backup og meta

ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน ที่พบบ่อย ควรดูแลอย่างไร

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงอนงค์พร ผาภูมิ · พ่อแม่เลี้ยงลูก · โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช (ศรีนครินทร์)


เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ · แก้ไขล่าสุด 31/08/2022

  ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน ที่พบบ่อย ควรดูแลอย่างไร

  ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน ในช่วงอายุระหว่าง 6-12 ปี ย่อมสร้างความกังวลใจให้กับพ่อแม่ เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของเด็กวัยเรียน ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะต้านทานโรคได้ และการอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ ในห้องเรียนอาจทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายและติดต่อกันได้ง่าย จึงทำให้ป่วยบ่อย โดยโรคที่มักพบในเด็กวัยเรียน เช่น โรคหวัด โรคภูมิแพ้ โรคมือเท้าปาก โรคท้องร่วง คุณพ่อคุณแม่ควรเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน ด้วยการสังเกตอาการและพฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกอย่างใกล้ชิดเมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้าน และหากพบความผิดปกติ ควรพาลูกไปหาหมอ

  ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน ที่พบบ่อยมีอะไรบ้าง 

  ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยใน เด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ปี มีดังนี้

  1. โรคหวัดและอาการไอ

  • โรคหวัด เป็นปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อย และจะพบมากในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง เช่น ปลายฝนต้นหนาว เนื่องจากร่างกายของเด็ก ๆ ยังไม่มีระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโรคหวัดที่แข็งแรงพอ อย่างไรก็ตาม เมื่อเด็ก ๆ เติบโตขึ้นร่างกายจะค่อย ๆ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นจนสามารถต้านทานเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ดีขึ้นและทำให้เป็นหวัดน้อยลง
  • การไอ เด็กมักมีอาการไอเมื่อเป็นหวัด เพื่อช่วยขจัดเสมหะที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจออก ทำให้จมูกปลอดโปร่ง หายใจง่ายขึ้น

  2. ท้องร่วงและอาเจียน

  ท้องร่วง เป็นวิธีกำจัดเชื้อโรคของร่างกาย ส่วนใหญ่มักมีอาการ 2-3 วันหรือเป็นสัปดาห์ โรคอุจจาระร่วงอาจเกิดขึ้นร่วมกับอาการไข้ คลื่นไส้ อาเจียน สูญเสียน้ำ และผื่นแดง คุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กดื่มน้ำเพื่อทดแทนปริมาณน้ำที่สูญเสียไป อย่าให้น้ำผลไม้ หรือน้ำอัดลม เพราะอาจทำให้อาการแย่ลงได้

  อาการท้องร่วงนี้เกิดได้จากทั้งการติดเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาระบาย ยาปฏิชีวนะ หรืออาหารเป็นพิษ หากเด็กมีอาการเหล่านี้ควรรีบพบหมอทันที ได้แก่

  • ท้องเสียและอาเจียนในเวลาเดียวกัน
  • ท้องเสียเป็นน้ำ มีเลือดปน หรือท้องเสียนานกว่า 2-3 วัน
  • ปวดท้องรุนแรง
  • มีภาวะขาดน้ำ คือ ไม่ถ่ายปัสสาวะใน 8 ชั่วโมง

  3. โรคภูมิแพ้ในเด็กวัยเรียน

  โรคภูมิแพ้เป็นอาจมีทั้งอาการที่ไม่รุนแรงไปจนถึงระดับที่รุนแรงมาก หากอาการไม่รุนแรงอาจส่งผลเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น เกิดผื่นคันตามผิวหนัง คันตา หรือน้ำมูกไหล ส่วนอาการรุนแรงจะส่งผลหลายระบบของร่างกาย อาจทำให้เกิดอาการคันทั่วร่างกาย หายใจลำบาก หน้าหรือมือเท้าบวมกะทันหัน หมดสติ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตและควรรีบเข้าพบหมออย่างเร่งด่วนเพื่อติดตามอาการและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

  โรคภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียน อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้

  • เชื้อรา
  • ไรฝุ่น
  • อาหารบางชนิด เช่น ถั่ว หอย อาหารทะเล อาหารที่มีนมวัว อาหารที่มีแป้งสาลี
  • เสื้อผ้า
  • ยา
  • แมลงกัดต่อย

  4. การติดเชื้อในเด็กวัยเรียน

  การติดเชื้อต่าง ๆ ทั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อปรสิต (พยาธิ) สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดรวมไปถึงเด็กวัยเรียน การติดเชื้อในเด็กนั้นสามารถแพร่กระจายไปสู่คนใกล้ชิด หรือติดต่อผ่านอุจจาระที่ปนเปื้อนได้

  การติดเชื้ออาจเกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต มักส่งผลกระทบต่อเด็กให้เกิดอาการต่าง ๆ ตามมา เช่น

  • หลอดลมอักเสบ
  • โรคอีสุกอีใส
  • เหา
  • โรคหัด
  • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
  • ไข้อีดำอีแดง
  • ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
  • ไอกรน
  • พยาธิ

  5. โรคมือ เท้า ปาก

  โรคมือ เท้า ปาก คือการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดผื่นหรือแผลพุพองที่มือ เท้าและปาก ซึ่งอาการและความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัส

  โรคมือ เท้าปาก มักก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี แต่อาจเกิดขึ้นกับวัยรุ่นได้เช่นกัน โรคนี้สามารถแพร่กระจายได้จากคนสู่คน อาการเบื้องต้น ได้แก่ มีไข้ มีตุ่มเล็ก ๆ ที่แก้ม ช่องปาก เพดานปาก ร่วมกับอาการเจ็บคอ มีแผลตุ่มน้ำพองที่มือ เท้า ขาหนีบ และรอบทวาร

  6. ไข้

  เด็กอาจมีไข้ได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ กระเพาะและลำไส้อักเสบ ส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายสูงถึง 38 องศาเซลเซียส ซึ่งร่างกายอาจเป็นไข้สูงสลับกับไข้ต่ำได้ตลอดทั้งวัน ควรเช็ดตัว ให้ดื่มน้ำเพื่อระบายอุณหภูมิและป้องกันภาวะขาดน้ำ และเฝ้าระวังอาการ หากไข้สูงไม่ลดภายใน 24 ชั่วโมง หรือมีอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน ควรพาไปพบคุณหมอ

  7. โรคกระเพาะและลำไส้อักเสบ

  เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อในลำไส้ ทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้เกิดการอักเสบ นำไปสู่อาการท้องร่วงและอาเจียน โรคกระเพาะและสำไส้อักเสบเกิดขึ้นได้จากเชื้อโรคหลายชนิด แต่สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย

  หากเด็กเป็นโรคนี้อาจแสดงอาการ ดังนี้

  • คลื่นไส้
  • ปวดหัว
  • อาเจียนในช่วงเวลา 24-48 ชั่วโมง
  • ไม่อยากอาหาร
  • ปวดท้อง
  • มีไข้

  8. โรคเยื่อบุตาอักเสบ

  โรคเยื่อบุตาอักเสบ หรือโรคตาแดง เป็นโรคตาที่พบบ่อยใน เด็กวัยเรียน อีกทั้งยังสามารถติดต่อสู่ผู้อื่นได้ง่าย โรคตาแดงอาจทำให้เกิดอาการ ดังนี้

  • ตาอักเสบ
  • ตาแดง
  • คันหรือแสบตา
  • มีน้ำตาไหล หรือขี้ตา

  หากเด็กมีอาการเยื่อบุตาอักเสบ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาหรือบริเวณรอบ ๆ ดวงตา และล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

  9. โรคหอบหืด

  เป็นอาการที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจในปอด ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดมักมีระบบทางเดินหายใจที่บอบบางอักเสบง่าย ซึ่งอาจนำไปสู่อาการ หายใจลำบาก ไอ หอบ แน่นหน้าอก

  โรคหอบหืดไม่สามารถป้องกันได้ แต่อาจหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ปัจจัยที่กระตุ้นให้อาการหอบหืดกำเริบ เช่น ฝุ่น ละอองเกสร สัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ หากเด็กมีอาการหอบหืดรุนแรงขึ้น คุณพ่อคุณแม่ควรพาไปพบคุณหมอทันที

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

  แพทย์หญิงอนงค์พร ผาภูมิ

  พ่อแม่เลี้ยงลูก · โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช (ศรีนครินทร์)


  เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ · แก้ไขล่าสุด 31/08/2022

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา