backup og meta

สำรวจตัวเอง เป็น Sociopath ชอบต่อต้านสังคม หรือไม่

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย Duangkamon Junnet


เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ · แก้ไขล่าสุด 27/07/2023

สำรวจตัวเอง เป็น Sociopath ชอบต่อต้านสังคม หรือไม่

Sociopath เป็นความผิดปกติทางบุคลิภาพประเภทหนึ่ง โดยคำว่าโซซิโอพาธ หมายถึง ผู้ที่มีพฤติกรรมและทัศนะคติที่ต่อต้านสังคม หรือผู้ที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) มักไม่มีมโนธรรม แปลกแยก เกลียดชัง หลีกเลี่ยงสังคม

Sociopath คืออะไร

โดยปกติแล้วคำว่า  Sociopath  มักใช้สำหรับอธิบายถึงบุคคลที่มีลักษณะไม่มีมโนธรรม แปลกแยก เกลียดชัง หลีกเลี่ยงสังคม คำว่าโซซิโอพาธ หมายถึง ผู้ที่มีพฤติกรรมและทัศนะคติที่ต่อต้านสังคม หรือผู้ที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) โดยคนเหล่านี้จะแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดว่าไม่ชอบเข้าสังคม อยู่ร่วมกับผู้อื่นยาก ขี้เบื่อ ตลอดไปจนถึงหลอกลวงและชักจูงผู้อื่น โดยมักจะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมที่เลี้ยงดูมา

Sociopath นั้นอาจจะไม่ใช่คำเรียกอย่างเป็นทางการ แต่คู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders หรือ DSM) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่เป็นโรคโซซิโอพาธนั้นจะมีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมที่สุดแล้ว

คนที่เป็นโรค Sociopath นั้นในบางครั้งอาจจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับคนที่เป็นไซโคพาธ (Psychopaths) แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้สองภาวะนี้แตกต่างกัน คือการที่ผู้ที่เป็นโรค Sociopath นั้นยังสามารถมีความรู้สึกผิด เห็นอกเห็นใจ และเข้าใจได้ว่าการกระทำของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ผิด เพราะพวกเขายังคงมีกระบวนการทางสมองเป็นปกติอยู่ แต่ก็เลือกที่จะไม่สนใจอยู่ดี

จะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นโรค Sociopath

อาจเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าใครเป็น Sociopath จนกว่าจะได้ทำความคุ้นเคยกับพฤติกรรมของพวกเขา ผู้ที่เป็นโซซิโอพาธนั้นโดยปกติแล้ว มักจะมีนิสัยไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชอบหลอกลวงหรือหลอกใช้ผู้อื่น โกหกเก่ง ไร้มนุษย์ธรรม และมักจะแสดงออกในทางก้าวร้าวหรือรุนแรงในบางครั้ง ต่อต้านสังคม เห็นต่าง แปลกแยกอย่างสุดโต่ง

นอกจากนี้  อาจสำรวจพฤติกรรมผู้ที่เป็นโซซิโอพาธได้ด้วยการแบ่งตามเกณฑ์ของคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิตฉบับล่าสุด (DSM-5) ที่ทำการอธิบายถึงลักษณะของผู้ที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมได้ดังต่อไปนี้

 • ไม่สนใจกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม ผู้ที่เป็น Sociopath มักจะชอบที่จะแหกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สังคมกำหนด หรือเบียดเบียดสิทธิของผู้อื่นอย่างจงใจ
 • ชอบโกหก พวกเขาอาจจะโกหกและหลอกลวงผู้อื่น เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 • ไม่วางแผนในระยะยาว หรือชอบที่จะกระทำการใด ๆ โดยไม่ไตร่ตรองให้ดีล่วงหน้า และไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาในภายหลัง
 • แสดงท่าทางหรือพฤติกรรมก้าวร้าว พวกเอาอาจจะมีแนวโน้มที่จะเกิดการขัดแย้งหรือทะเลาะกับผู้อื่นได้มากกว่า
 • ไม่สนใจอันตราย ไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้อื่น หรือตัวของเขาเองก็ตาม
 • ไม่มีความรับผิดชอบ พวกเขาจะไม่สนใจหน้าที่และสิ่งที่พวกเขาต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะงานกลุ่ม พวกเขามักจะไปทำงานสาย ทำงานช้า และไม่สนใจที่จะชำระหนี้ให้ตรงเวลา
 • ไม่รู้สึกผิด พวกเขาจะไม่มีความรู้สึกผิด หรือรู้สึกเห็นอกเห็นใจเวลาที่ทำผิดต่อผู้อื่น
 • ยึดติดในความคิดของตัวเอง พวกเขาจะไม่สนใจที่จะฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนใจแต่ความคิดของตัวเองเป็นหลักเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่าง Sociopath กับ Psychopaths

ความแตกต่างระหว่างโซซิโอพาธกับไซโคพาธนั้นอาจจะยังไม่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน โดยกฏเกณฑ์ทางการแพทย์ เนื่องจากทั้งสองภาวะนี้มักจะถูกเรียกเหมารวมกันว่าเป็นคนในกลุ่มที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมด้วยกันทั้งนั้น แต่ก็มีความแตกต่างบางอย่างที่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน

หนึ่งในจุดหลักที่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างโซซิโอพาธกับไซโคพาธได้ ก็คือสาเหตุของการเกิดภาวะทั้งสอง เนื่องจากทั้งสองภาวะนี้อาจจะมีลักษณะและอาการที่คล้ายคลึงกันมาก แต่ก็มีสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกัน โซซิโอพาธนั้นเกิดจากการเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อมที่เติบโตมา เป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ ในขณะที่ไซโคพาธนั้นมักจะเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ทำให้เกิดความผิดปกติในสมองส่วนหน้า ซึ่งมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก

นอกจากนี้ อาจแยกแยะความแตกต่างระหว่างโซซิโอพาธกับไซโคพาธได้จากพฤติกรรมการแสดงออกดังต่อไปนี้

 • โซซิโอพาธจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น แต่ไซโคพาธอาจจะพยายามทำทีเป็นเหมือนว่าสนใจ
 • โซซิโอพาธมักจะมีความใจร้อนและก้าวร้าวมากกว่า ในขณะที่ไซโคพาธจะใจเย็นกว่า และช่างวางแผน
 • โซซิโอพาธสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ เพียงแต่เลือกที่จะไม่แคร์ แต่ไซโคพาธนั้นจะไม่สามารถมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจได้เลย
 • โซซิโอพาธนั้นมักจะไม่สามารถเข้าสังคมและใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ไซโคพาธสามารถทำตัวให้กลมกลืนไปกับสังคมได้
 •  

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  Duangkamon Junnet


  เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ · แก้ไขล่าสุด 27/07/2023

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา