โรคลิ้นหัวใจ

โรคลิ้นหัวใจ หมายถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับลิ้นหัวใจ เช่น ลิ้นหัวใจรั่ว ส่งผลให้ลิ้นหัวใจไม่สามารถควบคุมการไหลเวียนของเลือดให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ Hello คุณหมอ ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ โรคลิ้นหัวใจ มาไว้ที่นี่ เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาหาความรู้ และดูแลสุขภาพของลิ้นหัวใจได้ดียิ่งขึ้น

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคลิ้นหัวใจ

ลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว (Mitral regurgitation)

ลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว (Mitral regurgitation) เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วชนิดหนึ่ง ที่อาจส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ได้น้อยลง จนทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา เช่น หัวใจล้มเหลว ความดันโลหิตสูงในปอด คำจำกัดความลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว คืออะไร ลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว (Mitral regurgitation) เป็นภาวะที่ลิ้นหัวใจส่วนลิ้นหัวใจระหว่างห้องซ้ายบนและห้องซ้ายล่างปิดไม่สนิท ทำให้มีเลือดบางส่วนไหลย้อนกลับเข้าไปในหัวใจอีกครั้ง และส่งผลให้เลือดไม่สามารถไหลเข้าไปหล่อเลี้ยงในส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้เพียงพอ ปัญหาลิ้นหัวใจรั่วนี้อาจทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น ระดับความดันโลหิตสูงขึ้น ในรายที่รุนแรง อาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ ลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วพบได้บ่อยแค่ไหน จากข้อมูลของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NIH) พบว่า โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว คือโรคลิ้นหัวใจชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด และส่งผลกระทบกับประชากรกว่า 2% ทั่วโลก โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว สามารถพบได้ในช่วงวัยกลางคน และผู้ที่มีประวัติป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ เนื่องจากอาจทำให้หัวใจทำงานผิดปกติ และลิ้นหัวใจได้รับผลกระทบร่วมด้วย อาการอาการของ โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว อาการของ ลิ้นหัวใจไมตรัวรั่ว ขึ้นกับความรุนแรงของโรค ซึ่งในระยะเริ่มแรก อาจไม่แสดงอาการใด ๆ แต่เมื่อโรคมีความรุนแรงขึ้น ก็อาจมีอาการดังต่อไปนี้ ใจสั่น หัวใจเต้นรัว เสียงหัวใจ หรือจังหวะหัวใจเต้นผิดปกติ เจ็บหน้าอก วิงเวียนศีรษะ รู้สึกเหนื่อยล้า หายใจลำบาก ข้อเท้า และเท้าบวม สาเหตุสาเหตุของโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว สาเหตุที่ทำให้ โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว อาจเกิดจาก เนื้อเยื่อลิ้นหัวใจได้รับความเสียหาย ไข้รูมาติก เยื่อบุหัวใจอักเสบ ภาวะหัวใจวาย ความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ อุบัติเหตุรุนแรง มีประวัติการผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจ ปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงของ โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว หากบุคลในครอบครัวมีประวัติเกี่ยวข้องกับโรคลิ้นหัวใจ ก็อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคลิ้นหัวใจ และสามารถพัฒนาเป็นโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วได้ในอนาคต นอกจากนี้ ยาบางชนิดก็อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วได้ เช่น ยาเออร์โกทามีน […]