แพทย์หญิงอนงค์พร ผาภูมิ

พ่อแม่เลี้ยงลูก · โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช (ศรีนครินทร์)

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

พ.ญ.อนงค์พร ผาภูมิ จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉินสาขากุมารจาก Doernbecher Children’s Hospital, Oregon Health & Science University (OHSU), USA มีประสบการณ์ทั้งผ่านการเป็นแพทย์ในระบบราชการ เป็นผู้บริหาร ทำงานในชุมชน ทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ออกหน่วยแพทย์อาสาเมื่อมีโอกาส

ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ทั่วไป และแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินกุมาร ประจำโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์ เป็นแพทย์ผู้ป่วยนอกรักษาโรคเด็กทั่วไป ให้คำปรึกษาด้านวัคซีนเด็ก และเป็นกุมารแพทย์ฉุกเฉิน ดูแลเคสฉุกเฉินเด็ก รวมทั้งอยู่ในทีม Transport เคสคนไข้เด็ก (ทั้งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์) รับ-ส่งเคสเด็กทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด