หัวใจเต้นแรง สัญญาณเตือนของ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 26/09/2021

  หัวใจเต้นแรง สัญญาณเตือนของ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

  หัวใจเต้นแรง หมายถึงภาวะที่อัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่า 100 ครั้งต่อนาที ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจต่าง ๆ รวมถึง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หากไม่ทำการรักษา อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ และอาจทำให้หัวใจเสื่อมโทรมลงได้

  หัวใจเต้นแรง สัญญาณเตือนของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

  หัวใจเต้นแรง หมายถึงภาวะหัวใจเต้นเร็วเกินกว่าปกติ ซึ่งอาจแตกต่างกันออกไปตามอายุและสภาพร่างกายที่เป็นอยู่ แต่โดยปกติแล้วจะหมายถึงผู้ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่า 100 ครั้งต่อนาที

  อาการหัวใจเต้นแรงอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเครียด การออกกำลังกาย หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แต่ในบางครั้ง อาการหัวใจเต้นแรงก็อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโรคอื่น รวมไปถึง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

  นอกเหนือจากอาการหัวใจเต้นแรงแล้ว ผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะก็อาจมีอาการอื่น ๆ แสดงให้เห็น ขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของโรค โดยอาการที่พบบ่อย มีดังต่อไปนี้

  • หายใจไม่ออก
  • วิงเวียนศีรษะ
  • หน้ามืดเกือบจะเป็นลม หรือเป็นลม
  • เจ็บหน้าอก
  • เหงื่อออกมากผิดปกติ
  • อาการอ่อนเพลีย

  อย่างไรก็ตาม ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ มักพบในผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป จึงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น หากมีอาการที่เข้าข่ายของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ควรปรึกษาคุณหมอ เพื่อรับคำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสม

  สาเหตุของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

  ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เกิดจากสาเหตุและปัจจัย ดังต่อไปนี้

  • การดื่มแอลกอฮอล์
  • โรคเบาหวาน
  • ดื่มกาแฟมากเกินไป
  • โรคที่ส่งผลต่อหัวใจ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ
  • สูบบุหรี่
  • การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารคาเฟอีนหรือสารเสพติด
  • การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพรบางชนิด
  • ผลข้างเคียงจากการใช้ยา
  • ความเครียด
  • ความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ

  การลดความเสี่ยงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

  การลดความเสี่ยงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ สามารถทำได้โดยปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ เช่น ผักใบเขียว ถั่วต่าง ๆ
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • จัดการกับบความเครียดให้ดี พยายามหากิจกรรมผ่อนคลายอารมณ์ทำ
  • ควบคุมน้ำหนัก ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
  • จำกัดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน
  • หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่ได้รับการจ่ายยาโดยแพทย์ เพราะยาบางชนิดอาจไปกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็ว

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด


  เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 26/09/2021

  โฆษณา
  โฆษณา
  โฆษณา
  โฆษณา