเกณฑ์ปลอดภัยทำให้เสี่ยงเป็นเบาหวาน รวมทั้งทำให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ยากจนเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ไขมันในเลือดสูง โรคไต เบาหวาน ระบบประสาทส่วนปลายเสื่อม

  นอกจากนี้ นิโคตินยังถูกเก็บไว้ในรูปแบบเนื้อเยื่อไขมันและเกิดการสะสมบริเวณหน้าท้อง ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานที่สูบบุหรี่มักมีหน้าท้องและรอบเอวขนาดใหญ่กว่าคนปกติ

  งานวิจัยชิ้นหนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่และไขมันหน้าท้องของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Preventive Medicine and Public Health ปี พ.ศ. 2555 นักวิจัยได้วัดขนาดรอบเอวและตรวจระดับไขมันหน้าท้องของกลุ่มตัวอย่างเพศชายจำนวน 2,197 รายที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อมองหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสูบบุหรี่และโรคเบาหวานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า การสูบบุหรี่สัมพันธ์กับขนาดหน้าท้องและรอบเอวของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

  ทั้งนี้ การสูบบุหรี่จะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ยากขึ้น และมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานแต่หากสูบบุหรี่จะเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์

  เลิกบุหรี่ เพื่อลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน

  เมื่อหยุดสูบบุหรี่ การตอบสนองของเซลล์ภายในร่างกายต่ออินซูลินจะค่อย ๆ ดีขึ้นภายใน 2 เดือน อย่างไรก็ตาม หลังเลิกสูบบุหรี่อาจยังมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานในช่วง 3 ปีแรก

  งานวิจัยชิ้นหนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เผยแพร่ในวารสาร Annals of Internal Medicine พ.ศ. 2553 นักวิจัยได้ติดตามประวัติสุขภาพของผู้เข้าร่วมการทดลองที่เป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนจำนวน 10,892 ราย มีทั้งผู้ที่สูบบุหรี่ ไม่ได้สูบบุหรี่ และผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ แต่ไม่ได้ป่วยเป็นเบาหวานในช่วงปี พ.ศ. 2530-2532 โดยได้รับรายงานสุขภาพจนถึงปี พ.ศ. 2547 พบว่า ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปีแรกหลังเลิกสูบบุหรี่ ก่อนความเสี่ยงจะค่อย ๆ ลดลงจนแทบไม่เสี่ยงเป็นเบาหวานหลังเลิกสูบบุหรี่ไปแล้ว 12 ปี

  อย่างไรก็ตาม นอกจากการช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน การเลิกสูบบุหรี่ ยังมีข้อดีต่อร่างกายดังต่อไปนี้

  • เมื่อหยุดสูบบุหรี่เป็นเวลา 20 นาที ความดันโลหิตลดลง
  • เมื่อหยุดสูบบุหรี่เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดลดลง โดยก๊าซนี้เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ และออกฤทธิ์ขัดขวางการขนถ่ายออกซิเจนในกระแสเลือด ทำให้สมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ จนนำไปสู่อาการปวดหัว สับสัน หรือมึนงง
  • เมื่อหยุดสูบบุหรี่เป็นเวลา 2 สัปดาห์-3 เดือน ช่วยให้การทำงานของปอดและการไหลเวียนเลือดดีขึ้น
  • เมื่อหยุดสูบบุหรี่เป็นเวลา 1 ปี ลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้ราว 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ยังสูบบุหรี่อยู่


  คุณกำลังเป็นเบาหวานอยู่ใช่หรือไม่?

  คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว เข้าร่วมชุมชนเบาหวานและแลกเปลี่ยนเรื่องราวและประสบการณ์ของคุณ เข้าร่วมชุมชนได้เลย!


  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  แหล่งที่มา

  How Does Nicotine Affect Blood Sugar?. https://www.webmd.com/diabetes/nicotine-blood-sugar. Accessed August 25, 2022

  Belly Fat Promotes Diabetes Under Orders from Liver. https://www.cuimc.columbia.edu/news/belly-fat-promotes-diabetes-under-orders-liver#:~:text=The%20fat%20that%20builds%20up,determining%20what%20causes%20the%20inflammation. Accessed August 25, 2022

  Smoking Is Associated With Abdominal Obesity, Not Overall Obesity, in Men With Type 2 Diabetes. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3469814/. Accessed August 25, 2022

  Nicotine and Insulin Resistance: When the Smoke Clears. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3501863/. Accessed August 25, 2022

  Smoking and Diabetes. https://www.cdc.gov/diabetes/library/features/smoking-and-diabetes.html#:~:text=If%20You%20Have%20Diabetes,-Breaking%20the%20habit&text=Managing%20diabetes%20is%20challenging%2C%20and,close%20to%20their%20target%20levels. Accessed August 25, 2022

  รูปของผู้เขียนbadge
  เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น แก้ไขล่าสุด 2 สัปดาห์ก่อน
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย Duangkamon Junnet
  Next article: