เจ็บหน้าอกข้างซ้าย สัญญาณอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ควรวางใจ

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 02/02/2021 . 4 mins read
Share now

อาการเจ็บหน้าอก เป็นสัญญาณทางสุขภาพที่ค่อนข้างหลากหลาย ไม่ได้ครอบคลุมแค่เพียงภาวะใดภาวะหนึ่ง หรือโรคใดโรคหนึ่ง แต่ อาการเจ็บหน้าอกข้างซ้าย ของคุณอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจ หรืออาจหมายถึงปัญหาสุขภาพปอดที่คุณกำลังเผชิญอยู่ก็ได้เช่นกัน บทความนี้ของ Hello คุณหมอ ได้รวบรวมเอาสัญญาณอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอาการ เจ็บหน้าอกข้างซ้าย มาฝากกันค่ะ

เจ็บหน้าอกข้างซ้าย เป็นสัญญาณอันตรายอะไรบ้าง

อาการเจ็บหน้าอกข้างซ้าย อาจเป็นสัญญาณสุขภาพได้หลายประการ ดังนี้

กรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่มักจะก่อให้เกิด อาการเจ็บหน้าอกข้างซ้าย เพราะเมื่อกรดในกระเพาะอาหารถูกตีกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารจะก่อให้เกิดอาการเสียดหรือเจ็บที่บริเวณหน้าอกข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง หรือข้างซ้ายอย่างเดียว และมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่

 • มีอาการแสบร้อนกลางอก
 • กลืนอาหารลำบาก
 • มีรสเปรี้ยวในปากและลำคอ

อาการปวดเค้นหัวใจ

อาการปวดเค้นหัวใจ หรืออาการเจ็บหน้าอก ที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจได้รับออกซิเจนจากเลือดไม่เพียงพอ จึงก่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บ ปวด แน่นที่บริเวณหน้าอกข้างซ้าย อย่างไรก็ตาม อาการเจ็บหน้าอกชนิด Angina ไม่ถือว่าเป็นโรค แต่เป็นอาการโดยทั่วไปของปัญหาสุขภาพหัวใจ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด หากมีอาการเจ็บหน้าอกหรือรู้สึกปวดเค้นที่หัวใจข้างซ้าย ควรหาโอกาสไปพบคุณหมอเพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

หัวใจวาย

อาการหัวใจวายเกิดจากการที่หัวใจได้รับออกซิเจนในเลือดไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิด อาการเจ็บหน้าอกข้างซ้าย ซึ่งสามารถมีอาการเจ็บหน้าอกได้หลายกรณี ได้แก่ เจ็บหน้าอกข้างซ้ายอย่างช้า ๆ หรือเจ็บหน้าอกข้างซ้ายขึ้นมาอย่างทันทีทันใด และมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่

 • รู้สึกปวดแน่นที่หน้าอก
 • ปวดแขนข้างซ้าย หรือบางครั้งอาจรู้สึกปวดที่แขนข้างขวา
 • มีอาการปวดที่คอ หลัง ท้อง 
 • หายใจถี่
 • เหงื่อเย็น
 • วิงเวียนศีรษะ
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • มีอาการปวดท้อง

หากรู้สึกปวดหน้าอกข้างซ้ายขึ้นมาแบบกะทันหันและมีอาการข้างเคียงของหัวใจวายอื่น ๆ ร่วมด้วย ควรรีบไปพบคุณหมอโดยเร็วที่สุด

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

อาการเจ็บหน้าอกข้างซ้าย อาจเป็นสัญญาณหรืออาการหนึ่งของ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) ซึ่งโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จะส่งผลต่อกระบวนการทำงานของระบบการนำสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจ เสี่ยงที่จะทำให้หัวใจอ่อนแอ หรือทำลายกล้ามเนื้อหัวใจ อย่างไรก็ตาม หากอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยจะค่อย ๆ มีอาการดีขึ้นไปตามลำดับโดยไม่ต้องเข้ารับการรักษา แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงและจำเป็นต้องเข้าพบคุณหมอ

โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ

โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ (Cardiomyopathy) คือ ภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจหรือหัวใจมีขนาดโตผิดปกติ ซึ่งผู้ที่เป็นโรคนี้อาจจะมีอาการแสดงออกมา หรือไม่มีอาการใด ๆ เลยก็ได้ แต่ในกรณีที่มีอาการ ผู้ป่วยจะมี อาการเจ็บหน้าอกข้างซ้าย ร่วมกับอาการอื่น ๆ ได้แก่

 • หายใจถี่ 
 • วิงเวียนศีรษะ
 • มีอาการใจสั่น
 • มีอาการบวมที่เท้า ข้อเทา ขา มือ และหน้าท้อง

เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

เยื่อหุ้มหัวใจของคนเราจะมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อบาง ๆ สองชั้นล้อมรอบหัวใจ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เนื้อเยื่อเหล่านี้เกิดการระคายเคืองหรืออักเสบ จนกลายเป็นโรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Pericarditis) ก็จะก่อให้เกิดอาการเจ็บแปล๊บที่หน้าอกข้างซ้ายหรือกลางหน้าอก และมีอาการปวดไหล่ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง รวมถึงอาการอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ร่วมด้วย

เยื่อหุ้มปอดอักเสบ

อาการเยื่อหุ้มปอดอักเสบ (Pleurisy) เป็นภาวะที่เนื้อเยื่อบริเวณปอดเกดการระคายเคืองหรืออักเสบ ส่งผลให้รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หน้าอกขณะหายใจ และมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่

 • ไอแห้ง
 • หายใจถี่ 
 • มีอาการปวดไหล่

หลอดอาหารทะลุ

ภาวะหลอดอาหารทะลุ เป็นอาการทางสุขภาพชนิดฉุกเฉินที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดที่หน้าอกซ้าย ร่วมกับอาการอื่น ๆ ดังนี้

 • หายใจเร็วขึ้น
 • มีไข้
 • คลื่นไส้
 • อาเจียนหรืออาเจียนออกมาเป็นเลือด

เมื่อหลอดอาหารเกิดการทะลุ จะทำให้อาหารหรือของเหลวที่กินเข้าไปเกิดอาการรั่วเข้าสู่หน้าอกหรือปอดได้ ถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ค่อนข้างอันตราย

ภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอด 

ภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอดหรือภาวะปอดรั่ว (Pneumothorax) เป็นภาวะที่เนื้อเยื่อปอดเกิดการยุบตัว ซึ่งอาจเกิดจากการประสบอุบัติเหตุ การผ่าตัด หรือปัญหาสุขภาพปอดย่ำแย่มาแต่เดิมแล้ว ซึ่งจะก่อให้เกิด อาการเจ็บหน้าอกข้างซ้าย หรือกลางหน้าอก ประกอบกับอาการอื่น ๆ ได้แก่

 • เหนื่อยง่าย
 • รู้สึกเจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้าลึก ๆ
 • รู้สึกเจ็บหน้าอกเมื่อมีอาการไอ
 • หายใจถี่ 
 • แน่นหน้าอก
 • รู้สึกเจ็บหน้าอกขึ้นมาอย่างเฉียบพลัน

หากเนื้อเยื่อปอดมีรูรั่วขนาดใหญ่ อาจจำเป็นต้องมีการใส่ท่อหรือสายยางเพื่อฟื้นฟูให้ปอดพองหรือขยายขึ้นอีกครั้ง

มีอาการวิตกกังวล

หากเกิดอาการวิตกกังวล หรืออาการแพนิค (Panic attack) ขึ้นแบบเฉียบพลันจากการถูกทำให้ตกใจ เสียขวัญ สามารถทำให้เกิดอาการเจ็บที่หน้าอกข้างซ้ายได้ เจ็บกลางหน้าอก หรือเจ็บหน้าอกข้างขวาได้ นอกจากนี้ยังมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่

 • หายใจถี่ 
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • โลกหมุน วิงเวียนศีรษะ
 • เหงื่อออก
 • ร้อนวูบวาบ 
 • หนาวสั่น
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • รู้สึกถึงอาการสำลัก
 • รู้สึกว่าเหตุการณ์ตรงหน้าไม่ใช่เรื่องจริง

หากมีอาการใกล้เคียงกับอาการวิตกกังวล หรืออาการแพนิค ควรไปพบคุณหมอ เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและทำการรักษา

วิธีป้องกันอาการเจ็บหน้าอก

อาการเจ็บหน้าอกข้างซ้าย นอกจากจะเป็นสัญญาณอันตรายต่อสุขภาพหลายประการที่แตกต่างกันไปแล้ว ก็อาจจะเกิดจากสาเหตุที่ต่างกันไปอีกด้วย แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและหมั่นบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของอาการเจ็บหน้าอกได้ 

 • เลิกสูบบุหรี่
 • ออกกำลังกายเป็นประจำและสม่ำเสมอ โดยอย่างน้อย ๆ ควรจะออกกำลังกายด้วยการเดินให้ได้วันละประมาณ 30 นาที
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจหรือเบาหวาน
 • จำกัดการรับประทานไขมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 
 • หมั่นกินอาหารที่ให้สารอาหารจำพวกกรดไขมันโอเมก้า 3 เพราะมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจ
 • ทานอาหารที่ปรุงรสด้วยเกลือหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงให้น้อยลง
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

เมื่อไหร่ควรไปพบคุณหมอ

หากมี อาการเจ็บหน้าอกข้างซ้าย หรือรู้สึกเจ็บหน้าอกที่ข้างใดข้างหนึ่งร่วมกับอาการอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น หายใจถี่สั้น หรือคลื่นไส้อาเจียน ควรไปพบคุณหมอเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและเข้ารับการรักษา หรือถ้าหากมีอาการเจ็บหน้าอกขึ้นมาอย่างกะทันหันร่วมกับอาการอื่น ๆ ควรไปพบคุณหมอหรือขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดทันที

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ความวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร

ความวิตกกังวลทำให้นอนไม่หลับ หรือการนอนไม่หลับทำให้เกิดความวกตกกังวล คำถามนี้อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับ ความวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

การนอนไม่หลับ กับผลกระทบที่อาจส่งผลต่อร่างกาย

สาเหตุของ การนอนไม่หลับ นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ ทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายอีกด้วย ซึ่ง ทาง Hello คุณหมอ มีเรื่องนี้มาฝากกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

เจ็บใต้ราวนมซ้าย รู้ไหมเป็นสัญญาณสุขภาพอะไรบ้าง

เจ็บใต้ราวนมซ้าย เป็นหนึ่งในสัญญาณทางสุขภาพเบื้องต้นที่ช่วยให้รู้สึกถึงความปกติของร่างกาย โดยมีอาการปวดตั้งแต่ระดับไม่อันตรายไปจนถึงระดับที่อันตราย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai

เจ็บใต้ราวนมขวา รู้ไหมเป็นสัญญาณสุขภาพอะไรบ้าง

เจ็บใต้ราวนมขวา เป็นหนึ่งในสัญญาณทางสุขภาพเบื้องต้นที่ช่วยให้รู้สึกถึงความปกติของร่างกาย โดยมีอาการปวดตั้งแต่ระดับไม่อันตรายไปจนถึงระดับที่อันตราย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai