เนื้องอกกระดูกอ่อน (Enchondroma)

ทบทวนบทความโดย | โดย

เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 29, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

เนื้องอกกระดูกอ่อน (enchondroma) คือโรคเนื้องอกกระดูกชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็ง มีจุดเริ่มต้นเนื้องอกในบริเวณกระดูกอ่อน เนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งในร่างกายที่พบได้ในบริเวณข้อต่อต่าง ๆ หู จมูก และหลอดลม เป็นต้น

คำจำกัดความ

เนื้องอกกระดูกอ่อน คืออะไร

เนื้องอกกระดูกอ่อน (Enchondroma) คือโรคเนื้องอกกระดูกชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็ง มีจุดเริ่มต้นเนื้องอกในบริเวณกระดูกอ่อน เนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งในร่างกายที่พบได้ในบริเวณข้อต่อต่าง ๆ หู จมูก และหลอดลม เป็นต้น เนื้องอกกระดูกอ่อนน้นมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับกลุ่มอาการที่เรียกว่า กลุ่มอ่าการ Ollier’s and Mafucci’s syndrome

โดยส่วนใหญ่แล้ว เนื้องอกกระดูกอ่อนนี้มักจะเกิดขึ้นกับกระดูกอ่อนที่อยู่ภายในกระดูก และมักจะเกิดขึ้นกับกระดูกส่วนเล็ก ๆ เช่น กระดูกที่มือ หรือกระดูกที่เท้า แต่ก็สามารถเกิดขึ้นกับกระดูกอ่อนส่วนอื่น ๆ ได้เช่นกัน

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

เนื้องอกกระดูกอ่อน พบบ่อยแค่ไหน

เนื้องอกกระดูกอ่อนนี้จะพบได้มากในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 10-20 ปี แต่ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนในช่วงวัยอื่นได้เช่นกัน แต่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์

อาการ

อาการของเนื้องอกกระดูกอ่อน

อาการของเนื้องอกกระดูกอ่อนนั้นจะแตกต่างกันออกไป บางคนอาจจะไม่สามารถสังเกตเห็นอาการของเนื้องอกกระดูกอ่อนได้เลย แต่บางคนก็อาจจะมีอาการเล็กน้อย อาการของเนื้องอกกระดูกอ่อนที่พบได้บ่อยมีดังต่อไปนี้

 • ปวดมือ หากเนื้องอกเกิดขึ้นกับกระดูกอ่อนในบริเวณมือ อาจจะส่งผลให้เกิดอาการปวดมือ หรือกระดูกมือหักได้
 • นิ้วข้างที่มีอาการบวมขึ้น
 • กระดูกเจริญเติบโตช้าลง

ในบางครั้ง อาจการของเนื้องอกกระดูกอ่อนอาจจะถูกเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคอื่น โปรดปรึกษากับแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

หากคุณมีสัญญาณหรืออาการที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถามเกี่ยวกับอาการของโรคโปรดปรึกษาแพทย์

ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดควรปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของเนื้องอกกระดูกอ่อน

ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดเนื้องอกกระดูกอ่อนอย่างแน่ชัด แต่ทางการแพทย์คาดว่าจะมีสาเหตุดังต่อไปนี้

 • กระดูกอ่อนนั้นเจริญเติบโตมากเกินไป
 • เนื้องอกที่เป็นอยู่ก่อนแล้วลุกลามมายังกระดูกอ่อน

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของเนื้องอกกระดูกอ่อน

ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเนื้องอกกระดูกอ่อน แต่ปัจจัยเสี่ยงของเนื้องอกกระดูกอ่อนอาจจะมีดังต่อไปนี้

 • อายุ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 10-20 ปี อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเนื้องอกกระดูกอ่อน
 • โรค ผู้ป่วยที่มีเนื้องอก หรือเป็นโรคมะเร็งอยู่ก่อนแล้ว อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเนื้องอกกระดูกอ่อน

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ได้ โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยเนื้องอกกระดูกอ่อน

แพทย์สามารถวินิจฉัยเนื้องอกกระดูกอ่อนได้จากการตรวจด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • เอกซเรย์ เพื่อฉายภาพให้เห็นภายในร่างกาย ว่ามีความผิดปกติ หรือเนื้องอกตรงไหนหรือไม่
 • การสแกนกระดูก (Radionuclide bone scans) เพื่อทำการประเมินความเสื่อม และการเปลี่ยนแปลงของข้อต่อ ค้นหาโรคเกี่ยวกับกระดูกและเนื้องอก และหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดกระดูกหรืออาการอักเสบ การตรวจด้วยวิธีนี้ จะช่วยคัดกรองสาเหตุอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความผิดปกติที่บริเวณข้อต่อออกไปได้
 • ซีทีสแกน (CT scan) เป็นการตรวจโดยใช้รังสีเอกซเรย์เพื่อฉายภายในร่างกายให้เห็นได้ชัด โดยเฉพาะในบริเวณกระดูก กล้ามเนื้อ ไขมัน และอวัยวะต่าง ๆ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นเนื้องอกหรือความผิดปกติบริเวณกระดูกอ่อนได้ชัดเจนขึ้น

การรักษาเนื้องอกกระดูกอ่อน

การรักษาเนื้องอกกระดูกอ่อนนั้นจะแตกต่างออกไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล โดยอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้

 • อายุ
 • สุขภาพโดยรวม
 • ระดับความรุนแรงของโรค
 • ความทนทานต่อยาและการรักษา
 • ความต้องการของผู้ป่วย

การรักษาเนื้องอกกระดูกอ่อนอาจใช้วิธีดังต่อไปนี้

 • การผ่าตัด ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการกระดูกเปราะ กระดูกอ่อนแอ หรือกระดูกหัก อาจต้องใช้วิธีการผ่าตัดเพื่อรักษาเนื้องอกกระดูกอ่อน
 • การปลูกถ่ายกระดูก (Bone grafting) โดยนำกระดูกส่วนที่สุขภาพดีจากบริเวณอื่นในร่างกาย นำมาปลูกถ่ายใส่ในบริเวณที่มีปัญหา

แพทย์จะทำการเฝ้าสังเกตและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อดูว่าเกิดความผิดปกติของกระดูก หรือมีเนื้องอกเจริญเติบโตขึ้นหรือไม่ ในบางครั้งเนื้องอกกระดูกอ่อนก็อาจจะพัฒนากลายเป็นโรคมะเร็งได้ ควรไปตามนัดของหมอเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองที่ช่วยจัดการกับเนื้องอกกระดูกอ่อน

เนื้องอกกระดูกอ่อนนั้นเป็นโรคที่จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ ดังนั้นจึงไม่มีหนทางในการเยียวยาตนเองเพื่อให้หายจากโรคได้ แต่คุณสามารถดูแลตัวเอง เพื่อช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง และสามารถทนต่อการรักษาเนื้องอกกระดูกอ่อนได้ เช่น

หากมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

เซลล์มะเร็ง เซลล์ต้นเหตุโรคร้าย แล้วเรามีเซลล์นี้ไหมนะ

ร่างกายเรามีเซลล์เกิดขึ้นและตายลงอยู่ตลอดเวลา แต่บางครั้ง เซลล์ก็อาจผิดปกติจนกลายพันธุ์เป็น เซลล์มะเร็ง ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี ธันวาคม 3, 2020 . เวลาในการอ่าน

เทียนหอมเพื่อผ่อนคลาย จุดแล้วส่งผลดีหรือร้ายต่อสุขภาพกันแน่

บางคนอาจรู้สึกว่า การดมควันของ เทียนหอมเพื่อผ่อนคลาย อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเทียนนั้นมีสารเคมีผสมอยู่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี พฤศจิกายน 26, 2020 . เวลาในการอ่าน

คันหัวนม จนทนไม่ไหว ร่างกายกำลังบอกอะไรคุณหรือเปล่า

เมื่อเกิดอาการ คันหัวนม หลายคนคงสงสัยว่ามันเกิดจากอะไร บางครั้งอาการที่เกิดขึ้นอาจจะกำลังบอกอะไรคุณอยู่ก็เป็นได้ ทาง Hello คุณหมอจึงได้นำเรื่องนี้มาฝากกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
สุขภาพหญิง, สุขภาพชีวิตที่ดี ตุลาคม 16, 2020 . เวลาในการอ่าน

น้ำดื่มอัลคาไลน์ ดื่มแล้วให้ประโยชน์ต่อสุขภาพจริงหรือ

เมื่อพูดถึง น้ำดื่มอัลคาไลน์ หลายคนอาจจะสงสัยว่า มันคือน้ำดื่มอะไร แล้วมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงหรือไม่ ต้องไปติดตามกันใน Hello คุณหมอ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี ตุลาคม 15, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

มะเร็งปอด-ป้องกันมะเร็งปอด

ป้องกันมะเร็งปอด ได้ง่าย ๆ เพียงแค่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ มกราคม 8, 2021 . เวลาในการอ่าน
การนอนไม่หลับ-ผลกระทบต่อร่างกาย

การนอนไม่หลับ กับผลกระทบที่อาจส่งผลต่อร่างกาย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ มกราคม 6, 2021 . เวลาในการอ่าน
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กิน-hodgkins-lymphoma

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กิน (Hodgkin’s Lymphoma)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 29, 2020 . เวลาในการอ่าน
การรับมือกับความกังวล-ฟังผลตรวจมะเร็ง

วิธีการรับมือกับความกังวล ก่อน ฟังผลตรวจมะเร็ง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 8, 2020 . เวลาในการอ่าน