home

สุขภาพวัยรุ่น

คุณพ่อคุณแม่ควรดูแลลูกวัยรุ่นของคุณเป็นอย่างดี เพื่อให้พวกเขามีสุขภาพกายใจแข็งแรงตั้งแต่เริ่มแตกหนุ่มแตกสาว ไปจนถึงช่วงเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ และนี่คือเคล็ดลับในการดูแล สุขภาพวัยรุ่น ที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้

ความรู้ทั่วไป

สุขภาพวัยรุ่น

วัยรุ่น เป็นช่วงชีวิตของการวางรากฐานการมีสุขภาพที่ดี เพราะวัยรุนเป็นวัยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วทางร่างกาย ปัญญา และสังคม การ ดูแลสุขภาพวัยรุ่น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์แข็งแรงและปลอดภัยจากโรค เพื่อการ ดูแลสุขภาพวัยรุ่น ได้อย่างตรงจุด ติดตามอ่านได้ในบทความนี้เลย ดูแลสุขภาพวัยรุ่นด้วยเครื่องคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) คลิก ปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น ปัญหา สุขภาพวัยรุ่น ที่พบบ่อย ได้แก่ ปัญหาสุขภาพจิต โรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของปัญหา สุขภาพวัยรุ่น ที่อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยตามมา ปัจจัยอื่นที่สามารถทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นได้ คือ ความรุนแรง ความรู้สึกด้อยค่า ความวิตกกังวล ปัญหาทาอารมณ์ ปัญหาทางครอบครัว การดูแลสุขภาพจิตของวัยรุ่นจึงเป้นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลย โรคกินผิดปกติและภาวะทุพโภชนาการ วัยรุ่น หลายคนอาจมีความกังวลเรื่องรูปร่างและน้ำหนัก จนอาจนำไปสู่ปัญหาการกินผิดปกติ เช่น กินน้อยเกินไป กินมากเกินไป และอาจนำไปสู่ปัญหาโรคอ้วนที่เป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพมากมายในอนาคต  ในขณะเดียวกัน วัยรุ่นบางคนอาจไม่ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม จึงทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารได้ ความรุนแรง ความสาเหตุเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตใน วัยรุ่น ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในวัยรุ่นชายและเด็กหญิงอายุประมาณ 20 ปี ถูกล่วงละเมิดทางเพศ สาเหตุหลักของปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่มากจากความรุนแรง การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนทำให้เกิดความก้าวร้าวในวัยรุ่น เอชไอวี/ เอดส์ เอชไอวี (HIV) เป็นโรคหนึ่งที่คุกคามสุขภาพวันรุ่นเนื่องจากวัยนี้เป็นวัยอยากรู้อยากลองจึงอาจเกิด การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การใช้สารเสพติด ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น […]

x