home

นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

ปกติน้ำปัสสาวะจะเป็นของเหลว ทั้งยังมีสารหลาย ๆ อย่างที่ละลายอยู่ในน้ำปัสสาวะ สารเหล่านี้สามารถตกตะกอนและกลายเป็นผลึก เมื่อมีผลึกเยอะขึ้นก็จะรวมตัวกลายเป็นก้อน จนทำให้เกิดเป็น นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ แล้วอย่างนี้จะต้องปฏิบัติตัว หรือดูแลอย่างไรเพื่อไม่่ให้เกิดปัญหานี้ ลองศึกษาได้จากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมา

x