อาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain Barre Syndrome)

ทบทวนบทความโดย | โดย

เผยแพร่วันที่ มิถุนายน 12, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

อาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain Barre Syndrome)  คือ ระบบประสาทเกิดความผิดปกติ จนทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการดังกล่าวนี้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่มักเกิดจากการติดเชื้อในกระเพาะลำไส้อักเสบ หรือการติดเชื้อในปอด  ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการชาบริเวณแขน และขา  บางรายอาจร้ายแรงจนกลายเป็นอัมพาต

คำจำกัดความ

อาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain Barre Syndrome)  คืออะไร

อาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain Barre Syndrome)  คือ ระบบประสาทเกิดความผิดปกติ จนทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการดังกล่าวนี้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่มักเกิดจากการติดเชื้อในกระเพาะและลำไส้อักเสบ หรือการติดเชื้อในปอด  ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการชาบริเวณแขน และขา  บางรายอาจร้ายแรงจนกลายเป็นอัมพาต

พบได้บ่อยเพียงใด

อาการกิลแลง-บาร์เรสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน พบได้บ่อยในเพศชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขี้นไป

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

อาการ

อาการกิลแลง-บาร์เร

อาการกิลแลง-บาร์เรส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนปลาย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการ ดังต่อไปนี้

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของอาการกิลแลง-บาร์เร

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ที่ทำให้เกิดอาการกิลแลง-บาร์เร โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (US Centers for Disease Control and Prevention : CDC)  พบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการกิลแลง-บาร์เร ส่วนใหญ่เคยป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง หรือติดเชื้อในทางเดินอาหาร

การติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์เจจูไน (Campylobacter Jejuni) มีความสัมพันธ์กับอาการกิลแลง-บาร์เร เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย นอกจากนี้เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์เจจูไน ยังพบในอาหารที่ปรุงไม่สุกอีกด้วย

หากคุณมีอาการติดเชื้อดังต่อไปนี้ อาจทำให้เกิดอาการกิลแลง-บาร์เร เช่น

 • ไข้หวัดใหญ่
 • ติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส (Cytomegalovirus : CMV)
 • ติดเชื้อไวรัสเอ็บสไตบาร์ (Epstein-Barr Virus : EBV)
 • ปอดอักเสบจากไมโคพลาสมา (Mycoplasma Pneumonia)
 • โรคเอดส์ ติดเชื้อเอชไอวี (Acquired Immunodeficiency Syndrome : AIDS)

ปัจจัยเสี่ยงของอาการอาการกิลแลง-บาร์เร

เพศชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขี้นไป มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการกิลแลง-บาร์เร สูง รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ดังนี้

 • ไข้หวัดใหญ่
 • ติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส
 • ติดเชื้อไวรัสเอ็บสไตบาร์
 • โรคเอดส์ ติดเชื้อเอชไอวี
 • ปอดบวม
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยอาการกิลแลง-บาร์เร

ผู้ที่มีอาการกิลแลง-บาร์เร ในระยะแรกอาจทำการวินิจฉัยตรวจหาได้ยาก เนื่องจากอาการคล้ายคลึงกันมากกับความผิดปกติของระบบประสาทสาเหตุอื่นๆ เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ภาวะพิษจากโลหะ โดยแพทย์จะทำการสอบถามอาการเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุ ในการยืนยันการวินิจฉัยของโรค ดังต่อไปนี้

 • การตรวจเจาะน้ำไขสันหลัง (Spinal tap)  การเจาะไขกระดูกสันหลังช่วงเอวเพื่อน้ำตรงส่วนนั้น ที่เรียกว่า  “น้ำไขสันหลัง” มาตรวจวัดระดับโปรตีน เนื่องจากผู้ที่ป่วยมีอาการกิลแลง-บาร์เร จะมีระดับโปรตีนสูงกว่าปกติ
 • การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromyography)  ทดสอบการทำงานของระบบประสาท เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทหรือจากกล้ามเนื้อ
 • การตรวจการชักนำกระแสประสาท (Nerve Conduction Tests) เพื่อทดสอบว่าเส้นประสาทและกล้ามเนื้อตอบสนองต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเพียงใด

การรักษาอาการกิลแลง-บาร์เร

ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุและวิธีการรักษาที่ระบุแน่ชัด  แต่ร่างกายของเราสามารถปรับตัวและหายเองได้  อย่างไรก็ตามคุณควรสังเกตอาการของตนเองอยู่เสมอ และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อรับคำแนะนำจากแพย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยส่วนใหญ่แพทย์จะทำการรักษา ดังต่อไปนี้

หากแพทย์พบว่าคุณมีอาการกิลแลง-บาร์เร  เบื้องต้นจะทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ นอกจากนี้แพทย์จะทำการเจาะกระดูกสันหลัง  เพื่อวัดระดับโปรตีน

 • การเปลี่ยนพลาสมา (Plasmapheresis) เพื่อกำจัดแอนติบอดี (Antibody) ในเลือด ที่แปลกปลอมเข้าไปทำลายเซลล์ประสาท โดยแพทย์จะทำการถ่ายเลือดออกจากร่างกายผู้ป่วย เพื่อคัดแยกแอนติบอดี้ที่ดีกลับคืนเข้าร่างกาย
 • การรักษาด้วยอิมมูโนโกลบูลิน (Immunoglobulin Therapies) วิธีการรักษาด้วยการเปลี่ยนพลาสมากับการรักษาด้วยอิมมูโนโกลบูลินนั้นมีวิธีการรักษาและประสิทธิภาพเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 • วิธีการรักษาอื่น ๆ แพทย์อาจจ่ายยาเพื่อบรรเทาอาการปวดและป้องกันการอุดตันของเลือด และทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยก่อน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อภายในร่างกาย

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรักษาอาการกิลแลง-บาร์เร

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรับมืออาการกิลแลง-บาร์เร มีวิธี ดังนี้

อาการกิลแลง-บาร์เร สามารถรักษาให้หายได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ทราบสาเหตุของโรคที่แน่ชัด คุณควรทำกายภาพบำบัด หรือเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

กลุ่มอาการเส้นประสาทกดทับข้อมือ (Carpal tunnel syndrome)

กลุ่มอาการเส้นประสาทกดทับข้อมือ (Carpal tunnel syndrome) เกิดขึ้นจากการกดทับของเส้นประสาทมีเดียน ทำให้มือเกิดอาการเหน็บชา หรืออ่อนแรง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ กันยายน 10, 2020 . เวลาในการอ่าน

สลัดผักในถุง กับอันตรายแฝงจากเชื้อโรค ที่คุณอาจไม่เคยรู้

คุณรู้หรือไม่คะว่า สลัดผักในถุง เหล่านี้ อาจจะแฝงมาพร้อมกับอันตราย ที่หลายคนมักจะมองข้าม อันตรายที่ว่านั้นคืออะไร มาหาคำตอบร่วมกันกับ Hello คุณหมอเลยค่ะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี สิงหาคม 31, 2020 . เวลาในการอ่าน

อาการชา สัญญาณเตือนโรคปลายประสาทอักเสบ ที่ร่างกายรับรู้ได้เมื่อ ขาดวิตามินบี

สัญญาณเตือนโรคปลายประสาทอักเสบ มักมีอาการเหน็บและชาตามมือและเท้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นอาการที่บอกให้รู้ว่า ร่างกายอาจขาดวิตามินบี ที่จำเป็น

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Pattarapong Khuaphu
ประสาทวิทยา, ศูนย์สุขภาพ กรกฎาคม 30, 2020 . เวลาในการอ่าน

โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม (Cerebral arteriovenous malformation)

 โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติเอวีเอ็ม  เกิดจากความผิดปกติที่เชื่อมกันระหว่างหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงในสมอง  ส่งผลให้ผู้ป่วย มีอาการปวดศีรษะ ชัก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ กรกฎาคม 2, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

หนังตาตก-ptosis

หนังตาตก (Ptosis)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 7, 2020 . เวลาในการอ่าน
ลูกน้อยอาเจียนเป็นเลือด-คุณพ่อคุณแม่ควรทำอย่างไร

เมื่อ ลูกน้อยอาเจียนเป็นเลือด คุณพ่อคุณแม่ควรทำอย่างไร

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 6, 2020 . เวลาในการอ่าน
13-ของใช้ใกล้ตัวที่แฝงไปด้วยแบคทีเรีย

13 ของใช้ใกล้ตัวที่แฝงไปด้วยแบคทีเรีย อันตรายต่อสุขภาพที่ควรระวัง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ กันยายน 17, 2020 . เวลาในการอ่าน
แบคทีเรียในรองเท้า-ความเสี่ยง-วิธีป้องกัน

แบคทีเรียในรองเท้า วายร้ายใกล้ตัวที่คุณอาจกำลังละเลย!

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ กันยายน 17, 2020 . เวลาในการอ่าน