home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

เด็กติดเกม พ่อแม่ควรจัดการอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนสายเกินแก้

เด็กติดเกม พ่อแม่ควรจัดการอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนสายเกินแก้

เด็กติดเกม เป็นปัญหาที่สร้างความหนักใจให้พ่อแม่และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เพราะเด็กติดเกมส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมก้าวร้าว และสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดคือเกิดเป็นปัญหาสุขภาโดยอาจถึงขั้นเสียชีวิต เพราะเด็กติดเกมมักไม่ยอมลุกไปกินข้าวกินน้ำ เนื่องจากใช้ต้องการใช้เวลาเล่นเกมตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง จริงๆ แล้วเด็กติดเกมเป็นปัญหาที่อาจป้องกันและแก้ไขได้ เพียงแต่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง อาจต้องทุ่มเทเวลาและหมั่นสังเกตพฤติกรรมลูกรักอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญ หากมีแนวโน้มว่าลูกอาจกลายเป็นเด็กติดเกม อาจต้องรีบหาวิธีรับมือ เบี่ยงความสนใจของลูก ชักชวนไปทำกิจกรรมอื่น ๆ

วิดีโอเกม ส่งผลอย่างไรต่อเด็กบ้าง

การเล่นวิดีโอเกม นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมยามว่างที่เด็กส่วนใหญ่ชื่นชอบ เนื่องด้วยวิดีโอเกมมีสีสัน เนื้อหาเร้าใจ สร้างความตื่นเต้น อีกทั้งปัจจุบันนี้ วิดีโอเกมพัฒนารูปแบบให้สามารถเล่นออนไลน์กลายเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆ ในโลกเสมือน ประโยชน์ของการเล่นวิดีโอเกม คือ สามารถช่วยเพิ่มทักษะการประสาน และการทำงานร่วมกันระหว่างมือกับตาได้ นอกจากนั้น ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของสมองอีกด้วย แต่เมื่อเด็กๆ เล่นวิดีโอเกมมักเพลิดเพลินและทำให้หลงลืมเวลา จนกลายเป็นติดเกมในที่สุด

เมื่อเด็กติดเกม อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน หรือสุขภาพเนื่องจากเด็กจะนั่งอยู่หน้าจอ ไม่ออกกำลังกาย ก็อาจทำให้มีน้ำหนักเกินได้ หรือหากติดเกมจนไม่ออกมาสร้างปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก อาจทำให้เกิดภาวะสุขภาพจิตขั้นรุนแรงได้อีกด้วย หรือเด็กที่ชอบเล่นวิดีโอเกมที่มีความรุนแรง อาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้นได้ด้วย

สัญญาณเตือนเด็กติดเกม

หากคุณพ่อคุณแม่อยากรู้ว่า ลูกรักกลายเป็นเด็กติดเกมหรือยัง อาจลองสังเกตอาการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งอาการที่แสดงออกมาให้รู้ว่าเด็กติดเกม มีดังนี้

 • ไม่สามารถควบคุมเวลาเล่นเกมของตัวเองได้
 • ให้ความสำคัญกับการเล่นเกมเป็นอันดับแรก โดยไม่สนใจกิจกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ
 • เริ่มโกหกเวลาที่เล่นเกม หรือปิดบังว่ากำลังเล่นเกมอยู่ รวมทั้งบอกจำนวนเวลาที่ใช้ไปในในการเล่นเกมต่ำกว่าความเป็นจริง
 • ใช้วิดีโอเกมเป็นที่ระบายออกเวลาโกรธหรือเวลาที่คนในครอบครัวทำให้ไม่พอใจอาจขังตัวเองอยู่กับวิดีโอเกมแทนการพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจ
 • ละเลยการทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่สำคัญในชีวิตประจำวันไป โดยไม่สนใจว่าการเล่นเกมอาจส่งผลเสียในเรื่องการเรียน ชีวิตครอบครัว สุขภาพ สุขอนามัย ความสัมพันธ์ด้านการเงิน และความสัมพันธ์ทางสังคมหรือไม่

เมื่อเด็กติดเกม พ่อแม่ควรทำอย่างไร?

หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตพฤติกรรมแล้วพบว่าลูกรักกลายเป็นเด็กติดเกม ย่อมเกิดความกังวลใจเป็นอย่างมาก ว่าควรทำอย่างไร ให้ลูกหันมาสนใจกิจกรรมอื่นบ้าง วิธีการที่จะทำให้เด็กเลิกติดเกม และหันมาสนใจกิจกรรมอย่างอื่น อาจใช้วิธีดังต่อไปนี้

 • ใช้เวลาอยู่กับลูกให้มากขึ้น และสร้างข้อตกลงกับลูกโดยพยายามจำกัดเวลาในการเล่นเกมให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
 • ตั้งกฎกติกาในการเล่นเกมขึ้นมา โดยยึดกฎนั้นเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กเข้าใจถึงความสำคัญของกฎกติกาที่ถูกกำหนดขึ้น
 • พยายามสร้างกรอบและติดตามผลที่ตามมาอย่างสม่ำเสมอ หากมีการทำผิดกฎหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้ ต้องบังคับใช้บทลงโทษอย่างจริงจัง เพื่อสร้างวินัยในครอบครัว
 • ติดตามเวลาเล่นเกม และแจ้งเวลาให้เด็กเห็นอย่างชัดเจน เพราะส่วนใหญ่เวลาเล่นเกม เด็กมักจะไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานขนาดไหน และลืมว่าใช้เวลาไปนานมากเท่าไรแล้วในการเล่นเกม
 • ใช้สัญญาณเตือนก่อนใช้บทลงโทษในทันที เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสที่จะทำกิจกรรมอื่นๆ และวิธีนี้จะช่วยให้เด็กตระหนักในคุณค่าของการใช้เวลาอย่างมีประโยชน์
 • ซื้อตัวจับเวลาที่สามารถตั้งเวลาปิดเกมได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งการกระทำเช่นนี้ ให้ใช้เฉพาะตอนที่เด็ก ๆ ยังปฏิเสธที่จะหยุดเล่นเกมเท่านั้น
 • หาวิธีปรับระบบการเปิด-ปิดเกมให้ใช้งานได้เฉพาะช่วงเวลาที่เด็กได้รับอนุญาตให้เล่นเกม
 • จำกัดเวลาหน้าจอสำหรับทั้งครอบครัว เพื่อให้ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกัน รวมทั้งพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Are Video Games Safe for Children?. https://www.webmd.com/parenting/are-video-games-safe-for-children#1. Accessed November 9, 2021.

Are Video Games Bad for Me?. https://kidshealth.org/en/kids/video-gaming.html. Accessed November 9, 2021.

How to know if your child is addicted to video games and what to do about it. http://theconversation.com/how-to-know-if-your-child-is-addicted-to-video-games-and-what-to-do-about-it-118038. Accessed November 9, 2021.

How to Help Your Child Addicted to Video Games. https://www.healthyplace.com/addictions/gaming-disorder/how-to-help-your-child-addicted-to-video-games. Accessed November 9, 2021.

Unhealthy Video Gaming: What Parents Can Do to Prevent It. https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/Unhealthy-Video-Gaming.aspx. Accessed November 9, 2021.

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย แก้ไขล่าสุด 09/11/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย Duangkamon Junnet