backup og meta

Postprandial Glucose คือ อะไร เกี่ยวกับเบาหวานอย่างไร

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงบุรัสกร ทวีบูรณ์ · โรคเบาหวาน · SRK BMI Center


เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น · แก้ไขล่าสุด 13/01/2023

  Postprandial Glucose คือ อะไร เกี่ยวกับเบาหวานอย่างไร

  Postprandial Glucose คือ ระดับน้ำตาลกลูโคสหลังมื้ออาหาร ซึ่งหากมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมอาจหมายถึงเป็นโรคเบาหวานได้ วิธีตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสหลังมื้ออาหารโดยทั่วไป คุณหมอจะให้ผู้รับการตรวจดื่มน้ำเชื่อมกลูโคสแล้วรอเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จึงเจาะเลือดเพื่อตรวจค่าระดับน้ำตาล

  Postprandial Glucose คือ อะไร

  Postprandial Glucose หรือระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังมื้ออาหาร หมายถึง ระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งจะเพิ่มสูงขึ้นหลังบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าวขาว เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง มันฝรั่งทอด น้ำหวาน

  โดยทั่วไป ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดจะขึ้นสูงสุดในช่วง 1 ชั่วโมงแรกหลังมื้ออาหาร และจะค่อย ๆ ลดลงจนอยู่ในระดับปกติภายใน 2-3 ชั่วโมง

  ทั้งนี้ ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังมื้ออาหารของผู้ที่มีสุขภาพปกติจะไม่เกิน 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หากระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงกว่านั้น หมายความว่า เป็นโรคเบาหวาน

  ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังมื้ออาหาร ตรวจได้อย่างไร

  การตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังมื้ออาหาร สามารถตรวจด้วยวิธีที่เรียกว่า 2-hour Glucose Tolerance Test หรือการตรวจความทนทานต่อกลูโคสแบบ 2 ชั่วโมง โดยผู้ที่เข้ารับการตรวจจะต้องงดอาหารเเละเครื่องดื่มที่มีพลังงานอย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ

  เมื่อถึงห้องตรวจ จะให้ผู้รับการตรวจดื่มสารละลายกลูโคส 75 กรัม ให้หมดภายใน 5 นาที จากนั้นรอ 2 ชั่วโมงเเล้วจึงเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาล ซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าร่างกายสามารถจัดการกับน้ำตาลได้ดีมากน้อยเพียงใด โดยระหว่างนี้ยังมิให้รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มก่อนเจาะเลือด สำหรับค่าระดับน้ำตาล สามารถแปลผลได้ดังต่อไปนี้

  • ระดับน้ำตาลต่ำกว่า 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หมายถึง สุขภาพปกติ
  • ระดับน้ำตาล 140-199 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หมายถึง เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือมีภาวะก่อนเบาหวาน 
  • ระดับน้ำตาลตั้งแต่ 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไป หมายถึง เข้าข่ายเป็นโรคเบาหวาน

  ทั้งนี้ ระหว่างรอเจาะเลือด ไม่ควรสูบบุหรี่หรือออกกำลังกาย เพราะอาจทำให้ผลตรวจคลาดเคลื่อนได้ อีกทั้งควรทำจิตใจให้สบาย ไม่ควรวิตกกังวล เพราะความเครียดอาจทำให้ผลตรวจคลาดเคลื่อนได้เช่นกัน

  ใครบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจ Postprandial Glucose

  ปกติแล้ว คุณหมอจะขอตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังมื้ออาหาร ในผู้ที่เสี่ยงเกิดโรคเบาหวาน เช่น เคยมีภาวะก่อนเบาหวาน เคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ มีภาวะน้ำหนักเกิน หรือมีอาการที่อาจเป็นสัญญาณของเบาหวานเช่น 

 • ถ่ายปัสสาวะบ่อย
 • กระหายน้ำมากกว่าปกติ
 • สายตาพร่ามัว
 • รู้สึกเหนื่อยล้า หมดแรง
 • หิวบ่อย 
 • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • แผลหายช้า
 • Postprandial Glucose ต่างกับ Fasting Blood Glucose อย่างไร

  Postprandial Glucose คือ ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังมื้ออาหาร ในขณะที่ Fasting Blood Glucose คือ ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดขณะอดอาหาร 

  ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดขณะอดอาหาร ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มที่มีพลังงานมาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง แล้วจึงเจาะเลือดตรวจ (โดยไม่ต้องดื่มน้ำเชื่อมหรือนั่งรอ) และสามารถแปลผลค่าระดับน้ำตาลได้ดังนี้

  • ระดับน้ำตาลต่ำกว่า 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หมายถึง สุขภาพปกติ
  • ระดับน้ำตาล 100-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หมายถึง เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือมีภาวะก่อนเบาหวาน
  • ระดับน้ำตาล 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไป หมายถึง เข้าข่ายกำลังเป็นโรคเบาหวาน

  ทั้งนี้ หลังตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดหลังมื้ออาหาร ด้วยวิธีตรวจความทนทานต่อกลูโคสแบบ 2 ชั่วโมงแล้ว บางครั้งอาจจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจระดับน้ำตาลด้วยวิธีอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดแบบอดอาหาร หรือการตรวจระดับน้ำตาลสะสม โดยเฉพาะในผู้ที่มีค่าระดับน้ำตาลระหว่าง 140-199 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เพื่อให้สามารถวินิจฉัยได้ชัดเจนขึ้น

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

  แพทย์หญิงบุรัสกร ทวีบูรณ์

  โรคเบาหวาน · SRK BMI Center


  เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น · แก้ไขล่าสุด 13/01/2023

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา