เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด หรือปวดเค้นหัวใจ (Angina)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date มกราคม 8, 2020
Share now

คำจำกัดความ

เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด คืออะไร

เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด หรืออาการแน่นหน้าอก หรืออาการปวดเค้นหัวใจ (Angina) มักเกิดจากการขาดกระแสเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจ เพราะมีการตีบตันหรือการอุดตันของหลอดเลือด โดยปกติ เลือดจะลำเลียงออกซิเจนไปสู่หัวใจ แต่หากมีเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจน้อยเท่าใด ออกซิเจนที่ลำเลียงไปยังหัวใจเพื่อสูบฉีดโลหิตก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอกได้

อย่างไรก็ตาม อาการเจ็บหรือแน่นหน้าอกไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเสมอไป หากมีอาการเจ็บหน้าอก ควรปรึกษาแพทย์ทันที

อาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือดพบบ่อยเพียงใด

ทุกคนมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดด้วยสาเหตุที่แตกต่างกัน ผู้ที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วมีโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ผู้ชายอายุมากกว่า 45 ปี และผู้หญิงอายุมากกว่า 55 ปี มีความเสี่ยงสูงขึ้น แต่สามารถจัดการได้โดยลดความเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด เป็นอย่างไร

สัญญาณของอาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจขาดเลือด ได้แก่

 • มีอาการเจ็บหรือแน่นในหน้าอก
 • มีอาการปวดที่แขน คอ ขากรรไกร ไหล่ หรือหลัง ร่วมกับเจ็บหน้าอก
 • คลื่นไส้
 • อ่อนเพลีย
 • มีอาการเหนื่อยหอบ
 • มีเหงื่อออก

อาการอาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทของอาการเจ็บหน้าอกที่เกิดขึ้น ดังนี้

อาการเจ็บหน้าอกแบบคงที่

หัวใจขาดเลือดที่มีอาการคงที่ เป็นอาการเจ็บหรือแน่นหน้าอกที่มักเกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม หรือความเครียด อาการเจ็บหรือแน่นหน้าอกมักเกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมเดิมๆ ในเวลาเดิมๆ โดยอาการมักหายไปในเวลา 2-3 นาที หลังจากหยุดกิจกรรมนั้นๆ หรือรับประทานยา

อาการเจ็บหน้าอกแบบไม่คงที่

หมายถึงลักษณะอาการเจ็บหน้าอกเปลี่ยนแปลงไป มักเกิดขึ้นตอนกลางคืนระหว่างนอนหลับ และอาจเกิดขึ้นได้บ่อยและรุนแรงมากกว่าการเจ็บหน้าอกแบบคงที่ นอกจากนี้ ยังสามารถเกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใช้ต้องออกแรงมาก หรือเกิดขึ้นแม้ขณะหยุดพัก

อาการเจ็บหน้าอกแบบผันแปร

เป็นกรณีที่พบได้น้อย เกิดจากการหดเกร็งในหลอดเลือดหัวใจ มักเกิดขึ้นในขณะพักผ่อนและมีอาการเจ็บแบบรุนแรง ส่วนใหญ่จะมีอาการตอนกลางคืนและตอนเช้าตรู่ โดยสามารถใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการได้

อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการบางประการที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสัญญาณใดๆ ของอาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด ควรปรึกษาแพทย์ทันที อาการเจ็บหน้าอกแบบคงที่ไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นโรคหัวใจแต่เป็นสัญญาณบ่งบอกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ส่วนอาการเจ็บหน้าอกแบบไม่คงถือว่าเป็นอันตรายมาก และจำเป็นต้องได้รับการรักษาฉุกเฉิน โดยเป็นสิ่งบ่งชี้ของภาวะหัวใจวาย

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น โปรดปรึกษาแพทย์

สาเหตุ

สาเหตุของการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด

อาการเจ็บแน่นหน้าอกเกิดจากการขาดกระแสเลือดไปเลี้ยงยังหัวใจ สาเหตุอาจได้แก่

 • โรคหลอดเลือดหัวใจที่เกิดจากหลอดเลือดแดงแข็ง เกิดจากไขมันสะสมตัวในหลอดเลือดหัวใจ
 • หัวใจเต้นผิดปกติ
 • เซลล์เม็ดเลือดแดงที่ลำเลียงออกซิเจนมีจำนวนน้อยลง
 • อาการหดเกร็งของหลอดเลือดหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด

ปัจจัยเสี่ยงของอาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือดมีหลายประการ เช่น

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ ไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยอาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด

ก่อนการวินิจฉัย แพทย์อาจทำการทดสอบดังต่อไปนี้

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การทดสอบการวิ่งบนสายพานและการออกกำลังกาย
 • การใช้สายสวนหัวใจเพื่อตรวจกระแสเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจ โดยการใส่เครื่องมือผ่านเส้นเลือดไปยังหัวใจ การทดสอบนี้จะแสดงให้เห็นว่าหลอดเลือดตีบตันหรือไม่

การรักษาอาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด

เป้าหมายของการรักษาคือการทำให้กระแสเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้นหรือลดการทำงานหนักของหัวใจ ในเบื้องต้น ผู้ป่วยควรพักผ่อนหรือการลดการทำกิจกรรมลง

การให้ยาแอสไพริน (Aspirin) ทำให้กระแสเลือดไหลเวียนดีขึ้น ส่วนยากลุ่มไนเตรท เช่น ยา nitroglycerin ช่วยทำให้หลอดเลือดขยายตัวและเลือดไหลเวียนดีขึ้น นอกจากนี้ อาจมีการให้ยาอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ยากลุ่ม beta-blockers ช่วยชะลอการเต้นของหัวใจ ซึ่งจะลดการทำงานของหัวใจได้

ในเบื้องต้น แพทย์อาจสั่งยาเพื่อรักษาโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจ เช่น ความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmia) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ก่อน หากยาไม่ได้ผล
อาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัด โดยจะใช้รูปแบบการผ่าตัดดังต่อไปนี้

 • การผ่าตัดขยายหลอดเลือดและการใส่ขดลวดตาข่าย เป็นการผ่าตัดเปิดหลอดเลือดโดยการใส่บอลลูนขนาดเล็กเข้าไปในหลอดเลือดที่ตีบตัน เพื่อขยายหลอดเลือด แล้วใส่ขดลวดตาข่ายขนาดเล็กเข้าไป ซึ่งจะช่วยให้กระเแสเลือดไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการรักษาที่ดีสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกแบบไม่คงที่
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ เป็นการผ่าตัดเพื่อทำทางเบี่ยงหลอดเลือดที่อุดตันหรือตีบตันโดยใช้หลอดเลือดจากส่วนอื่นๆ ของร่างกาย มักเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอกทั้งคงที่และไม่คงที่ รวมทั้งผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยา

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรับมือกับอาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจขาดเลือด

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการดูแลตัวเองดังต่อไปนี้ อาจช่วยให้รับมือกับอาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือดได้

 • เลิกสูบบุหรี่
 • กำหนดแผนการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยการลดไขมัน และรับประทานธัญพืชเต็มเมล็ด ผัก และผลไม้ให้มากขึ้น
 • ปรึกษาแพทย์เพื่อกำหนดกิจวัตรการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • หากมีน้ำหนักเกิน ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับแผนการลดน้ำหนักที่เหมาะกับภาวะสุขภาพปัจจุบัน
 • ปฏิบัติตามการนัดหมายและการสั่งยาของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • หากอาการที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือคอเลสเตอรอลสูง ควรรักษาโรคเหล่านั้นก่อน
 • หาเวลาสำหรับการผ่อนคลายและการพักผ่อนที่เหมาะสม

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

Recommended for you

วิตกกังวลมากไป อาจเป็นเหตุให้คุณเกิด อาการแน่นหน้าอก

วิตกกังวลมากไป อาจเป็นเหตุให้คุณเกิด อาการแน่นหน้าอก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai
Published on มกราคม 15, 2020
หัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease)

หัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease)

ทบทวนบทความโดย นายแพทย์อรรณพ เลขะกุล
Written by ธีรวิทย์ บุญราศรี
Published on มีนาคม 14, 2019
เสนียด (Malabar Nut)

เสนียด (Malabar Nut)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Ploylada Prommate
Published on ธันวาคม 4, 2017