home

ความบกพร่องทางการมองเห็นและตาบอด

ความบกพร่องทางการมองเห็นและตาบอด สามารถส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับทุกเพศ ทุกวัย อาการที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้คุณพอเห็นแสง หรืออาจจะมองไม่เห็นอะไรเลย แล้วจะทำอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือถ้าเกิดขึ้นแล้วควรรับมืออย่างไร ต้องไปติดตามกัน

เรื่องเด่นประจำหมวด

หัวข้อ ความบกพร่องทางการมองเห็นและตาบอด เพิ่มเติม

ความบกพร่องทางการมองเห็นและตาบอด

ตามืดบอดเฉียบพลัน อาจเป็นอาการของเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตัน หรือที่เรียกว่า Retinal Artery Stoke ที่เกิดขึ้นแบบกะทันหัน และทำให้ตาบอดได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ดังนั้นทาง Hello คุณหมอ จึงมีรายละเอียดของโรคนี้มาฝาก คุณจะได้เข้าใจถึงสาเหตุของ ตามืดบอดเฉียบพลัน ซึ่งเป็นผลมาจาก อาการของเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตัน ให้มากขึ้น ตามืดบอดเฉียบพลัน มีสาเหตุมาจากอะไร โรคเส้นเลือดจอประสาทตาขาดเลือด มีสาเหตุมาจากเส้นเลือดแดงเกิดการอุดตัน ส่งผลให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อดวงตา และนำไปสู่โรคเส้นเลือดจอประสาทตาขาดเลือด ซึ่งอาการบาดเจ็บบริเวณดวงตานี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ที่เกิดขึ้นในระหว่าง และหลังจากการขาดเลือด ส่งผลให้ดวงตาสูญเสียความสามารถในการทำงานไปในที่สุด โดยส่วนใหญ่แล้ว โรคเส้นเลือดจอประสาทตาขาดเลือด คือสาเหตุทำให้ตามืดบอดเฉียบพลัน สำหรับความรุนแรงของโรคนี้ ก็ขึ้นอยู่กับว่า การอุดตันนั้นเกิดในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงจอประสาทตา หรือเป็นที่แขนงเส้นเลือดแดงของจอประสาทตา โดยระดับความรุนแรงของโรคมีตั้งแต่สูญเสียการมองเห็นบางส่วน สูญเสียการมองเห็นเป็นส่วนใหญ่ หรือตามืดบอดสนิท ภาวะสูญเสียการมองเห็นโดยฉับพลัน เป็นภาวะฉุกเฉิน ที่มีสาเหตุจากอาการบาดเจ็บทางสมองที่รุนแรง โรคหัวใจ ภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ เช่น โรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตัน โดยทั่วไปแล้ว โรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันจะมีผลกับตาเพียงข้างเดียว และไม่ได้เป็นสาเหตุของอาการปวดตาแต่อย่างใด จะมีโอกาสกลับมามองเห็นอีกหรือไม่ ผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคนี้ มีทั้งกลับมามองเห็นเพียงบางส่วน และบางคนก็กลับมามองเห็นเป็นปกติ แต่อย่างไรก็ตาม โรคเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันนั้น อาจทำให้ตามืดบอดสนิทตลอดไปได้ ซึ่งผู้ป่วยมีโอกาสที่จะหายจากโรคนี้ได้ หากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับ ตามืดบอดเฉียบพลัน […]