backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

เมลาโทนิน (Melatonin)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 20/07/2020

เมลาโทนิน (Melatonin)

เมลาโทนิน (Melatonin) คือ สารที่ออกฤทธิ์โดยการช่วยปรับวงจรชีวิตในเวลากลางวันและกลางคืนหรือวงจรการนอนและตื่นนั้นกลับมาเป็นปกติ ความมืดทำให้ร่างกายสร้างสารเมลาโทนินมากขึ้น ซึ่งช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายเพื่อเตรียมสำหรับการนอนหลับ

ข้อบ่งใช้

เมลาโทนิน (Melatonin) ใช้สำหรับ

หน้าที่หลักของ เมลาโทนิน (Melatonin) คือ การออกฤทธิ์โดยการช่วยปรับวงจรชีวิตในเวลากลางวันและกลางคืนหรือวงจรการนอนและตื่นนั้นกลับมาเป็นปกติ ความมืดทำให้ร่างกายสร้างสารเมลาโทนินมากขึ้น ซึ่งช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายเพื่อเตรียมสำหรับการนอนหลับ แสงนั้นจะลดการสร้างสารเมลาโทนินและส่งสัญญาณให้ร่างกายเตรียมสำหรับการตื่น ผู้ที่มีปัญหาในการนอนหลับอาจจะมีระดับของสารเมลาโทนินต่ำ มีการคาดว่าการเพิ่มปริมาณของสารเมลาโทนินที่ได้จากอาหารเสริมนั้นอาจจะช่วยให้นอนหลับได้

วิธีการใช้ยาเมลาโทนิน

หากคุณเลือกที่ใช้ยาเมลาโทนิน ควรทำตามวิธีการใช้ยาบนฉลากยาหรือตามที่แพทย์ เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเป็นผู้กำหนด อย่าใช้ยานี้มากกว่าที่แนะนำบนฉลากยา

ควรปรึกษาแพทย์เมื่อพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพร คุณยังอาจจะควรปรึกษาแพทย์ที่ได้รับการอบรมเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพรหรืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

ควรใช้ยาเมลาโทนินในขนาดที่ต่ำที่สุดเมื่อเริ่มต้นใช้ยานี้

ควรรับประทานยาเมลาโทนินก่อนนอน หรือเมื่อคุณเตรียมพร้อมที่จะนอน หากคุณใช้ยานี้เพื่อรักษาอาการเจ็ทแล็ก (jet lag) ควรรับประทานยานี้ก่อนนอนในวันที่คุณไปถึงที่หมาย และใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2-5 วัน

หากคุณใช้ยานี้เพื่อรักษาสภาวะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ ควรทำตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยาเมลาโทนิน

อย่ากลืนยาลงไปทั้งเม็ด ควรปล่อยให้ยาละลายในปากโดยไม่ต้องเคี้ยว หากต้องการคุณอาจจะดื่มน้ำเพื่อช่วยในการกลืนยาที่ละลายแล้ว

โปรดปรึกษาแพทย์หากสภาวะที่คุณกำลังรักษาอยู่นั้นไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหลังจากใช้ยานี้

การเก็บรักษายาเมลาโทนิน

ยาเมลาโทนินควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเมลาโทนินบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเมลาโทนินลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา เมลาโทนิน

ก่อนใช้ยาเมลาโทนินโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณแพ้ต่อยานี้
 • คุณเป็นโรคเบาหวาน
 • คุณเป็นโรคซึมเศร้า
 • หากคุณมีอาการเลือดออกหรือการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เช่น โรคฮีโมฟีเลีย (hemophilia)
 • หากคุณมีความดันโลหิตสูงหรือต่ำ
 • หากคุณเป็นโรคลมชัก (epilepsy) หรืออาการชักอื่นๆ
 • หากคุณกำลังใช้ยาใดๆ เพื่อป้องกันการต่อต้านอวัยวะใหม่

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเมลาโทนิน

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันทีหากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

แม้ว่าผลข้างเคียงทั้งหมดนั้นจะยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ยาเมลาโทนินอาจจะปลอดภัยเมื่อใช้ในระยะเวลาสั้นๆ (นานถึง 2 ปีสำหรับบางคน)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเมลาโทนินอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเมลาโทนินอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเมลาโทนินอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ โดยเฉพาะ

 • โรคเบาหวาน
 • โรคซึมเศร้า
 • อาการเลือดออกหรือการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เช่น โรคฮีโมฟีเลีย
 • ความดันโลหิตสูงหรือต่ำ
 • โรคลมชัก หรืออาการชักอื่นๆ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเมลาโทนินสำหรับผู้ใหญ่

วงจรชีวิตถูกรบกวน ความผิดปกติของการนอนหลับ

 • ผู้ใหญ่ ขนาดยาปกติคือ 3-6 มก. รับประทานก่อนนอน

ขนาดยาเมลาโทนินสำหรับเด็ก

วงจรชีวิตถูกรบกวน ความผิดปกติของการนอนหลับ

 • เด็ก 2-3 มก. รับประทานก่อนนอน เพิ่มไปที่ขนาด 4-6 มก. หลังจากเวลาผ่านไป 1-2 สัปดาห์ หากจำเป็น
 • ขนาดยาสูงสุด 10 มก.

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปซูลสำหรับรับประทาน 3 มก. 5 มก. 10 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 20/07/2020

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา