backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

เทลมิซาร์แทน (Telmisartan)

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์ · ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 25/09/2020

เทลมิซาร์แทน (Telmisartan)

เทลมิซาร์แทน ใช้เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง (hypertension) การลดระดับความดันโลหิตที่เพิ่มสูงจะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวาย และปัญหาเกี่ยวกับไต

ข้อบ่งใช้

เทลมิซาร์แทน ใช้สำหรับ

ยาเทลมิซาร์แทน ใช้เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง (hypertension) การลดระดับความดันโลหิตที่เพิ่มสูงจะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวาย และปัญหาเกี่ยวกับไต ยาเทลมิซาร์แทน (Telmisartan) อยู่ในกลุ่มของยา แองจิโอเทนซิน ทู รีเซฟเตอร์ บล็อกเกอร์ (angiotensin receptor blockers) ทำงานโดยการคลายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ง่ายขึ้น

การใช้งานอื่น ๆ ในส่วนนี้จะมีวิธีการใช้ยาที่ไม่ได้อยู่ในฉลากยาที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญแห่งอเมริกา แต่ผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพของคุณอาจจะสั่งให้ใช้ได้ หากผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพของคุณสั่งให้คุณใช้ยานี้ควรใช้ยานี้สำหรับสภาวะที่มีอยู่ในรายการนี้เท่านั้น

ยานี้ยังอาจใช้เพื่อรักษาโรคหัวใจล้มเหลวและช่วยป้องกันความเสียหายต่อตับเนื่องจากโรคเบาหวาน

วิธีการใช้ ยาเทลมิซาร์แทน

ควรอ่านแผ่นพับข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับจากเภสัชกรทั้งหมดก่อนเริ่มใช้ยานี้และทุกครั้งที่คุณเติมยาเพิ่ม หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

รับประทานยาพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหากตามที่แพทย์กำหนด โดยปกติคือวันละครั้ง

ขนาดยาขึ้นอยู่กับสภาวะทางการแพทย์และการตอบสนองต่อการรักษา

ควรใช้ยาเป็นประจำเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากยาสูงสุด เพื่อให้ง่ายต่อการจำควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวัน ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าคุณจะรู้สึกเป็นปกติ คนส่วนใหญ๋ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงนั้นจะไม่รู้สึกป่วยใดๆ สำหรับการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง อาจต้องใช้เวลานานถึง 4 สัปดาห์กว่าที่คุณจะได้รับประโยชน์จากยาอย่างเต็มที่

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการของคุณไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง (เช่น ระดับความดันโลหิตยังคงสูงอยู่หรือเพิ่มขึ้น)

การเก็บรักษายาเทลมิซาร์แทน

ยาเทลมิซาร์แทน ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเทลมิซาร์แทนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเทลมิซาร์แทนลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา เทลมิซาร์แทน

ระหว่างที่กำลังพิจารณาเลือกใช้ยา แพทย์จะพิจารณาความเสี่ยงของการใช้ยาต่อประโยชน์ของยาเสียก่อน สำหรับยานี้ควรพิจารณาดังต่อไปนี้

โรคภูมิแพ้

แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณเคยมีอาการที่ผิดปกติหรืออาการแพ้ต่อยานี้ นอกจากนี้ยังควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้อื่นๆ ที่คุณเป็น เช่น แพ้อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์ สำหรับยาที่หาซื้อเองควรอ่านฉลากยาหรือส่วนประกอบของยาอย่างละเอียด

เด็ก

ยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอายุต่อประสิทธิภาพของยาเทลมิซาร์แทนในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ยังไม่มีการพิสูจน์ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในกลุ่มอายุนี้

ผู้สูงอายุ

ยังไม่มีงานวิจัยในปัจจุบันที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่จะจำกัดประโยชน์ของยาเทลมิซาร์แทนในผู้สูงอายุ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา เทลมิซาร์แทน

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันทีหากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ในกรณีหายาก ยาเทลมิซาร์แทน อาจทำให้เกิดสภาวะที่ส่งผลให้เกิดการสลายของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อลาย (skeletal muscle tissue) นำไปสู่โรคไตวาย โปรดติดต่อแพทย์ในทันทีหากคุณมีอาการปวดกล้ามเนื้อ กดเจ็บ หรืออ่อนแรง โดยเฉพาะหากคุณมีอาการไข้ คลื่นไส้หรืออาเจียน และปัสสาวะสีคล้ำร่วมด้วย

โปรดติดต่อแพทย์ในทันทีหากคุณมีผลข้างเคียงที่รุนแรงอื่นๆ ดังนี้

ผลข้างเคียงที่รุนแรงน้อยกว่าอาจมีดังนี้

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเทลมิซาร์แทนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่าง ๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใด ๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ไม่แนะนำให้ใช้ยากลุ่มนี้กับยาดังต่อไปนี้ แพทย์อาจจะตัดสินใจไม่ใช้ยาในกลุ่มนี้เพื่อรักษาคุณ หรือเปลี่ยนยาบางตัวที่คุณกำลังใช้อยู่

 • อะลิสคิเรน (Aliskiren)

โดยปกติแล้วไม่แนะนำให้ใช้ยากลุ่มนี้กับยาดังต่อไปนี้ แต่อาจจำเป็นในบางกรณี หากคุณได้รับใบสั่งยาทั้งคู่ร่วมกัน แพทย์อาจจะต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือความถี่ในการใช้ยาตัวหนึ่งหรือทั้งคู่

 • เบนาเซพริล (Benazepril)
 • แคปโทพริล (Captopril)
 • เอนาลาพริล (Enalapril)
 • เอนาลาพริแลต (Enalaprilat)
 • ฟอสซิโนพริล (Fosinopril)
 • ไลซิโนพริล (Lisinopril)
 • โมเอซิพริล (Moexipril)
 • เพอรินโดพริล เออร์บูมีน (Perindopril Erbumine)
 • ควินาพริล (Quinapril)
 • รามิพริล (Ramipril)
 • โทโพเทแคน (Topotecan)
 • ทรานโดลาพริล (Trandolapril)
 • ไตรเมโทพริม (Trimethoprim)

การใช้ยานี้ร่วมกับยาดังต่อไปนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงบางอย่าง แต่การใช้ยาทั้งสองร่วมกันอาจเป็นวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคุณที่สุด หากคุณได้รับใบสั่งยาทั้งคู่ร่วมกัน แพทย์อาจจะต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือความถี่ในการใช้ยาตัวหนึ่งหรือทั้งคู่

 • อะเซโลเฟแนค (Aceclofenac)
 • อะเซเมทาซิน (Acemetacin)
 • แอมทอลเมทิน กัวซิล (Amtolmetin Guacil)
 • แอสไพริน
 • บรอมเฟแนค (Bromfenac)
 • บูเฟซาแมค (Bufexamac)
 • เซเลโคซิบ (Celecoxib)
 • คลอรีน ซาลิไซเลต (Choline Salicylate)
 • คลอนิซิน (Clonixin)
 • เดซิบูโพรเฟน (Dexibuprofen)
 • เดกคีโตโพรเฟน (Dexketoprofen)
 • ไดโคลเฟแนค (Diclofenac)
 • ไดฟลูนิซาล (Diflunisal)
 • ไดจอกซิน (Digoxin)
 • ไดไพโรน (Dipyrone)
 • อีโตโดแลค (Etodolac)
 • เอโตเฟนาเมต (Etofenamate)
 • เอโตริโคซิบ (Etoricoxib)
 • เฟลไบแนค (Felbinac)
 • เฟโนโพรเฟน (Fenoprofen)
 • เฟพราไดนอล (Fepradinol)
 • เฟพราโซน (Feprazone)
 • ฟลอคตาเฟนีน (Floctafenine)
 • กรดฟลูเฟนามิค (Flufenamic Acid)
 • เฟอร์ไบโพรเฟน (Flurbiprofen)
 • ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen)
 • ไอบูโพรเฟน ไลซีน (Ibuprofen Lysine)
 • อินโดเมทาซิน (Indomethacin)
 • คีโตโพรเฟน (Ketoprofen)
 • คีโตโรแลค (Ketorolac)
 • ลิเทียม (Lithium)
 • ลอร์นอกซิแคม (Lornoxicam)
 • ลอกโซโพรเฟน (Loxoprofen)
 • ลูมิราโคซิบ (Lumiracoxib)
 • เมโคลเฟนาเมต (Meclofenamate)
 • กรดเฟนามิค (Mefenamic Acid)
 • เมโลซิแคม (Meloxicam)
 • มอร์นิฟลูเมต (Morniflumate)
 • นาบูเมโทน (Nabumetone)
 • นาพรอกเซน (Naproxen)
 • เนพาเฟแนค (Nepafenac)
 • กรดไนฟลูมิค (Niflumic Acid)
 • ไนเมซูไลด์ (Nimesulide)
 • โอซาโพรซิน (Oxaprozin)
 • โอไซเฟนบูตาโซน (Oxyphenbutazone)
 • พาเคโคซิบ (Parecoxib)
 • ฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone)
 • พิคีโตโพรเฟน (Piketoprofen)
 • ไพโรซิแคม (Piroxicam)
 • พรานโนโพรเฟน (Pranoprofen)
 • โพรกลูเมทาซิน (Proglumetacin)
 • โปรไปฟีนาโซน (Propyphenazone)
 • โพรควาโซน (Proquazone)
 • โรเฟโคซิบ (Rofecoxib)
 • กรดซาลิไซลิค (Salicylic Acid)
 • ซาลซาเลต (Salsalate)
 • โซเดียมซาลิไซเลต (Sodium Salicylate)
 • ซูลินแดค (Sulindac)
 • เทนอกซิแคม (Tenoxicam)
 • กรดไทอาโพรเฟนิค (Tiaprofenic Acid)
 • กรดทอลเฟนามิค (Tolfenamic Acid)
 • ทอลเมทิน (Tolmetin)
 • วาลเดโคซิบ (Valdecoxib)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเทลมิซาร์แทนอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเทลมิซาร์แทนอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ โดยเฉพาะ

 • โรคหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรง — การใช้ยานี้อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับไต
 • ผู้ป่วยเบาหวานที่กำลังใช้ยาอะลิสคิเรน อย่างเทคเทอร์นา (Tekturna®) — ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้
 • ภาวะอิเล็คโทรไลท์ไม่สมดุล (Electrolyte imbalances) โพแทสเซียมภายในเลือดสูงหรือต่ำ
 • น้ำไม่สมดุล (เนื่องจากภาวะขาดน้ำ อาเจียน หรือท้องร่วง)
 • โรคไต — ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง อาจทำให้โรคนี้รุนแรงขึ้น
 • โรคไต — ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ผลของยาอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะการกำจัดยาออกจากร่างกายได้ช้าลง

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด ยาเทลมิซาร์แทน สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง

ขนาดยาเริ่มต้น 40 มก. รับประทานวันละครั้งพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก คาดคะเนว่าปริมาณเลือดในภายในหลอดเลือดนั้นอยู่ในระดับที่เพียงพอ

ขนาดยาปกติ 20 มก. ถึง 80 มก. รับประทานวันละครั้ง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular)

การลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยาในกลุ่ม ACE inhibitors ขนาด 80 มก. รับประทานวันละครั้งพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าขนาดยาที่ต่ำกว่า 80 มก. นั้นจะมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

เมื่อเริ่มใช้ยาเทลมิซาร์แทนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเฝ้าระวังระดับความดันโลหิตและอาจจะต้องปรับยาให้เหมาะสมเพื่อลดระดับความดันโลหิต

ขนาด ยาเทลมิซาร์แทน สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

ยาเม็ด ขนาด 20 มก. 40 มก. 80 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

อาการของการใช้ยาเกินขนาดมีดังนี้

 • วิงเวียน
 • หมดสติ
 • หัวใจเต้นเร็วหรือช้า

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 25/09/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา