โรคลิ้นหัวใจ

โรคลิ้นหัวใจ หมายถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับลิ้นหัวใจ เช่น ลิ้นหัวใจรั่ว ส่งผลให้ลิ้นหัวใจไม่สามารถควบคุมการไหลเวียนของเลือดให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ Hello คุณหมอ ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ โรคลิ้นหัวใจ มาไว้ที่นี่ เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาหาความรู้ และดูแลสุขภาพของลิ้นหัวใจได้ดียิ่งขึ้น

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคลิ้นหัวใจ

Mitral Valve Prolapse คือ อาการ สาเหตุและการรักษา

Mitral Valve Prolapse คือ ลิ้นหัวใจหย่อน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่ทำให้ลิ้นหัวใจมีลักษณะหย่อนยาน จนบางครั้งเลือดอาจไหลย้อนกลับได้ แม้ภาวะลิ้นหัวใจหย่อนจะไม่เป็นอันตายถึงชีวิตและอาจไม่จำเป็นต้องรักษา แต่สำหรับผู้ที่ลิ้นหัวใจหย่อยมากจนทำให้เลือดไหลย้อนกลับอย่างรุนแรง จำเป็นต้องใช้ยาหรือการผ่าตัดรักษาร่วมด้วย เพื่อป้องกันอาการที่อาจรุนแรงขึ้น [embed-health-tool-heart-rate] คำจำกัดความ Mitral Valve Prolapse คืออะไร Mitral Valve Prolapse คือ โรคลิ้นหัวใจชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อลิ้นหัวใจระหว่างห้องหัวใจด้านซ้าย ทำให้ห้องหัวใจมีลักษณะพองตัวย้อยไปด้านหลัง เข้าไปในห้องบนซ้ายของหัวใจลักษณะคล้ายร่มชูชีพ โดยจะเกิดขึ้นในขณะที่หัวใจบีบตัว ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลให้เลือดไหลย้อนเข้าลิ้นหัวใจได้ อาการ อาการของ Mitral Valve Prolapse อาการลิ้นหัวใจหย่อน อาจเกิดจากปริมาณเลือดที่ไหลย้อนกลับผ่านลิ้นหัวใจ ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่แต่ละบุคคล ดังนี้ หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย การเต้นของหัวใจผิดปกติ หายใจลำบาก หายใจถี่ โดยเฉพาะเมื่อออกกำลังกายหรือนอนราบ อย่างไรก็ตาม หากมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างกะทันหันหรือเจ็บรุนแรงอย่างผิดปกติ ควรรีบเข้าพบคุณหมอเพื่อตรวจหัวใจ เพราะอาจเป็นสัญญาณของลิ้นหัวใจหย่อนหรือโรคหัวใจชนิดอื่น สาเหตุ สาเหตุ Mitral Valve Prolapse ภาวะลิ้นหัวใจหย่อนมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจไมตรัล (Mitral Valve) กั้นระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายและห้องล่างซ้าย ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปในทิศทางที่ถูกต้อง ภาวะความผิดปกติของลิ้นหัวใจไมตรัลอาจเกิดขึ้นข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง โดยมีเนื้อเยื่อเกินหรือยืดออกกว่าปกติ สามารถพองตัวไปด้านหลังลักษณะคล้ายร่มชูชีพเข้าไปในหัวใจห้องบนซ้ายทุกครั้งที่หัวใจหดตัวเพื่อสูบฉีดเลือด การพองตัวที่เกิดขึ้นอาจทำให้ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิท ซึ่งอาจทำให้เลือดไหลย้อนกลับและส่งผลให้เลือดไหลเวียนผ่านหัวใจไปเลี้ยงร่างกายได้ลดลง ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง Mitral Valve Prolapse ภาวะลิ้นหัวใจหย่อนสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง […]

สำรวจ โรคลิ้นหัวใจ

โรคลิ้นหัวใจ

ลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว (Mitral regurgitation)

ลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว (Mitral regurgitation) เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วชนิดหนึ่ง ที่อาจส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ได้น้อยลง จนทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา เช่น หัวใจล้มเหลว ความดันโลหิตสูงในปอด คำจำกัดความลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว คืออะไร ลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว (Mitral regurgitation) เป็นภาวะที่ลิ้นหัวใจส่วนลิ้นหัวใจระหว่างห้องซ้ายบนและห้องซ้ายล่างปิดไม่สนิท ทำให้มีเลือดบางส่วนไหลย้อนกลับเข้าไปในหัวใจอีกครั้ง และส่งผลให้เลือดไม่สามารถไหลเข้าไปหล่อเลี้ยงในส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้เพียงพอ ปัญหาลิ้นหัวใจรั่วนี้อาจทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น ระดับความดันโลหิตสูงขึ้น ในรายที่รุนแรง อาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ ลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วพบได้บ่อยแค่ไหน จากข้อมูลของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NIH) พบว่า โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว คือโรคลิ้นหัวใจชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด และส่งผลกระทบกับประชากรกว่า 2% ทั่วโลก โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว สามารถพบได้ในช่วงวัยกลางคน และผู้ที่มีประวัติป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ เนื่องจากอาจทำให้หัวใจทำงานผิดปกติ และลิ้นหัวใจได้รับผลกระทบร่วมด้วย อาการอาการของ โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว อาการของ ลิ้นหัวใจไมตรัวรั่ว ขึ้นกับความรุนแรงของโรค ซึ่งในระยะเริ่มแรก อาจไม่แสดงอาการใด ๆ แต่เมื่อโรคมีความรุนแรงขึ้น ก็อาจมีอาการดังต่อไปนี้ ใจสั่น หัวใจเต้นรัว เสียงหัวใจ หรือจังหวะหัวใจเต้นผิดปกติ เจ็บหน้าอก วิงเวียนศีรษะ รู้สึกเหนื่อยล้า หายใจลำบาก ข้อเท้า และเท้าบวม สาเหตุสาเหตุของโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว สาเหตุที่ทำให้ โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว อาจเกิดจาก เนื้อเยื่อลิ้นหัวใจได้รับความเสียหาย ไข้รูมาติก เยื่อบุหัวใจอักเสบ ภาวะหัวใจวาย ความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ อุบัติเหตุรุนแรง มีประวัติการผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจ ปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงของ โรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว หากบุคลในครอบครัวมีประวัติเกี่ยวข้องกับโรคลิ้นหัวใจ ก็อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคลิ้นหัวใจ และสามารถพัฒนาเป็นโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วได้ในอนาคต นอกจากนี้ ยาบางชนิดก็อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วได้ เช่น ยาเออร์โกทามีน […]


โรคลิ้นหัวใจ

โรคลิ้นหัวใจ (Heart Valve Disease)

โรคลิ้นหัวใจ เกิดขึ้นเมื่อลิ้นหัวใจไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ ในหัวใจมีลิ้นหัวใจ 4 ลิ้น ทำหน้าที่ควบคุมให้เลือดไหลไปในทิศทางที่ถูกต้อง คำจำกัดความโรคลิ้นหัวใจ คืออะไร โรคลิ้นหัวใจเกิดขึ้นเมื่อลิ้นหัวใจไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติในหัวใจมีลิ้นหัวใจ 4 ลิ้น ทำหน้าที่ควบคุมให้เลือดไหลไปในทิศทางที่ถูกต้อง ขณะที่หัวใจเต้นหนึ่งครั้ง ลิ้นหัวใจก็จะเปิดและปิดหนึ่งครั้ง ถ้าลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติจะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติไปด้วย โรคลิ้นหัวใจรวมถึงอาการหรือโรคใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับลิ้นหัวใจทั้งหมด เช่น โรคหลอดเลือดแดงคาโรติค (Carotid Stenosis) โรคลิ้นหัวใจอาจนำไปสู่อาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับหัวใจอื่น ๆ ได้อีก เช่น ความดันโลหิตสูง และหัวใจวาย โรคลิ้นหัวใจพบได้บ่อยแค่ไหน โรคลิ้นหัวใจพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ แต่ก็มีโอกาสเกิดได้กับทุกวัย โรคนี้ควบคุมได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม อาการอาการของ โรคลิ้นหัวใจ โรคลิ้นหัวใจทำให้เกิดอาการหลายแบบ สัญญาณและอาการที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้ หายใจได้สั้น หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ มีอาการเหนื่อยล้า เจ็บหน้าอก เวียนหัว อ่อนเพลีย เป็นลม ปวดศีรษะ ไอ ภาวะคั่งน้ำที่ทำให้บริเวณส่วนล่างของแขนขาและท้องน้อยบวม ปอดบวมน้ำ ข้อเท้า เท้า หรือท้องบวม น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โรคลิ้นหัวใจรั่วอาจมีอาการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้เบื้องต้น หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับอาการของโรค โปรดปรึกษาแพทย์ ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด หากพบสัญญาณหรืออาการของการติดเชื้อ เช่น เจ็บคอ ปวดตามเนื้อตัวหรือเป็นไข้  ควรปรึกษาแพทย์ เพราะร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกันไป สาเหตุสาเหตุของ โรคลิ้นหัวใจ ในบางกรณีโรคลิ้นหัวใจเป็นโรคแต่กำเนิด อย่างไรก็ตาม โรคนี้อาจเกิดจากสาเหตุอื่นได้ สาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดโรคลิ้นหัวใจ มีดังต่อไปนี้ เยื่อบุหัวใจอักเสบ (Infective Endocarditis) เป็นการติดเชื้อที่เกิดขึ้นกับเยื่อบุของหัวใจ ไข้รูมาติก เป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียตระกูลสเตรปโตคอคคัส โรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง (Aortic […]

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของเรา

ทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของ Hello คุณหมอ ประกอบไปด้วยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาร่วมสร้างสรรค์บทความในเว็บไซต์ของเราตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยรับรองว่าข้อมูลด้านสุขภาพของเราถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงตามหลักฐานจากงานวิจัยล่าสุด
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมั่นเต็มที่ในการช่วยให้คุณได้รับข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ และพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับคุณเสมอ เพื่อให้คุณได้รับทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม