เมลาโทนิน (Melatonin)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 20/07/2020 . 4 mins read
Share now

เมลาโทนิน (Melatonin) คือ สารที่ออกฤทธิ์โดยการช่วยปรับวงจรชีวิตในเวลากลางวันและกลางคืนหรือวงจรการนอนและตื่นนั้นกลับมาเป็นปกติ ความมืดทำให้ร่างกายสร้างสารเมลาโทนินมากขึ้น ซึ่งช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายเพื่อเตรียมสำหรับการนอนหลับ

ข้อบ่งใช้

เมลาโทนิน (Melatonin) ใช้สำหรับ

หน้าที่หลักของ เมลาโทนิน (Melatonin) คือ การออกฤทธิ์โดยการช่วยปรับวงจรชีวิตในเวลากลางวันและกลางคืนหรือวงจรการนอนและตื่นนั้นกลับมาเป็นปกติ ความมืดทำให้ร่างกายสร้างสารเมลาโทนินมากขึ้น ซึ่งช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายเพื่อเตรียมสำหรับการนอนหลับ แสงนั้นจะลดการสร้างสารเมลาโทนินและส่งสัญญาณให้ร่างกายเตรียมสำหรับการตื่น ผู้ที่มีปัญหาในการนอนหลับอาจจะมีระดับของสารเมลาโทนินต่ำ มีการคาดว่าการเพิ่มปริมาณของสารเมลาโทนินที่ได้จากอาหารเสริมนั้นอาจจะช่วยให้นอนหลับได้

วิธีการใช้ยาเมลาโทนิน

หากคุณเลือกที่ใช้ยาเมลาโทนิน ควรทำตามวิธีการใช้ยาบนฉลากยาหรือตามที่แพทย์ เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเป็นผู้กำหนด อย่าใช้ยานี้มากกว่าที่แนะนำบนฉลากยา

ควรปรึกษาแพทย์เมื่อพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพร คุณยังอาจจะควรปรึกษาแพทย์ที่ได้รับการอบรมเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพรหรืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

ควรใช้ยาเมลาโทนินในขนาดที่ต่ำที่สุดเมื่อเริ่มต้นใช้ยานี้

ควรรับประทานยาเมลาโทนินก่อนนอน หรือเมื่อคุณเตรียมพร้อมที่จะนอน หากคุณใช้ยานี้เพื่อรักษาอาการเจ็ทแล็ก (jet lag) ควรรับประทานยานี้ก่อนนอนในวันที่คุณไปถึงที่หมาย และใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2-5 วัน

หากคุณใช้ยานี้เพื่อรักษาสภาวะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ ควรทำตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยาเมลาโทนิน

อย่ากลืนยาลงไปทั้งเม็ด ควรปล่อยให้ยาละลายในปากโดยไม่ต้องเคี้ยว หากต้องการคุณอาจจะดื่มน้ำเพื่อช่วยในการกลืนยาที่ละลายแล้ว

โปรดปรึกษาแพทย์หากสภาวะที่คุณกำลังรักษาอยู่นั้นไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหลังจากใช้ยานี้

การเก็บรักษายาเมลาโทนิน

ยาเมลาโทนินควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเมลาโทนินบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเมลาโทนินลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา เมลาโทนิน

ก่อนใช้ยาเมลาโทนินโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณแพ้ต่อยานี้
 • คุณเป็นโรคเบาหวาน
 • คุณเป็นโรคซึมเศร้า
 • หากคุณมีอาการเลือดออกหรือการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เช่น โรคฮีโมฟีเลีย (hemophilia)
 • หากคุณมีความดันโลหิตสูงหรือต่ำ
 • หากคุณเป็นโรคลมชัก (epilepsy) หรืออาการชักอื่นๆ
 • หากคุณกำลังใช้ยาใดๆ เพื่อป้องกันการต่อต้านอวัยวะใหม่

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเมลาโทนิน

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันทีหากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

แม้ว่าผลข้างเคียงทั้งหมดนั้นจะยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ยาเมลาโทนินอาจจะปลอดภัยเมื่อใช้ในระยะเวลาสั้นๆ (นานถึง 2 ปีสำหรับบางคน)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเมลาโทนินอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเมลาโทนินอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเมลาโทนินอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ โดยเฉพาะ

 • โรคเบาหวาน
 • โรคซึมเศร้า
 • อาการเลือดออกหรือการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เช่น โรคฮีโมฟีเลีย
 • ความดันโลหิตสูงหรือต่ำ
 • โรคลมชัก หรืออาการชักอื่นๆ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเมลาโทนินสำหรับผู้ใหญ่

วงจรชีวิตถูกรบกวน ความผิดปกติของการนอนหลับ

 • ผู้ใหญ่ ขนาดยาปกติคือ 3-6 มก. รับประทานก่อนนอน

ขนาดยาเมลาโทนินสำหรับเด็ก

วงจรชีวิตถูกรบกวน ความผิดปกติของการนอนหลับ

 • เด็ก 2-3 มก. รับประทานก่อนนอน เพิ่มไปที่ขนาด 4-6 มก. หลังจากเวลาผ่านไป 1-2 สัปดาห์ หากจำเป็น
 • ขนาดยาสูงสุด 10 มก.

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปซูลสำหรับรับประทาน 3 มก. 5 มก. 10 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ลูกน้อยชอบกระแทกศีรษะ คุณพ่อคุณแม่ควรจัดการอย่างไรดี

ลูกน้อยชอบกระแทกศีรษะ อาจทำให้คุณพ่อคุณแม่วิตกกังวล และกลัวรู้น้อยจะเกิดอาการบาดเจ็บ แต่ลองมาทำความเข้าใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้น จากบทความนี้ของทาง Hello คุณหมอ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

นอนไม่ค่อยหลับ นอนหลับยาก ต้องลอง 7 อาหารช่วยให้หลับง่าย

การรับประทานอาหารเกี่ยวข้องกับทุกปฏิกิริยาของร่างกาย รวมถึงการนอนหลับด้วย หากนอนหลับยาก นอนไม่ค่อยหลับ ควรลองกิน 7 อาหารช่วยให้หลับง่าย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai

เลือกสถานรับเลี้ยงเด็ก อย่างไรให้ปลอดภัยกับลูกน้อย

การ เลือกสถานรับเลี้ยงเด็ก สักแห่ง เพื่อให้เขารับผิดชอบในการดูแลลูกของคุณ ก็ควรจะต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อน ซึ่งทาง Hello คุณหมอ มีเรื่องนี้มาฝากกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

นอนในห้องเย็นๆ ทั้งหลับสบาย แถมยังได้ประโยชน์สุขภาพ

ห้องนอนเย็น ส่งผลต่อสุขภาพ และการนอนหลับได้อย่างไร และจะมีวิธีใดที่สามารถช่วยให้ห้องนอนของเราเย็นขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศบ้าง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล