เซโรโทนิน (Serotonin)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 12, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

การใช้ประโยชน์ เซโรโทนิน

เซโรโทนิน ใช้ทำอะไร

เซโรโทนิน (Serotonin) เป็นสารเคมีที่เซลล์ประสาทสร้างขึ้น เซโรโทนินพบมากที่สุดในระบบย่อยอาหารทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาท ช่วยเกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับ การรับประทาน และการย่อยอาหาร  นอกจากนี้ยังพบในเกล็ดเลือดและระบบประสาทกลาง ซึ่งสามารถช่วย ลดอาการซึมเศร้า ลดความวิตกกังวล สมานแผล เป็นยาช่วยขับอาเจียน รักษาสุขภาพของกระดูก

เซโรโทนินอาจมีคุณประโยชน์ในด้านอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแพทย์หรือเภสัชกรของท่าน

การทำงานของเซโรโทนินเป็นอย่างไร?

งานวิจัยไม่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเซโรโทนิน กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันว่า เซโรโทนินมีผลต่อทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่อารมณ์ถึงทักษะการเคลื่อนไหว เซโรโทนินเป็นตัวปรับอารมณ์ตามธรรมชาติ การศึกษาในปี 2007 พบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีระดับเซโรโทนินต่ำ การขาดเซโรโทนินจะมีทำให้เกิดความวิตกกังวลและนอนไม่หลับ

อาหารเสริมที่ใกล้เคียงกับเซโรโทนินคือ 5-HTP. 5-HTP ใช้ได้กับสมองและระบบประสาทส่วนกลางโดยเพิ่มการผลิตเซโรโทนิน

ข้อควรระวังและคำเตือน

เราควรรู้อะไรบ้างก่อนใช้ เซโรโทนิน

ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรถ้ามีอาการหรือลักษณะ ดังต่อไปนี้

 • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรจะได้รับยาหรือสมุนไพรบำรุง ที่จัดจำหน่ายโดยแพทย์เท่านั้น
 • อยู่ในระหว่างการใช้ยาหรือสมุนไพรอื่นๆ ร่วมด้วย รวมถึงยาทุกชนิดที่ซื้อรับประทานเองโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
 • มีอาการแพ้สารที่มีส่วนประกอบของเซโรโทนินมาหรือยาและสมุนไพรชนิดอื่น
 • มีอาการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ หรือมีโรคอื่นๆ แทรกซ้อน
 • มีอาการแพ้ต่างๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์

ข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อบังคับของการใช้ยา จึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ สมุนไพรเสริมอาหารนี้จะต้องมีค่าน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เซโรโทนินมีความปลอดภัยแค่ไหน?

การรับประทานเซโรโทนิน หรือ 5-HTP ค่อนข้างปลอดภัยเมื่อรับประทานอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามบางคนที่รับเซโรโทนินหรือ 5-HTP เมื่อเข้าสู่ร่างกาย อาจมีอาการที่เรียกว่า ภาวะเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ (eosinophil) และปวดกล้ามเนื้อ รวมถึงอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ซึ่งคือการตึงล้าของกล้ามเนื้อ หากรับประทานเข้าไปในปริมาณมาก

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก : ค่อนข้างปลอดภัยเมื่อรับประทานอย่างเหมาะสม ขนาดการใช้ที่ปลอดภัยอาจใช้ถึง 5 มก./กก. ต่อวัน

ความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร : ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะทราบถึงความปลอดภัย ควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากแพทย์หากมีความจำเป็นต้องใช้

สำหรับการผ่าตัด : สามารถส่งผลต่อสารเคมีในสมองที่เรียกว่าเซโรโทนิน ก่อนผ่าตัดอาจทำให้ได้รับเซโรโทนินในสมองมากเกินไปและทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงรวมถึงโรคหัวใจ อาการหนาวสั่น และ ความวิตกกังวล ควรให้ผู้ป่วยหยุดรับประทานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เซโรโทนินมีอะไรบ้าง

 • อาการแสบร้อนกลางอก
 • ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน
 • ท้องเสีย
 • เซื่องซึม
 • ปัญหาทางเพศ
 • ปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ

ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีผลข้างเคียงดังกล่าว อาจเกิดผลข้างเคียงอื่นๆทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงตามมาได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเพิ่มเติม

ปฏิกิริยาระหว่างยา

**เซโรโทนินอาจมีปฏิกิริยากับยาหรือภาวะทางการแพทย์ในปัจจุบันของท่าน ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้

เซโรโทนินอาจทำปฏิกิริยากับยาที่คุณทานหรือมีผลกระทบกับการรักษาของคุณในปัจจุบัน ดังนั้น ควรปรึกษาหมอสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนเสมอ

ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะมีปฏิกิริยากับเซโรโทนิน ได้แก่:

 • ยาต้านเศร้า เช่น ฟลูออกซิทีน (fluoxetine) เซอร์ทราลีน (sertraline) และอื่นๆ
 • ยาสำหรับโรคซึมเศร้าได้แก่ ฟีเนลซีน (phenelzine) ทรานิลไซโปรมีน (tranylcypromine) และอื่นๆ
 • เลโวโดปา (Levodopa) สามารถส่งผลต่อสมอง เพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงรวมถึงการพูดเร็ว ความวิตกกังวล อาการก้าวร้าวและอื่นๆ
 • เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (Dextromethorphan) อาจทำให้มีเซโรโทนินในสมองมากเกินและมีผลข้างเคียงที่รุนแรงได้แก่ โรคหัวใจ อาการหนาวสั่นและความวิตกกังวล
 • ทรามาดอล (Tramadol) อาจทำให้มีเซโรโทนินในสมองมากเกินไปและมีผลข้างเคียง ได้แก่ ความสับสน อาการหนาวสั่น กล้ามเนื้อเกร็งและอื่นๆ

ขนาดการใช้

ข้อมูลนี้ไม่สามารถเป็นคำสั่งในการใช้ยาได้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนการใช้ยาเสมอ

ขนาดปกติที่ใช้5-HTP?

ขนาดที่ใช้สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์:

สำหรับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า : มีการศึกษาให้ขนาดยาในปริมาณ 150-3000 มก.ต่อวัน หรือสูงสุดมากถึง 4 ครั้งต่อวันเท่านั้น เป็นเวลา 2-6 สัปดาห์ และให้ขนาดยาเพิ่มขึ้นจาก 150 มก.ต่อวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ขนาดการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารอาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้ ขนาดการใช้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่นๆ  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารไม่ปลอดภัยเสมอไป โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อทราบขนาดที่เหมาะสม

สมุนไพรดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบใด

เซโรโทนินอาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้

 • แคปซูล 5-HTP 100 มก.

Hello Health Group  ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

แมงมุมกัด แบบไม่รู้ตัว จะสังเกตอาการและปฐมพยาบาลอย่างไรดี

บางครั้งคุณอาจโดน แมงมุมกัด แบบไม่รู้ตัว และไม่รู้ด้วยว่าแมงมุมที่กัดนั้นมีพิษหรือไม่ กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เป็นแผล หรือมีอาการทางร่างกายเกิดขึ้นเสียแล้ว

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
การปฐมพยาบาล, สุขภาพชีวิตที่ดี สิงหาคม 26, 2020 . เวลาในการอ่าน

ต้นตำแยแมว สมุนไพรที่มีดี มากกว่าแค่ให้แมวฟิน

ต้นตำแยแมวนั้นจะสร้างความสุขให้น้องแมวแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนเราอีกด้วย วันนี้ Hello คุณหมอ จะมานำเสนอ ประโยชน์สุขภาพของ ต้นตำแยแมว

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
โภชนาการ, สุขภาพชีวิตที่ดี สิงหาคม 25, 2020 . เวลาในการอ่าน

ท้องอืดบ่อยๆ อาจเป็นสัญญาณเตือนของ ภาวะกระเพาะอาหารย่อยช้า

หากคุณมีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนของ ภาวะกระเพาะอาหารย่อยช้า บทความนี้ Hello คุณหมอ จึงพาทุกคนมาทำความรู้จักกับภาวะนี้ค่ะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
โรคในช่องท้องและลำไส้, ศูนย์สุขภาพ สิงหาคม 24, 2020 . เวลาในการอ่าน

เฟิร์นลิ้นกวาง (Hart’s-Tongue Fern)

เฟิร์นลิ้นกวาง (Hart's-Tongue Fern) เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่ง ใบมีสีเขียวเข้ม คนที่นิยมนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
สมุนไพร ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ สิงหาคม 20, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

ประโยชน์ของแสงแดด-สุขภาพกาย-สุขภาพจิต

ประโยชน์ของแสงแดด ออกแดดวันละนิด จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง!

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ กันยายน 16, 2020 . เวลาในการอ่าน
สมุนไพรแก้ไอขับเสมหะ

จบทุกปัญหาอาการไอและเสมหะ ได้ง่ายๆ ด้วย สมุนไพรแก้ไอขับเสมหะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กันยายน 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
ประโยชน์สุขภาพ-ชาดอกชบา

ประโยชน์สุขภาพจาก ชาดอกชบา ชาดอกไม้ที่มีดีมากกว่าความสวย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กันยายน 2, 2020 . เวลาในการอ่าน
ตำแยแมว-acalypha-indica

ตำแยแมว (Acalypha indica)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ สิงหาคม 27, 2020 . เวลาในการอ่าน