เอติแวน® (Ativan®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 5 mins read
Share now

เอติแวน® (Ativan®) อยู่ในกลุ่มของยาเบนโซไดอะซีปีน ส่งผลกระทบต่อสารสื่อประสาทภายในสมองที่อาจจะไม่สมดุล สำหรับผู้เป็นโรควิตกกังวล

ข้อบ่งใช้

เอติแวน® ใช้สำหรับ

เอติแวน® (Ativan®) นั้นอยู่ในกลุ่มของยาที่เรียกว่าเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepines) ยานี้จะส่งผลกระทบต่อสารสื่อประสาทภายในสมองที่อาจจะไม่สมดุล สำหรับผู้ที่เป็นโรควิตกกังวล

เอติแวน® ใช้เพื่อรักษาโรควิตกกังวล (anxiety disorders)

เอติแวน® ยังอาจจะใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากคู่มือการใช้ยา

วิธีการใช้เอติแวน®

รับประทานเอติแวน®ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ควรทำตามวิธีการใช้ยาทั้งหมดบนฉลากยา อย่าใช้เอติแวน®ในขนาดที่มากกว่า หรือนานกว่าที่กำหนด โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากยาของคุณรักษาอาการของคุณได้ไม่ดีดังเดิม

ยานี้อาจจะทำให้เกิดการเสพติดได้ อย่าแบ่งเอติแวน®กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติการใช้ยาในทางที่ผิดหรือติดยา ควรเก็บยานี้ไว้ในสถานที่ที่ผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้

การใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด อาจทำให้เกิดอาการติดยา ใช้ยาเกินขนาด หรือเสียชีวิตได้ การขายยาหรือให้เอติแวน®แก่ผู้อื่นนั้นผิดกฏหมาย

ควรใช้เอติแวน®ในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น อย่าใช้ยานี้นานกว่าที่แพทย์แนะนำ

อย่าหยุดใช้เอติแวน®อย่างกะทันหัน ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะมีอาการถอนยาที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงอาการชัก โปรดสอบถามแพทย์ถึงวิธีการหยุดใช้ยานี้อย่างปลอดภัย

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากยานี้ดูเหมือนจะรักษาอาการวิตกกังวลได้ไม่ดีดังเดิม

การเก็บรักษาเอติแวน®

เอติแวน®ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง เอติแวน®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งเอติแวน®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้เอติแวน®

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารสำคัญที่ออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษาของเอติแวน® หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

คุณไม่ควรใช้เอติแวน® หากคุณเป็นโรคต้อหินมุมปิด หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี (myasthenia gravis) หรือหากคุณแพ้ต่อยาวาเลียม (Valium) หรือยาที่คล้ายกัน

ยาลอราซีแพมอาจจะทำให้เกิดการเสพติด และควรใช้กับผู้ที่ได้รับใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น การใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดอาจทำให้เกิดอาการติดยา ใช้ยาเกินขนาด หรือเสียชีวิตได้ อย่าแบ่งปันเอติแวน®กับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติการใช้ยาในทางที่ผิดหรือติดยา ควรเก็บยานี้ไว้ในสถานที่ที่ผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้

อย่าดื่มสุราขณะที่กำลังใช้เอติแวน® ยานี้นั้นสามารถเพิ่มผลของแอลกอฮอล์ได้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

เอติแวน®จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท D โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้เอติแวน®

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

 • วิงเวียน
 • ง่วงซึม
 • อ่อนแรง
 • พูดไม่ชัด
 • ขาดความสมดุลหรือการเคลื่อนไหวที่สอดประสานกัน
 • มีปัญหาเกี่ยวกับความจำ

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากคุณมีอาการดังนี้

 • ง่วงซึมอย่างรุนแรง
 • มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง
 • มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ
 • สับสน
 • ก้าวร้าว
 • มองเห็นภาพหลอน
 • ปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับรุนแรงขึ้น
 • รู้สึกร้อนรนหรือตื่นเต้น
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • เปลือกตาปรือ
 • กลืนลำบาก
 • การมองเห็นเปลี่ยนแปลง
 • ปวดท้องส่วนบน
 • ปัสสาวะสีคล้ำ
 • ดีซ่าน (ดวงตาหรือผิวหนังเป็นสีเหลือง)

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที หากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

เอติแวน®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาอื่นๆ ที่ใช้เพื่อรักษาอาการวิตกกังวล
 • ยาโพรเบเนซิด (Probenecid)
 • ยาอะมิโนฟิลลีน (Aminophylline) หรือยาทีโอฟิลลีน (theophylline)
 • ยาต้านซึมเศร้า (antidepressant) หรือยาที่ใช้เพื่อรักษาอาการป่วยทางจิต
 • ยาบาร์บิทูเรต (barbiturate) เช่น ฟีโนบาร์บิทอล (phenobarbital)
 • ยาแก้ปวดแบบเสพติด (Narcotic pain medicine)
 • ยารักษาอาการชัก
 • ยาที่มีส่วนผสมของสารต้านฮีสตามีน (antihistamine) เช่นยานอนหลับ ยาแก้หวัด หรือยาแก้แพ้

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

เอติแวน®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

เอติแวน®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • โรคต้อหินมุมปิด
 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี
 • อาการชักหรือโรคลมชัก (epilepsy)
 • โรคไตหรือโรคตับ (โดยเฉพาะโรคตับจากแอลกอฮอล์)
 • โรคหอบหืด หรือโรคเกี่ยวกับการหายใจอื่นๆ
 • โรคต้อหินมุมเปิด
 • เคยเป็นโรคซึมเศร้าหรือ หรือมีความคิดหรือพฤติกรรมที่จะฆ่าตัวตาย
 • เคยติดสุราหรือติดยา

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของเอติแวน®สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษา Anxiety

ยาเม็ด

 • ขนาดยาเริ่มต้น รับประทาน 2 ถึง 3 มก. ต่อวัน ให้ยาวันละ 2 ถึง 3 ครั้ง
 • ขนาดยาปกติ รับประทาน 1 ถึง 2 มก. วันละ 2 ถึง 3 ครั้ง

ยาฉีด

 • ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำโดยรวม 2 มก. หรือ 0.044 มก./กก. ขึ้นอยู่กับว่าขนาดไหนต่ำกว่า

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษา Light Anesthesia

 • ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 0.05 มก./กก. จนถึงขนาดยาสูงสุดที่ 4 มก.
 • ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำโดยรวม 2 มก. หรือ 0.044 มก./กก. ขึ้นอยู่กับว่าขนาดไหนต่ำกว่า

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษา Status Epilepticus

 • 1 มก./กก. ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ จนถึง 4 มก. ต่อครั้ง อาจให้ยาซ้ำภายใน 5 ถึง 10 นาที
 • ขนาดยาสูงสุด 8 มก.

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ

2 ถึง 4 มก. รับประทานก่อนนอน

ขนาดยาสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรักษาโรควิตกกังวล

ผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยที่อ่อนแอ

 • แบ่งรับประทาน 1 ถึง 2 มก. ต่อวัน

ขนาดยาของเอติแวน®สำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรควิตกกังวล

อายุ 12 ปีขึ้นไป

 • ขนาดยาเริ่มต้น รับประทาน 2 ถึง 3 มก. ต่อวัน ให้ยาวันละ 2 ถึง 3 ครั้ง
 • ขนาดยาปกติ รับประทาน 1 ถึง 2 มก. ต่อวัน วันละ 2 ถึง 3 ครั้ง

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ

อายุ 12 ปีขึ้นไป

 • 2 ถึง 4 มก. รับประทานก่อนนอน

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาฉีด
 • ยาเม็ด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

วิธีการรับมือกับความกังวล ก่อน ฟังผลตรวจมะเร็ง

วันนี้ Hello คุณหมอ จะมาแนะนำวิธีการรับมือกับความกังวล ก่อนการ ฟังผลตรวจมะเร็ง เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถรับมือกับความรู้สึกของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นกันค่ะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

วิตกกังวลง่าย ควรหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ หากไม่อยากให้อาการแย่กว่าเดิม

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ วิตกกังวลง่าย เราแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้จะดีกว่า เพราะอาหารเหล่านี้อาจทำให้อาการวิตกกังวลของคุณแย่ลงได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by เนตรนภา ปะวะคัง

จัดดอกไม้ ผ่อนคลายความเครียด รู้ไหมดอกไม้ดีต่อสุขภาพจิตมากเลยนะ

กิจกรรม จัดดอกไม้ เป็นกิจกรรมที่มีผลการศึกษาและผลการวิจัยว่ามีส่วนช่วยพัฒนาอารมณ์และความรู้สึกให้ดีขึ้น ช่วยผ่อนคลายความเครียด และความซึมเศร้าให้ลดลง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai

การเมตตาตนเอง (Self-Compassion) กุญแจสำคัญ สู่ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น

วันนี้ Hello คุณหมอ จะพาทุกคนมารู้จักกับ การเมตตาตนเอง หลักการสำคัญ ที่จะนำทุกคนไปสู่สุขภาพจิตที่ดี และชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล