backup og meta

รสนิยมทางเพศ คืออะไร มีอะไรบ้างที่ควรรู้

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 17/02/2023

  รสนิยมทางเพศ คืออะไร มีอะไรบ้างที่ควรรู้

  รสนิยมทางเพศ เป็นแรงดึงดูดทางอารมณ์ ความพึงพอใจ ความรัก และต้องการมีสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลนั้น โดยรสนิยมทางเพศมีหลายรูปแบบ ซึ่งอาจถูกกำหนดจากเพศที่แสดงหรือรู้สึกดึงดูดต่อตัวบุคคลนั้นโดยไม่สนใจเพศสภาพ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรการยอมรับและทำความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันยอมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

  รสนิยมทางเพศ คืออะไร

  รสนิยมทางเพศมีหลายรูปแบบ เช่น ชาย หญิง เกย์ เลสเบี้ยน ไบเซ็กชวล กะเทย ซึ่งต้องเป็นรูปแบบที่บุคคลนั้นสนใจ พึงพอใจ เกิดแรงดึงดูดทางเพศและต้องการมีความสัมพันธ์ด้วย โดยรสนิยมทางเพศจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกและตัวตนของบุคคลนั้น ซึ่งนอกเหนือจากการกำหนดเพศเพื่อการสืบพันธุ์ นอกจากนี้ เพศวิถียังกำหนดวิธีมองตัวเองและความสัมพันธ์ทางกายกับผู้อื่นอีกด้วย

  รสนิยมทางเพศไม่จำเป็นต้องแสดงออกเป็นรูปธรรมที่ผู้อื่นสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน แต่อาจเป็นความต้องการและความรู้สึกจากภายในที่บุคคลนั้นรู้ตัวเองว่ามีรสนิยมทางเพศแบบใด

  ตัวกำหนดรสนิยมทางเพศ

  รสนิยมทางเพศอาจไม่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อยังเป็นเด็ก แต่อาจเป็นผลมาจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม อารมณ์ ฮอร์โมน ปัจจัยทางชีวภาพ และอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อรสนิยมทางเพศ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

  รสนิยมทางเพศ มีอะไรบ้าง

  รสนิยมทางเพศอาจแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น

  • รักต่างเพศ (Heterosexual) เป็นรสนิยมทางเพศที่บุคคลหนึ่งมีความสนใจในเพศตรงข้าม
  • ไบเซ็กชวล (Bisexual) เป็นรสนิยมทางเพศที่บุคคลหนึ่งรู้สึกดึงดูดเพศที่เหมือนตัวเองหรือเพศตรงข้ามก็ได้
  • รักร่วมเพศ (Homosexual) เป็นรสนิยมทางเพศที่บุคคลหนึ่งมีความสนใจคนในเพศเดียวกัน
  • แพนเซ็กชวล (Pansexual) เป็นความรักที่ไม่มีขอบเขต บุคคลหนึ่งสามารถรู้สึกดึงดูดหรือรักคนเพศอะไรก็ได้
  • ไม่ฝักใฝ่ทางเพศ (Asexual) เป็นรสนิยมทางเพศที่บุคคลหนึ่งไม่มีความสนใจในเรื่องเพศ หรือมีความดึงดูดเพศจากบุคคลใด
  • เกย์ รสนิยมทางเพศของผู้ชายที่ชอบผู้ชาย
  • เลสเบี้ยน รสนิยมทางเพศของผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกัน

  อย่างไรก็ตาม รสนิยมทางเพศอาจปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจต่อตัวบุคคลในขณะนั้น ดังนั้น การยอมรับและเข้าใจซึ่งกันและกันจึงถือเป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อความเป็นมนุษย์ร่วมโลก

  รสนิยมทางเพศ เปลี่ยนได้หรือไม่

  รสนิยมทางเพศอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากรสนิยมทางเพศของแต่ละบุคคลอาจถูกกำหนดด้วยหลายปัจจัย เช่น สิ่งแวดล้อม อารมณ์ ฮอร์โมน ที่อาจทำให้บุคคลมีความชื่นชอบในเพศนั้นหรือตัวบุคคลนั้น

  อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งอาจเห็นได้ว่าบางคนพยายามเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของตัวเองเพื่อพยายามปกปิดรสนิยมทางเพศที่แท้จริง เพราะต้องการหลีกเลี่ยงอคติจากคนในครอบครัวหรือสังคม รู้สึกอับอาย สับสนในเพศของตัวเอง หรืออาจถูกสอนให้ยอมรับในเพศสภาพ จนทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถแสดงรสนิยมทางเพศที่แท้จริงของตัวเองได้

  นอกจากนี้ การพยายามเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของบุคคลด้วยการบำบัดรักษา อาจไม่ได้ผลและยังอาจสร้างบาดแผลภายในจิตใจให้กับบุคคลนั้นได้อีกด้วย

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


  เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 17/02/2023

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา