คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

โรคเบาหวาน เพิ่มความเสี่ยงต้อหิน ได้อย่างไร

โรคเบาหวาน เพิ่มความเสี่ยงต้อหิน ได้อย่างไร

โรคต้อหิน เป็นภาวะที่เส้นประสาทตาเกิดความเสียหาย ซึ่งอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ บางกรณีอาจร้ายแรงจนถึงขั้นตาบอดได้เลยทีเดียว โรคต้อหิน มักจะเกิดกับผู้ที่มีภาวะความดันลูกตาสูง ซึ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานบางคนอาจเกิดความผิดปกติที่จอประสาทตา และทำให้เกิดความดันตาสูงได้ วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูลเกี่ยวกับ โรคเบาหวาน เพิ่มความเสี่ยงต้อหิน ได้อย่างไร ไปอ่านกัน

ทำความรู้จักกับโรคต้อหิน

ดวงตาของคนเราจะมีน้ำใส ๆ ที่คอยหล่อเลี้ยงดวงตา ไม่ให้ดวงตาแห้ง เรียกว่า “น้ำเลี้ยงลูกตา (Aqueous Humor)” ซึ่งน้ำเลี้ยงลูกตาจะสร้างขึ้นมาใหม่เรื่อย ๆ ส่วนน้ำเก่าก็จะระบายออกมา หากมีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำเลี้ยงลูกตา อาจทำให้เกิดความดันภายในลูกตา (Intraocular Pressure หรือ IOP) เมื่อความดันลูกตามากจนเกินไปอาจทำให้เส้นประสาทตาเกิดความเสียหายจนสูญเสียการมองเห็น โดยเฉพาะการมองเห็นรอบนอก (Peripheral Vision)

ปัญหาเส้นประสาทตาถูกทำลายและความดันลูกตาที่สูงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิด โรคต้อหิน ซึ่ง โรคต้อหิน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้ดังนี้

  • ต้อหินมุมเปิด (Open-angle Glaucoma) ต้อหินประเภทนี้เป็นต้อหินที่พบได้บ่อยกว่าต้อหินประเภทอื่น ๆ เกิดจากการอุดตันของทางระบายน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา ทำให้ความดันลูกตาสูงและส่งผลให้เส้นประสาทถูกทำลาย
  • ต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน (Closed-angle Glaucoma Accounts) ต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน เป็นต้อหินที่เกิดขึ้นจากความดันลูกตาค่อย ๆ สูงขึ้นอย่างช้า ๆ จนทำให้เกิดการสูญเสีย

โรคเบาหวาน เพิ่มความเสี่ยงต้อหิน ได้อย่างไร

เบาหวานเข้าจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy) หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักกันในชื่อ “เบาหวานขึ้นตา“ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเกิด โรคต้อหิน เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อเบาหวานขึ้นตา จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับกลูโคส ซึ่งอาจทำให้หลอดเลือดในจอตาอ่อนแอ ทำให้เพิ่มความดันให้กับลูกตา ซึ่งแรงดันสามารถทำลายจอประสาทตาและเส้นประสาทตา ทำให้เกิดความเสียหายจนส่งผลทำให้สูญเสียการมองเห็น และทำให้เกิด โรคต้อหิน ได้ในที่สุด

ภาวะเบาหวานขึ้นตาส่วนใหญ่แล้ว มักจะส่งผลต่อผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมานานแล้ว ความเสี่ยงของภาวะนี้จะเพิ่มขึ้นหากมีภาวะเหล่านี้ร่วมด้วย

การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดป้องกัน โรคต้อหิน ได้ไหม

การรักษาระดับน้ำตาลในเลือด เป็นวิธีที่ช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ช่วยลดหรือชะลอความเสียของหลอดเลือดเล็ก ๆ ในดวงตาได้ ซึ่งมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดปัญหาสายตาที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน

หากผู้ป่วยเบาหวานมีการดูแลตนเองเป็นอย่างดี ก็จะสามารถปกป้องสุขภาพดวงตาและสุขภาพโดยรวมได้ ทั้งยังลดความเสี่ยงต่อการเป็น โรคต้อหิน และปัญหาสายตาอื่น ๆ ที่เกิดจากโรคเบาหวาน สำหรับสิ่งที่ควรปฏิบัติตามแผนการรักษาอย่างเคร่งครัด มีดังนี้

  • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือให้อยู่ในระดับปกติ
  • ตรวจสายตาเป็นประจำทุกปี
  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
  • ออกกำลังกายเป็นประจำ
  • ใช้ยาหยอดตาหรือยาลดความดันตาสูงตามที่แพทย์สั่ง

โรคเบาหวาน สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตาได้หลายชนิด รวมถึง โรคต้อหิน ด้วย เบาหวานขึ้นตาเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ที่ส่งผลให้หลอดเลือดในจอตาเกิดความเสียหาย และทำให้หลอดเลือดในตาโตผิดปกติ ทำให้อุดกั้นระบบการระบายน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต้อหินในที่สุด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Is There a Connection Between Glaucoma and Diabetes?. https://www.healthline.com/health/glaucoma-and-diabetes. Accessed March 29, 2021

Does diabetes cause glaucoma?. https://www.webmd.com/diabetes/qa/does-diabetes-cause-glaucoma. Accessed March 29, 2021

Glaucoma and Diabetes. https://www.diabetes.co.uk/diabetes-complications/glaucoma.html#:~:text=Glaucoma%20may%20occur%20amongst%20people,the%20back%20of%20the%20eye. Accessed March 29, 2021

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ แก้ไขล่าสุด 02/04/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ