backup og meta

การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ส่งผลกระทบด้านใด ป้องกันได้อย่างไร

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย Duangkamon Junnet


เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ · แก้ไขล่าสุด 28/02/2023

การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ส่งผลกระทบด้านใด ป้องกันได้อย่างไร

การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม คือ การตั้งครรภ์โดยที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ทั้งในกรณีที่ไม่คุมกำเนิด หรือคุมกำเนิดแต่ไม่ได้ผลหรือการคุมกำเนิดไม่ได้ประสิทธิภาพ ซึ่งการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ที่เกิดในช่วงวัยรุ่นอาจจำเป็นต้องพึ่งพาผู้ปกครองในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน และควรศึกษาถึงวิธีการคุมกำเนิดที่ได้ผลเพื่อลดโอกาสเสี่ยงการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด

การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม คืออะไร

การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมหรือ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ คือ การท้องที่ไม่ได้มีการวางแผนเรื่องการตั้งครรภ์มาก่อนหน้า หรือการตั้งครรภ์ที่ผิดเวลาจากที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งสาเหตุนั้นมีหลากหลายและบางครั้งการคุมกำเนิดอาจไม่ได้ช่วย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะเมื่อคุมกำเนิดแบบผิดวิธี

การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลกระทบต่อใคร อย่างไรบ้าง 

การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ อาจส่งผลกระทบทั้งต่อตัวเองและบุคคลรอบข้าง ได้แก่

 • หากมารดาอายุน้อย การตั้งครรภ์ขณะที่ร่างกายยังเติบโตไม่เต็มที่ ส่งผลให้มีความเสี่ยง เช่น ภาวะครรภ์เป็นพิษ โลหิตจาง ภาวะตกเลือดหลังคลอด และอาจส่งผลต่อสุขภาพคุณแม่ในระยะยาวได้
 • หากอยู่ในช่วงเรียน หรือกำลังศึกษาอยู่ อาจจำเป็นต้องหยุดเรียนก่อน ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลกระทบต่ออนาคต ไม่ว่าจะเป็นโอกาส หรือการทำงาน
 • สร้างความลำบากด้านการเงิน เพราะการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะไม่สามารถครอบคลุมได้ ทำให้เกิดความเครียด ความกดดัน
 • ส่งผลต่อภาวะด้านอารมณ์ เพราะหญิงตั้งครรภ์เองอาจเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าหากครอบครัวไม่ยอมรับ และเนื่องจากขาดการเตรียมตัวในการมีครอบครัว ทั้งเรื่องการเลี้ยงดู การวางแผน
 • หากฝ่ายชายไม่ยอมรับ หรือไม่สามารถร่วมรับผิดชอบดูแลได้ ทำให้ภาระตกมาอยู่ที่ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งการขาดคู่คิด และอาจกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะยิ่งทำให้เกิดความเครียดมากยิ่งขึ้น

สาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

 • การคุมกำเนิดอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกวิธี เช่น ใส่ถุงยางซึ่งหมดอายุไปแล้ว ถุงยางขาด ลืมรับประทานยาคุมกำเนิดตามวันที่กำหนด หรือขาดไปในวันใดวันหนึ่ง คำนวนวันไข่ตกผิด
 • การใช้วิธีคุมกำเนิดที่ผิด เช่น การไม่ใส่ถุงยางอนามัย แต่หลั่งนอกแทน
 • ไม่มีการคุมกำเนิดเลย เพราะความไม่รู้ข้อมูลต่าง ๆ หรือความคึกคะนองช่วงวัยรุ่น ทำให้เกิดการผิดพลาด

การป้องกัน การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

หากไม่พร้อมที่จะมีบุตร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ควรวางแผนและควรป้องกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ โดยวิธีป้องกันมีดังนี้

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำตามฉลากยาคุมกำเนิด เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด เพราะยาคุมกำเนิดแต่ละแบบนั้นมีความแตกต่างกัน
 • ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับการคุมกำเนิดที่เคยใช้ แต่ไม่ควรใช่บ่อยเกินไป เพราะอาจส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายได้
 • ปรึกษาคุณหมอด้านการวางแผนมีบุตร
 • การสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

การรับมือกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมสามารถสร้างความเครียด ความวิตกกังวล และอารมณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม หากตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม อาจปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในเบื้องต้น

 • ตั้งสติ ตรวจครรภ์กับคุณหมอเพื่อให้แน่ใจว่าตั้งครรภ์จริงๆ
 • เมื่อมั่นใจว่าตนเองตั้งครรภ์ควรปรึกษาครอบครัวของทั้งสองฝ่าย หรือคนที่รู้สึกไว้ใจ
 • คิดอย่างมีเหตุมีผล ไม่คิดในแง่ลบหรือทำอะไรที่เสี่ยงต่อตัวเองและทารกในครรภ์
 • เผชิญหน้ากับความจริง วางแผนเป็นลำดับขั้นตอนว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง
 • ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือคนใกล้ชิด หรือหากไม่มั่นใจอาจขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากคุณหมอ

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

Duangkamon Junnet


เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ · แก้ไขล่าสุด 28/02/2023

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา