แพทย์หญิงบุรัสกร ทวีบูรณ์

โรคเบาหวาน · SRK BMI Center

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิงบุรัสกร ทวีบูรณ์ จบการศึกษาจากแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และจบการศึกษาด้านอายุรศาสตร์ รวมไปถึงอายุรศาสตร์ สาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปัจจุบัน เป็นอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

แพทย์หญิง บุรัสกร มีความเชี่ยวชาญโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และโรคอ้วน ปัจจุบันนอกจากการออกตรวจคลินิกเฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อแล้ว ยังเป็นหนึ่งในทีม SRK BMI คลินิกลดน้ําหนักเเละศูนย์การผ่าตัดลดน้ําหนัก ที่ประกอบด้วยทีมรักษาพยาบาลแบบสหวิชาชีพ ซึ่งให้คําเเนะนํา เเละการรักษา แก่ผู้ป่วยโรคอ้วนอีกด้วย

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด