Postprandial Glucose คือ อะไร เกี่ยวกับเบาหวานอย่างไร

  Postprandial Glucose คือ อะไร เกี่ยวกับเบาหวานอย่างไร

  Postprandial Glucose คือ ระดับน้ำตาลกลูโคสหลังมื้ออาหาร ซึ่งหากอ่านค่าได้สูงเกินเกณฑ์ที่เหมาะสมจะหมายความว่าเป็นโรคเบาหวาน ทั้งนี้ วิธีตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสหลังมื้ออาหารนั้น คุณหมอจะให้ผู้ที่ขอรับการตรวจดื่มน้ำเชื่อมกลูโคสแล้วนั่งรอเป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วจึงเจาะเลือดเพื่อนำตัวอย่างเลือดไปตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดในห้องปฏิบัติการ

  Postprandial Glucose คือ อะไร

  Postprandial Glucose หรือระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังมื้ออาหาร หมายถึง ระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งจะเพิ่มสูงขึ้นหลังบริโภคอาหารบางชนิด เช่น ข้าวขาว เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง มันฝรั่งทอด น้ำหวาน

  โดยทั่วไป ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดจะขึ้นสูงสุดในช่วง 1 ชั่วโมงแรกหลังมื้ออาหาร และจะค่อย ๆ ลดลงจนอยู่ในระดับปกติภายใน 2-3 ชั่วโมง

  ทั้งนี้ ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังมื้ออาหารของผู้ที่มีสุขภาพปกติจะไม่เกิน 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หากระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงกว่านั้น หมายความว่า เป็นโรคเบาหวาน

  ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังมื้ออาหาร ตรวจได้อย่างไร

  ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังมื้ออาหาร ตรวจด้วยวิธีที่เรียกว่า 2-hour Glucose Tolerance Test หรือการตรวจความทนทานต่อกลูโคสแบบ 2 ชั่วโมง โดยคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญจะให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจอดอาหารล่วงหน้าเป็นเวลา 12 ชั่วโมง

  เมื่อถึงโรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญจะให้ผู้รับการตรวจดื่มน้ำเชื่อมกลูโคส 75 กรัม แล้วรอเป็นเวลา 2 ชั่วโมงโดยห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มใด ๆ จากนั้นจึงเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด ทั้งนี้ การอ่านค่าน้ำตาลกลูโคสในเลือด มีความหมายดังต่อไปนี้

  • ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดต่ำกว่า 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หมายถึง สุขภาพปกติ
  • ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดระหว่าง 140-199 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หมายถึง เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรืออาจกำลังเป็นโรคเบาหวานอยู่ จำเป็นต้องขอตรวจซ้ำ
  • ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงกว่าหรือเท่ากับ 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หมายถึง กำลังเป็นโรคเบาหวาน

  ทั้งนี้ ระหว่างรอเจาะเลือด ไม่ควรสูบบุหรี่หรือออกกำลังกาย เพราะอาจทำให้ผลตรวจคลาดเคลื่อนได้ นอกจากนั้น ควรทำจิตใจให้สบาย ไม่ควรวิตกกังวล เพราะความเครียดอาจทำให้ผลตรวจคลาดเคลื่อนได้

  ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ Postprandial Glucose เป็นใคร

  ปกติแล้ว คุณหมอจะขอตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังมื้ออาหาร หากคนไข้เป็นโรคเบาหวาน เบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือมีอาการที่เข้าข่ายว่าเป็นโรคเบาหวาน เช่น

  • ปัสสาวะบ่อย
  • กระหายน้ำมากกว่าปกติ
  • สายตาพร่ามัว
  • เหนื่อยล้า หมดแรง
  • ติดเชื้อบ่อยครั้ง
  • แผลหายช้า

  Postprandial Glucose ต่างกับ Fasting Blood Glucose อย่างไร

  Postprandial Glucose คือระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังมื้ออาหาร ในขณะที่ Fasting Blood Glucose คือ ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดขณะอดอาหาร หรือระหว่างไม่มีอาหารตกถึงท้อง

  ทั้งนี้ การตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดขณะอดอาหาร ผู้เชี่ยวชาญจะให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจอดอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมง แล้วเจาะเลือด โดยไม่ต้องดื่มน้ำเชื่อมหรือนั่งรอ ก่อนนำตัวอย่างเลือดไปตรวจในห้องปฏิบัติการ และผลตรวจที่ได้นั้นอ่านค่าได้ดังนี้

  ทั้งนี้ หลังตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังมื้ออาหาร ด้วยวิธีตรวจความทนทานต่อกลูโคสแบบ 2 ชั่วโมงแล้ว บางครั้งอาจต้องยืนยันผลตรวจซ้ำ โดยเฉพาะในผู้ที่มีค่าระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดระหว่าง 140-199 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ด้วยการตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดขณะอดอาหาร

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  รูปของผู้เขียนbadge
  เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น แก้ไขล่าสุด 3 สัปดาห์ก่อน
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย Duangkamon Junnet