backup og meta

Pansexual คือ อะไร และมีอะไรที่ควรรู้บ้าง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 08/02/2023

  Pansexual คือ อะไร และมีอะไรที่ควรรู้บ้าง

  Pansexual คือ รสนิยมทางเพศที่บุคคลมีความรู้สึกดึงดูดทางอารมณ์ ชื่นชอบหรือเกิดความรักต่อตัวบุคคลนั้น ๆ โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นเพศอะไร อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากเพศหญิงและเพศชายก็ได้ เช่น เลสเบี้ยน เกย์ กะเทย ไบเซ็กชวล

  Pansexual คือ อะไร

  Pansexual หรือ แพนเซ็กชวล เป็นรสนิยมทางเพศรูปแบบหนึ่ง ที่ชาว LGBTQ+ กำหนดคำศัพท์มาเพื่ออธิบายความเป็นตนเอง ซึ่ง Pansexual แสดงถึงความสนใจ ความชื่นชอบ ความรู้สึกดึงดูดทางอารมณ์ และการเกิดความรักต่อตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่สนใจว่าจะเป็นเพศอะไร ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับเพศชาย เพศหญิง เลสเบี้ยน เกย์ กะเทย ไบเซ็กชวลหรือเพศอื่น ๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความรู้สึกดึงดูดต่อบุคคลนั้น ๆ

  สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Pansexual

  ปัจจุบันอาจมีการกำหนดคำศัพท์มากมายมาเพื่อระบุความเป็นตัวเอง โดยความแตกต่างของรสนิยมทางเพศในแต่ละรูปแบบ อาจมีดังนี้

  ความแตกต่างของ Pansexual กับ Bisexual เป็นอย่างไร

  Bisexual หรือ ไบเซ็กชวล อาจมีความคล้ายคลึงกับ Pansexual แต่ไบเซ็กชวลอาจมีความหมายที่แคบกว่า เพราะเป็นรสนิยมทางเพศที่เกิดขึ้นเพียง 2 เพศ คือ บุคคลนั้นสามารถเกิดความรู้สึกดึงดูดทางอารมณ์และเกิดความรักได้ทั้งชายและหญิง

  ความแตกต่างของ Pansexual กับ Polysexual เป็นอย่างไร

  Polysexual หรือ โพลีเซ็กชวล อาจมีความหมายคล้ายกับ Pansexual แต่โพลีเซ็กชวลเป็นรสนิยมทางเพศที่สามารถมีเซ็กส์ มีความสัมพันธ์ดึงดูดหรือความรักกับหลายเพศได้ แต่อาจมีบางเพศที่บุคคลนั้นไม่รู้สึกดึงดูด เช่น คนที่เป็นโพลีเซ็กชวลอาจรู้สึกดึงดูดคนทุกเพศยกเว้นเพศหญิง

  สามารถระบุเพศของ Pansexual ได้หรือไม่

  รสนิยมทางเพศอาจเป็นเรื่องยากในการนิยามรูปแบบของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากบางคนอาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในแนวคิดพื้นฐานของเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ดังนั้น ผู้ที่เป็น Pansexual จึงสามารถระบุอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศของตัวเองได้ตามความพึงพอใจ เพราะไม่มีคำตอบว่าถูกหรือผิดในความเหมาะสมทางเพศ นอกจากนี้ ผู้ที่เป็น Pansexual ยังสามารถเปลี่ยนความชื่นชอบในรสนิยมทางเพศได้ หากความดึงดูดหรือความสนใจทางเพศเปลี่ยนไป

  อะไรเป็นตัวกำหนดรสนิยมทางเพศ

  รสนิยมทางเพศอาจเป็นผลมาจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม อารมณ์ ฮอร์โมน และปัจจัยทางชีวภาพที่มีมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ โดยปัจจัยต่าง ๆ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล นอกจากนี้ รสนิยมทางเพศแบบ Pansexual หรือรสนิยมทางเพศแบบอื่น ๆ ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นป่วยทางจิตหรือมีความผิดปกติ แต่เป็นเพียงความชอบส่วนบุคคลเท่านั้น

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


  เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 08/02/2023

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา