home

โรคตับ

ตับ คืออวัยวะสำคัญชิ้นหนึ่งในร่างกาย เพราะมีหน้าที่หลายอย่างตั้งแต่การสังเคราะห์โปรตีน ผลิตสารเคมีต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการย่อยอาหาร รวมไปถึงช่วยกำจัดสารพิษในร่างกาย หากเกิดปัญหากับตับก็อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานทั่วทั้งร่างกายได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรคตับ ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนถึงการดูแลรักษาสุขภาพตับ ได้ที่นี่

บทความ โรคตับ

โรคตับ

ตับอักเสบ บี คืออะไร ตับอักเสบ บี (Hepatitis B) เป็นโรคติดเชื้อทางตับ ที่มีสาเหตุมาจากไวรัสตับอักเสบ บี (HBV) เป็นหนึ่งในไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อตับ ตับอักเสบ บี มี 2 รูปแบบ คือ โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ชนิดฉับพลัน เป็นโรคระยะสั้นที่เกิดขึ้นภายใน 6 เดือนแรก หลังจากที่มีการสัมผัสกับไวรัสตับอักเสบ บี การติดเชื้ออย่างฉับพลัน สามารถนำไปสู่อาการติดเชื้อเรื้อรัง–แต่ก็ไม่เสมอไป โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ชนิดเรื้อรัง เป็นโรคติดเชื้อระยะยาวที่เกิดขึ้น เมื่อยังมีไวรัสหลงเหลืออยู่ในร่างกาย พบได้บ่อยแค่ไหน โรคฉับพลันที่มาพร้อมกับอาการ พบได้บ่อยในหมู่ผู้ใหญ่ ขณะที่การติดเชื้อเรื้อรัง มักพบได้บ่อยในหมู่เด็กทารกและเด็กเล็กมากกว่าผู้ใหญ่ อ้างอิงจากสถิติขององค์กรอนามัยโลก ประชากรโลกจำนวน 2 พันล้านคนป่วยเป็นโรคตับอักเสบ บี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชากรจำนวน 250 ล้านคนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรัง พบว่าอยู่ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก

x