backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

ไซโคลพิรอกซ์ (Ciclopirox)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ไซโคลพิรอกซ์ (Ciclopirox)

ข้อบ่งใช้

ยา ไซโคลพิรอกซ์ ใช้สำหรับ

ยาไซโคลพิรอกซ์ (Ciclopirox) ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อราที่ผิวหนังบางประเภท เช่น โรคกลากและโรคน้ำกัดเท้า (athlete’s foot) ระหว่างนิ้วเท้า ยานี้ยังใช้เพื่อรักษาโรคผิวหนังอักเสบเซ็บเดิร์ม (seborrheic dermatitis) ยาไซโคลพิรอกซ์เป็นยาต้านเชื้อราที่ทำงานโดยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา

วิธีการใช้ยา ไซโคลพิรอกซ์

ยานี้ใช้กับผิวหนังเท่านั้น ทำความสะอาดบริเวณที่จะรักษาและเช็ดให้แห้ง ทายาบางๆ ตรงบริเวณที่มีอาการและโดยรอบแล้วนวดเบาๆ ให้ยาเข้าสู่ผิวหนังหรือกระโหลกศีรษะ โดยปกติคือวันละสองครั้งหรือตามที่แพทย์กำหนด ล้างมือหลังจากใช้ยาเว้นเสียแต่ว่าคุณจะรักษาที่บริเวณมือ อย่าพันผ้าพันแผลหรือปกปิดบริเวณที่รักษาเว้นเสียแต่ว่าแพทย์จะสั่งให้ทำเช่นนั้น

อย่าทายาที่ดวงตา จมูก ปาก หรือภายในช่องคลอด หากยาเข้าไปในบริเวณเหล่านี้ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมาก

ใช้ยานี้เป็นประจำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากยา เพื่อใหห้ง่ายต่อการจำควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวัน

ใช้ยานี้ต่อไปจนครบกำหนดแม้ว่าอาการจะหายไปแล้วหลังจากผ่านไปไม่กี่วัน การหยุดใช้ยาเร็วเกินไปอาจทำให้กลับมาติดเชื้ออีกครั้งได้

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการของคุณไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหลังจากผ่านไป 4 สัปดาห์

การเก็บรักษายา ไซโคลพิรอกซ์

ยาไซโคลพิรอกซ์ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาไซโคลพิรอกซ์บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาไซโคลพิรอกซ์ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา ไซโคลพิรอกซ์

ก่อนใช้ยาไซโคลพิรอกซ์ แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณแพ้ต่อยานี้ หรือหากคุณเป็นโรคภูมิแพ้อื่นๆ ยานี้อาจมีส่วนประกอบไม่ออกฤทธิ์ที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือปัญหาอื่น โปรดปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ

ก่อนการผ่าตัด แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่หาซื้อรับประทานเอง และสมุนไพรต่างๆ

ในช่วงขณะการตั้งครรภ์ควรใช้ยานี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น โปรดปรึกษาความเสี่ยงและประโยชน์กับแพทย์

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายานี้สามารถส่งผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ได้หรือไม่ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนให้นมบุตร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ยาไซโคลพิรอกซ์จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด B โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา ไซโคลพิรอกซ์

อาจเกิดอาการแสบร้อน ปวด รอยแดง หรืออาการคันในบริเวณที่ทายา หากอาการเหล่านี้ไม่หายไปหรือรุนแรงขึ้นโปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรในทันที

โปรดจำไว้ว่าการที่แพทย์ให้คุณใช้ยาตัวนี้เนื่องจากคำนวณแล้วว่ายามีประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ และคนที่ใช้ยานี้ส่วนใหญ่ไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ

แจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นแต่รุนแรงดังต่อไปนี้ บริเวณที่ทายามีแผลพุพอง อาการบวม หรือเป็นหนอง

การแพ้ยาที่รุนแรงต่อยานี้ ค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยาก แต่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ทันท่วงที อาการของการแพ้รุนแรงมีดังนี้ ผดผื่น คันหรือบวม โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ลิ้น และลำคอ วิงเวียนขั้นรุนแรง หายใจติดขัด

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไซโคลพิรอกซ์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อรับประทานเอง และสมุนไพรต่างๆ เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไซโคลพิรอกซ์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาไซโคลพิรอกซ์อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาไซโคลพิรอกซ์สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคเชื้อราที่เล็บ (Onychomycosis) – นิ้วมือ

ยาสารละลายเฉพาะที่ร้อยละ 8 ทายาวันละครั้ง (ควรทาก่อนนอนหรือ 8 ชั่วโมงก่อนล้าง) ลงบนเล็บที่มีอาการทั้งหมดโดยใช้แปรงทายาที่แถมมา ทายาให้เท่าๆ กันให้ทั่วเล็บและ 5 มม. ของผิวบริเวณโดยรอบ หากเป็นไปได้ ควรทายาที่บริเวณฐานเล็บ ผิวใต้เล็บที่ติดกับแผ่นเล็บ และส่วนใต้แผ่นเล็บที่ออกจากฐานเล็บ

ไม่ควรล้างยาออกทุกวัน ควรทายาทุกวันทับกับยาชั้นเก่าที่ทาไว้แล้วล้างออกด้วยแอลกอฮอล์ทุกๆ 7 วัน ควรทำซ้ำตลอดระยะเวลาของการรักษา

การทายาที่บริเวณเล็บติดเชื้อที่ไม่ยึดติดกับผิวทุกวันแล้วล้างออกแบบมืออาชีพนานถึง 48 สัปดาห์ บ่อยทุกเดือน จะเท่ากับครกำหนดการรักษาเพื่อให้ได้เล็บที่ใสหรือเกือบจะใส อาจต้องทายาที่บริเวณเล็บติดเชื้อที่ไม่ยึดติดกับผิวทุกวันแล้วล้างออกแบบมืออาชีพนานถึงหกเดือนก่อนที่จะเริ่มสังเกตเห็นอาการดีขึ้น

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคเชื้อราที่เล็บ – นิ้วเท้า

ยาสารละลายเฉพาะที่ 8% ทายาวันละครั้ง (ควรทาก่อนนอนหรือ 8 ชั่วโมงก่อนล้าง) ลงบนเล็บที่มีอาการทั้งหมดโดยใช้แปรงทายาที่แถมมา ทายาให้เท่าๆ กันให้ทั่วเล็บและ 5 มม. ของผิวบริเวณโดยรอบ หากเป็นไปได้ ควรทายาที่บริเวณฐานเล็บ ผิวใต้เล็บที่ติดกับแผ่นเล็บ และส่วนใต้แผ่นเล็บที่ออกจากฐานเล็บ

ไม่ควรล้างยาออกทุกวัน ควรทายาทุกวันทับกับยาชั้นเก่าที่ทาไว้แล้วล้างออกด้วยแอลกอฮอล์ทุกๆ 7 วัน ควรทำซ้ำตลอดระยะเวลาของการรักษา

การทายาที่บริเวณเล็บติดเชื้อที่ไม่ยึดติดกับผิวทุกวันแล้วล้างออกแบบมืออาชีพนานถึง 48 สัปดาห์ บ่อยทุกเดือน จะเท่ากับกำหนดการรักษาเพื่อให้ได้เล็บที่ใสหรือเกือบจะใส อาจต้องทายาที่บริเวณเล็บติดเชื้อที่ไม่ยึดติดกับผิวทุกวันแล้วล้างออกแบบมืออาชีพนานถึงหกเดือนก่อนที่จะเริ่มสังเกตเห็นอาการดีขึ้น

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคผิวหนังอักเสบเซ็บเดิร์ม

ยาเจลเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 ทายาลงบนหนังศีรษะวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและตอนเย็น เป็นเวลา 4 สัปดาห์

ยาสระผมเฉพาะที่ร้อยละ 1 ทำให้ผมเปียกแล้วเทยาสระผมประมาณ 5 มล. ลงบนหนังศีรษะ อาจต้องใช้มากถึง 10 มล. หากผมยาว ยวดให้เกิดฟอง ทิ้งไว้ประมาณ 3 นาทีแล้วล้างออก ควรใช้ยาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เว้นเวลาอย่างน้อย 3 วันระหว่างการใช้ยาแต่ละครั้ง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาการติดเชื้อราแคนดิดาที่ผิวหนัง (Cutaneous Candidiasis)

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

การกำจัดเชื้อราในผู้ป่วยโรคเกลื้อนมักจะแสดงให้เห็นหลังจากรักษาไป 2 สัปดาห์

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคสังคัง (Tinea Cruris)

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

การกำจัดเชื้อราในผู้ป่วยโรคเกลื้อนมักจะแสดงให้เห็นหลังจากรักษาไป 2 สัปดาห์

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคเกลื้อน (Tinea Versicolor)

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

การกำจัดเชื้อราในผู้ป่วยโรคเกลื้อนมักจะแสดงให้เห็นหลังจากรักษาไป 2 สัปดาห์

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคกลากที่ลำตัว

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

ยาเจลเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) ทันทีหลังจากที่ทำความสะอาดหรือล้างบริเวณที่จะทำการรักษา โรคกลากที่เท้าและโรคกลากที่ลำตัวมักจะรักษาหายภายใน 4 สัปดาห์

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคกลากที่เท้า (Tinea Pedis)

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

ยาเจลเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) ทันทีหลังจากที่ทำความสะอาดหรือล้างบริเวณที่จะทำการรักษา โรคกลากที่เท้าและโรคกลากที่ลำตัวมักจะรักษาหายภายใน 4 สัปดาห์

ขนาดยาไซโคลพิรอกซ์สำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคเชื้อราที่เล็บ – นิ้วมือ

อายุ 12 ปีขึ้นไป

ยาสารละลายเฉพาะที่ร้อยละ 8 ทายาวันละครั้ง (ควรทาก่อนนอนหรือ 8 ชั่วโมงก่อนล้าง) ลงบนเล็บที่มีอาการทั้งหมดโดยใช้แปรงทายาที่แถมมา ทายาให้เท่าๆ กันให้ทั่วเล็บและ 5 มม. ของผิวบริเวณโดยรอบ หากเป็นไปได้ ควรทายาที่บริเวณฐานเล็บ ผิวใต้เล็บที่ติดกับแผ่นเล็บ และส่วนใต้แผ่นเล็บที่ออกจากฐานเล็บ

ไม่ควรล้างยาออกทุกวัน ควรทายาทุกวันทับกับยาชั้นเก่าที่ทาไว้แล้วล้างออกด้วยแอลกอฮอล์ทุกๆ 7 วัน ควรทำซ้ำตลอดระยะเวลาของการรักษา

การทายาที่บริเวณเล็บติดเชื้อที่ไม่ยึดติดกับผิวทุกวันแล้วล้างออกแบบมืออาชีพนานถึง 48 สัปดาห์ บ่อยทุกเดือน จะเท่ากับกำหนดการรักษาเพื่อให้ได้เล็บที่ใสหรือเกือบจะใส อาจต้องทายาที่บริเวณเล็บติดเชื้อที่ไม่ยึดติดกับผิวทุกวันแล้วล้างออกแบบมืออาชีพนานถึงหกเดือนก่อนที่จะเริ่มสังเกตเห็นอาการดีขึ้น

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคเชื้อราที่เล็บ – นิ้วเท้า

อายุ 12 ปีขึ้นไป

ยาสารละลายเฉพาะที่ร้อยละ 8 ทายาวันละครั้ง (ควรทาก่อนนอนหรือ 8 ชั่วโมงก่อนล้าง) ลงบนเล็บที่มีอาการทั้งหมดโดยใช้แปรงทายาที่แถมมา ทายาให้เท่าๆ กันให้ทั่วเล็บและ 5 มม. ของผิวบริเวณโดยรอบ หากเป็นไปได้ ควรทายาที่บริเวณฐานเล็บ ผิวใต้เล็บที่ติดกับแผ่นเล็บ และส่วนใต้แผ่นเล็บที่ออกจากฐานเล็บ

ไม่ควรล้างยาออกทุกวัน ควรทายาทุกวันทับกับยาชั้นเก่าที่ทาไว้แล้วล้างออกด้วยแอลกอฮอล์ทุกๆ 7 วัน ควรทำซ้ำตลอดระยะเวลาของการรักษา

การทายาที่บริเวณเล็บติดเชื้อที่ไม่ยึดติดกับผิวทุกวันแล้วล้างออกแบบมืออาชีพนานถึง 48 สัปดาห์ บ่อยทุกเดือน จะเท่ากับครกำหนดการรักษาเพื่อให้ได้เล็บที่ใสหรือเกือบจะใส อาจต้องทายาที่บริเวณเล็บติดเชื้อที่ไม่ยึดติดกับผิวทุกวันแล้วล้างออกแบบมืออาชีพนานถึงหกเดือนก่อนที่จะเริ่มสังเกตเห็นอาการดีขึ้น

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคผิวหนังอักเสบเซ็บเดิร์ม

อายุ 16 ปีขึ้นไป

ยาเจลเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 ทายาลงบนหนังศีรษะวันละ 2 ครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) เป็นเวลา 4 สัปดาห์

ยาสระผมเฉพาะที่ร้อยละ 1 ทำให้ผมเปียกแล้วเทยาสระผมประมาณ 5 มล. ลงบนหนังศีรษะ อาจต้องใช้มากถึง 10 มล. หากผมยาว ยวดให้เกิดฟอง ทิ้งไว้ประมาณ 3 นาทีแล้วล้างออก ควรใช้ยาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เว้นเวลาอย่างน้อย 3 วันระหว่างการใช้ยาแต่ละครั้ง

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาการติดเชื้อราแคนดิดาที่ผิวหนัง

อายุ 10 ปีขึ้นไป

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

การกำจัดเชื้อราในผู้ป่วยโรคเกลื้อนมักจะแสดงให้เห็นหลังจากรักษาไป 2 สัปดาห์

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคสังคัง

อายุ 10 ปีขึ้นไป

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

การกำจัดเชื้อราในผู้ป่วยโรคเกลื้อนมักจะแสดงให้เห็นหลังจากรักษาไป 2 สัปดาห์

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคเกลื้อน

อายุ 10 ปีขึ้นไป

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

การกำจัดเชื้อราในผู้ป่วยโรคเกลื้อนมักจะแสดงให้เห็นหลังจากรักษาไป 2 สัปดาห์

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคกลากที่ลำตัว

อายุ 10 ปีขึ้นไป

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

อายุ 16 ปีขึ้นไป

ยาเจลเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) ทันทีหลังจากที่ทำความสะอาดหรือล้างบริเวณที่จะทำการรักษา โรคกลากที่เท้าและโรคกลากที่ลำตัวมักจะรักษาหายภายใน 4 สัปดาห์

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคกลากที่เท้า

อายุ 10 ปีขึ้นไป

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

อายุ 16 ปีขึ้นไป

ยาเจลเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) ทันทีหลังจากที่ทำความสะอาดหรือล้างบริเวณที่จะทำการรักษา โรคกลากที่เท้าและโรคกลากที่ลำตัวมักจะรักษาหายภายใน 4 สัปดาห์

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาโลชั่นเฉพาะที่
 • ยาครีมเฉพาะที่
 • ยาสารละลายเฉพาะที่
 • ยาเจลเฉพาะที่
 • ยาสระผมเฉพาะที่
 • ชุดยาเฉพาะที่
 • ยาผงผสม
 • ยาแขวนตะกอนเฉพาะที่

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา