home

ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์

ภาวะสมองเสื่อม หรือโรคสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการผิดปกติที่เป็นผลมาจากการเสื่อมถอยของสมองหลายส่วน ภาวะนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ และสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือ โรคอัลไซเมอร์ นั่นเอง ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ แตกต่างกันอย่างไร เกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง และเราจะรับมือกับสองโรคนี้อย่างไรดี ทีนี่มีคำตอบให้

เรื่องเด่นประจำหมวด

ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์

ภาวะสมองเสื่อม เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในโลก ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่ผู้ป่วยมักมีปัญหาเกี่ยวกับความจำและความคิด ซึ่งส่งผลต่อผู้คนประมาณ 50 ล้านคนทั่วโลก นอกจากนี้องค์กรอนามัยโลก (WHO) ยังคาดการณ์ว่าน่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าใน 30 ปีข้างหน้า แม้ว่าภาวะสมองเสื่อมนั้นจะยังไม่มีวิธีในการรักษา แต่วันนี้ Hello คุณหมอ มีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างง่าย ๆ 5 วิธี ที่ช่วย ลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ได้ 5 วิธี ลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม อายุที่มากขึ้นก็มักจะมาพร้อมกับปัญหาสุขภาพมากมาย ปัญหาภาวะสมองเสื่อม เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่มักจะเกิดเมื่ออายุมากขึ้น แม้ภาวะสมองเสื่อมจะยังไม่มีวิธีการรักษา แต่การปฏิบัติตัวที่ดีก็มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ ดังนี้ รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ที่สำคัญการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้นยังส่งผลดีต่อสมองอีกด้วย องค์กรอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำว่าการบริโภคผลไม้ ผัก ปลา ถั่ว น้ำมันมะกอก และกาแฟ อาหารเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ทั้งสิ้น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นักวิจัยพบว่าการออกกำลังกายเป็นประจำนั้นส่งผลดีต่อสมอง จากการศึกษาในปี 2019 พบว่า ผู้ที่มีการออกกำลังกายเป็นประจำ มีอาการของภาวะสมองเสื่อมน้อยกว่าผู้ไม่ออกกำลังกาย ดังนั้นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ โดยควรออกกำลังกายระดับปานกลาง […]

หัวข้อ ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ เพิ่มเติม

ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์

อาการหลงๆลืมๆของผู้สูงอายุ อาจดูเป็นเรื่องธรรมดา จนทำให้คนรอบข้างหรือแม้แต่ตัวผู้สูงอายุเองละเลย เพราะคิดว่าเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นตามวัย แต่อาการหลงลืมไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างที่ใครหลายคนคิด เพราะหากเป็นอาการหลงลืมที่เป็นผลมาจากภาวะสมองเสื่อม โดยเฉพาะที่มีสาเหตุจากโรคอัลไซเมอร์ คุณยิ่งต้องใส่ใจ เพราะอาจส่งผลให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ จนติดเชื้อและเสียชีวิตได้ Hello คุณหมอ จึงมีวิธี ป้องกันอัลไซเมอร์ มาแนะนำ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่น่ากลัวนี้ ผู้สูงอายุกับโรคอัลไซเมอร์ ภาวะสมองเสื่อม หรือโรคสมองเสื่อม (Dementia) เป็นกลุ่มอาการที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก ผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการ เช่น จำไม่ได้ มีปัญหาด้านความจำ มีปัญหาในการสื่อสารและระบบคิด ซึ่งโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer Disease) เป็นโรคในกลุ่มโรคสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด เกิดจากความเสื่อมถอยสมอง อาการของโรคอัลไซเมอร์จะเริ่มต้นอย่างช้าๆ และรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ภาวะสมองเสื่อม รวมถึงโรคอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นในวัย 50 ปี และอาการจะปรากฏชัดเจนเมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไป นอกจากปัจจัยด้านอายุแล้ว ยังพบว่าเพศหญิงเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์มากกว่าเพศชาย ปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น มีประวัติการบาดเจ็บทางสมอง โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ก็อาจเป็นอัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ โรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ อาการของโรคแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 (มีอาการ 1-3 ปี) : หลงๆ […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon