แพทย์หญิงอัญชิสา กาญจโนมัย

โรคผิวหนัง · พรเกษมคลินิก

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

พญ. อัญชิสา กาญจโนมัย จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล (เกียรตินิยมอันดับ 2) แล้วศึกษาต่อที่ Clinical Fellow in Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง และ Board certified in Dermatology จากวิทยาลัยพระมงกุฏเกล้า

ปัจจุบัน เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ที่พรเกษมคลินิก

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด

สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน