อาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain Barre Syndrome)

ทบทวนบทความโดย | โดย

เผยแพร่วันที่ มิถุนายน 12, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

อาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain Barre Syndrome)  คือ ระบบประสาทเกิดความผิดปกติ จนทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการดังกล่าวนี้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่มักเกิดจากการติดเชื้อในกระเพาะลำไส้อักเสบ หรือการติดเชื้อในปอด  ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการชาบริเวณแขน และขา  บางรายอาจร้ายแรงจนกลายเป็นอัมพาต

คำจำกัดความ

อาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain Barre Syndrome)  คืออะไร

อาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain Barre Syndrome)  คือ ระบบประสาทเกิดความผิดปกติ จนทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการดังกล่าวนี้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่มักเกิดจากการติดเชื้อในกระเพาะและลำไส้อักเสบ หรือการติดเชื้อในปอด  ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการชาบริเวณแขน และขา  บางรายอาจร้ายแรงจนกลายเป็นอัมพาต

พบได้บ่อยเพียงใด

อาการกิลแลง-บาร์เรสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน พบได้บ่อยในเพศชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขี้นไป

อาการ

อาการกิลแลง-บาร์เร

อาการกิลแลง-บาร์เรส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนปลาย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการ ดังต่อไปนี้

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของอาการกิลแลง-บาร์เร

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ที่ทำให้เกิดอาการกิลแลง-บาร์เร โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (US Centers for Disease Control and Prevention : CDC)  พบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการกิลแลง-บาร์เร ส่วนใหญ่เคยป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง หรือติดเชื้อในทางเดินอาหาร

การติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์เจจูไน (Campylobacter Jejuni) มีความสัมพันธ์กับอาการกิลแลง-บาร์เร เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย นอกจากนี้เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์เจจูไน ยังพบในอาหารที่ปรุงไม่สุกอีกด้วย

หากคุณมีอาการติดเชื้อดังต่อไปนี้ อาจทำให้เกิดอาการกิลแลง-บาร์เร เช่น

 • ไข้หวัดใหญ่
 • ติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส (Cytomegalovirus : CMV)
 • ติดเชื้อไวรัสเอ็บสไตบาร์ (Epstein-Barr Virus : EBV)
 • ปอดอักเสบจากไมโคพลาสมา (Mycoplasma Pneumonia)
 • โรคเอดส์ ติดเชื้อเอชไอวี (Acquired Immunodeficiency Syndrome : AIDS)

ปัจจัยเสี่ยงของอาการอาการกิลแลง-บาร์เร

เพศชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขี้นไป มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการกิลแลง-บาร์เร สูง รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ดังนี้

 • ไข้หวัดใหญ่
 • ติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส
 • ติดเชื้อไวรัสเอ็บสไตบาร์
 • โรคเอดส์ ติดเชื้อเอชไอวี
 • ปอดบวม
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยอาการกิลแลง-บาร์เร

ผู้ที่มีอาการกิลแลง-บาร์เร ในระยะแรกอาจทำการวินิจฉัยตรวจหาได้ยาก เนื่องจากอาการคล้ายคลึงกันมากกับความผิดปกติของระบบประสาทสาเหตุอื่นๆ เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ภาวะพิษจากโลหะ โดยแพทย์จะทำการสอบถามอาการเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุ ในการยืนยันการวินิจฉัยของโรค ดังต่อไปนี้

 • การตรวจเจาะน้ำไขสันหลัง (Spinal tap)  การเจาะไขกระดูกสันหลังช่วงเอวเพื่อน้ำตรงส่วนนั้น ที่เรียกว่า  “น้ำไขสันหลัง” มาตรวจวัดระดับโปรตีน เนื่องจากผู้ที่ป่วยมีอาการกิลแลง-บาร์เร จะมีระดับโปรตีนสูงกว่าปกติ
 • การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromyography)  ทดสอบการทำงานของระบบประสาท เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทหรือจากกล้ามเนื้อ
 • การตรวจการชักนำกระแสประสาท (Nerve Conduction Tests) เพื่อทดสอบว่าเส้นประสาทและกล้ามเนื้อตอบสนองต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเพียงใด

การรักษาอาการกิลแลง-บาร์เร

ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุและวิธีการรักษาที่ระบุแน่ชัด  แต่ร่างกายของเราสามารถปรับตัวและหายเองได้  อย่างไรก็ตามคุณควรสังเกตอาการของตนเองอยู่เสมอ และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อรับคำแนะนำจากแพย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยส่วนใหญ่แพทย์จะทำการรักษา ดังต่อไปนี้

หากแพทย์พบว่าคุณมีอาการกิลแลง-บาร์เร  เบื้องต้นจะทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ นอกจากนี้แพทย์จะทำการเจาะกระดูกสันหลัง  เพื่อวัดระดับโปรตีน

 • การเปลี่ยนพลาสมา (Plasmapheresis) เพื่อกำจัดแอนติบอดี (Antibody) ในเลือด ที่แปลกปลอมเข้าไปทำลายเซลล์ประสาท โดยแพทย์จะทำการถ่ายเลือดออกจากร่างกายผู้ป่วย เพื่อคัดแยกแอนติบอดี้ที่ดีกลับคืนเข้าร่างกาย
 • การรักษาด้วยอิมมูโนโกลบูลิน (Immunoglobulin Therapies) วิธีการรักษาด้วยการเปลี่ยนพลาสมากับการรักษาด้วยอิมมูโนโกลบูลินนั้นมีวิธีการรักษาและประสิทธิภาพเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 • วิธีการรักษาอื่น ๆ แพทย์อาจจ่ายยาเพื่อบรรเทาอาการปวดและป้องกันการอุดตันของเลือด และทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยก่อน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อภายในร่างกาย

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรักษาอาการกิลแลง-บาร์เร

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรับมืออาการกิลแลง-บาร์เร มีวิธี ดังนี้

อาการกิลแลง-บาร์เร สามารถรักษาให้หายได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ทราบสาเหตุของโรคที่แน่ชัด คุณควรทำกายภาพบำบัด หรือเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ดินเบนโทไนท์ กับประโยชน์ที่มีค่ามากกว่าเป็นแค่ดิน

ในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวและเครื่องสำอางมักจะมี ดินเบนโทไนท์ เป็นส่วนผสมอยู่ แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าดินชนิดนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ดังนั้น ต้องไปติดตามกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
สุขภาพชีวิตที่ดี, ความสวยความงาม มีนาคม 24, 2020 . เวลาในการอ่าน

รู้หรือไม่ อาหารที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วง มีอะไรบ้าง?

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอาหารก็สามารถทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้เช่นกัน แต่ อาหารที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วง นั้นมีอะไรบ้าง ต้องไปติดตามกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

สัญญาณเตือนของการอักเสบ ที่คุณอาจไม่เคยรู้

การสังเกต สัญญาณเตือนของการอักเสบ เป็นเรื่องที่ควรทำ เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคร้ายต่างๆ ซึ่งสัญญาเตือนของการอักเสบจะมีอะไรบ้าง ต้องไปติดตามกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
รู้หรือไม่, เคล็ดลับสุขภาพ, สุขภาพชีวิตที่ดี กุมภาพันธ์ 28, 2020 . เวลาในการอ่าน

อาการชาที่มือและเท้า อาจเป็นสัญญาณเตือน โรคปลายประสาทอักเสบ ในผู้สูงอายุ

โรคปลายประสาทอักเสบ สามารแบ่งออกได้ 2 ประเภท ซึ่งอาการนั้นมีลักษณะคล้ายกัน อย่างอาการชาที่มือและเท้า แต่อาจมีสาเหตุต่างกันออกไป

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์
ประสาทวิทยา, ศูนย์สุขภาพ กุมภาพันธ์ 26, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

สัญญาณเตือนโรคปลายประสาทอักเสบ

อาการชา สัญญาณเตือนโรคปลายประสาทอักเสบ ที่ร่างกายรับรู้ได้เมื่อ ขาดวิตามินบี

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Pattarapong Khuaphu
เผยแพร่วันที่ กรกฎาคม 30, 2020 . เวลาในการอ่าน
โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม-cerebral-arteriovenous-malformation

โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม (Cerebral arteriovenous malformation)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ กรกฎาคม 2, 2020 . เวลาในการอ่าน
ภาวะทุพโภชนาการ-malnutrition

ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ มิถุนายน 30, 2020 . เวลาในการอ่าน
ท้องเสียในหน้าร้อน-อาหาร-หลีกเลี่ยง

ระวัง!!! อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง ในช่วงหน้าร้อน หากไม่อยากท้องเสีย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ พฤษภาคม 20, 2020 . เวลาในการอ่าน