อาจารย์วรัญญา เตชะสุขถาวร โภชนาการและการกำหนดอาหาร
อาจารย์วรัญญา  เตชะสุขถาวร อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับการรับรองการฝึกเป็นนักโภชนาการจาก สถาบันการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย  ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อาจารย์วรัญญาเป็นผู้ที่รักการแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับโภชนาการอาหาร เพื่อส่งเสริมนิสัยการกินเพื่อสุขภาพ อาจารย์เชื่อว่า การมีโภชนาการที่ดีและการดำเนินชีวิตที่ดี สามารถสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีและมีอายุที่ยืนยาวได้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
ฝึกลูกรับประทานอาหาร
4 ข้อเตือนใจ เมื่อต้องฝึกลูกรับประทานอาหาร
การ ฝึกลูกรับประทานอาหาร เมื่อลูกเข้าสู่วัยตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไปให้เหมาะสม และถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีเทคนิคใดบ้างเพื่อให้เจ้าตัวน้อยเติบโตอย่างเข็งแรง
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว
เคล็ดลับการกำหนดอาหารสำหรับ ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว
การกำหนดอาหารที่เหมาะสมต่อ ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ควรให้ความสำคัญต่อการรักษาควบคู่ไปด้วย นอกเหนือจากการสั่งจ่ายยา และการทำหัตถการผ่าตัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
กำลังโหลด...
คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพและปรับปรุงดูแลสุขภาพทุกวัน