อัปเดทข่าวสารล่าสุด และทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ที่นี่

home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

คำแนะนำในการ เตรียมสถานที่ทำงาน เพื่อรับมือกับโรคระบาด โควิด-19

คำแนะนำในการ เตรียมสถานที่ทำงาน เพื่อรับมือกับโรคระบาด โควิด-19

ในช่วงสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ที่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบการหลายๆ แห่ง ต่างก็พากันออกมาตรการในการ Work From Home ให้พนักงานได้ทำงานอยู่ที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ก็ใช่ว่าทุกอาชีพทุกบริษัทจะสามารถทำงานที่บ้านได้ ดังนั้นวันนี้ Hello คุณหมอ เลยตั้งใจจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ เตรียมสถานที่ทำงาน สำหรับรับมือกับโรคระบาด ตามมาตรการขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้เราสามารถมั่นใจ และทำงานได้อย่างสบายใจ หายห่วงแน่นอน

การ เตรียมสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

เราสามารถป้องกันการแพร่เชื้อโรคในสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคโควิด-19 แพร่กระจายไปยังพนักงานหรือลูกค้า ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอให้โรคนั้นระบาดมาใกล้กับบริเวณสถานที่ทำงานของคุณ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

ดูแลความสะอาดของสถานที่ทำงาน

ควรทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ พื้นผิว และเครื่องใช้ในสำนักงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ และแป้นพิมพ์ เป็นต้น โดยพยายามเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ และเลือกใช้น้ำยาถูพื้นที่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น เป็นเชื้อโรคที่สามารถแพร่กระจายหากันได้ ผ่านทางหยดละอองที่ปนเปื้อนเชื้อโรค ที่เราหายใจหรือจามออกมา เมื่อหยดละอองนี้ตกลงบนพื้นผิวและวัสดุ เช่น โต๊ะทำงาน แล้วเราไปสัมผัสเข้า เชื้อเหล่านั้นก็จะติดมือเรามา และสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้ หากเราสัมผัสดวงตา จมูก หรือปาก

เตรียมสถานที่ทำงาน วิธีรณรงค์เรื่องการล้างมือ

รณรงค์เรื่องการล้างมือสำหรับพนักงาน

การล้างมือนั้นเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด ที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะเชื้อไวรัสสามารถติดมือเรามาหากเราไปสัมผัสสิ่งปนเปื้อน และอาจเข้าสู่ร่างกายของเราได้จากการสัมผัสในบริเวณในหน้า การล้างมือจะช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อยู่บนมือ และสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ โดยทางบริษัทอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

 • จัดเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือ เช่น เจลล้างมือ ไว้ในน้ำตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เห็นได้ชัด และคอยเติมน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่เสมอ
 • จัดเตรียมบริเวณสำหรับการล้างมือ และสบู่ล้างมือให้สำหรับพนักงาน และลูกค้า
 • รณรงค์เรื่องการล้างมือ เช่น ติดโปสเตอร์ส่งเสริมการล้างมือที่ได้จากหน่วยงานสาธารณสุข นอกจากนี้ยังควรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการล้างมือและการดูแลสุขอนามัยที่ถูกต้องแก่พนักงาน

รณรงค์เรื่องการดูแลสุขอนามัยเมื่อไอและจาม

เชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่กระจายไปยังผู้ที่อยู่ในระยะ 1 เมตรจากผู้ที่ติดเชื้อ โดยผ่านละอองน้ำที่มาจากการไอ จาม หรือการหายใจออกของผู้ป่วย ดังนั้นจึงควรรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยเมื่อไอและจาม ดังต่อไปนี้

 • ติดโปสเตอร์ส่งเสริมสุขอนามัย ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ และวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อไอและจาม เช่น ปิดปากขณะจามและไอ
 • จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและกระดาษทิชชู่ให้พร้อมในสำนักงานของคุณ รวมไปจนถึงถังขยะที่มีฝาปิดอย่างแน่นหนา สำหรับคนที่เริ่มมีน้ำมูก และมีอาการไอ โดยต้องไม่ลืมกำจัดขยะเหล่านี้อย่างถูกสุขลักษณะอีกด้วย

ดูแลและใส่ใจสุขภาพของพนักงาน

คอยดูแลสอดส่องสุขภาพและอาการของพนักงาน คอยสังเกตอาการ และสั่งให้ผู้ที่เริ่มมีอาการไอแม้เพียงเล็กน้อย หรือมีไข้ต่ำ (37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ให้หยุดอยู่ที่บ้าน หรือทำงานจากที่บ้าน แม้ว่าจะรับประทานยาสามัญ เช่น ยาพาราเซตามอล ทำให้อาการเหล่านี้ไม่ปรากฏแล้วก็ตาม อย่าลืมแจ้งให้พนักงานทราบแน่ชัดด้วยว่า วันหยุดเหล่านี้ถือเป็นวันลาป่วย

ของในสถานที่ทำงาน ที่ควรทำความสะอาด เพื่อป้องกัน COVID-19

หากพบผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 ในที่ทำงาน จะจัดการอย่างไรดี

เมื่อพบบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานที่ทำงานของคุณ ทางบริษัทควรรีบดำเนินการจัดการดังต่อไปนี้

 • จัดเตรียมวิธีการในการกักตัวผู้ป่วยให้อยู่ในบริเวณเฉพาะ และแยกจากคนอื่น จำกัดจำนวนผู้ที่ต้องติดต่อกับผู้ป่วย และรีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในท้องที่ทันที
 • ระบุตัวผู้ที่เข้าข่ายว่าอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยง และให้ความช่วยเหลือ โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ผู้ที่ติดต่อหรือเป็นญาติใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ และโรคที่มีความเสี่ยงอาจจะเกิดอาการรุนแรง หากติดเชื้อโควิด-19 เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และผู้สูงอายุ
 • แจ้งและขอคำปรึกษากับหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อม
 • ส่งเสริมการทำงานในระยะไกล เมื่อพบว่ามีการระบาดของโรคในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย
 • จัดเตรียมแผนสำรอง และหาแนวทางในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินต่อไปได้ แม้ว่าจะต้องทำงานในระยะไกล รวมไปถึงสื่อสารให้พนักงานได้ทราบเกี่ยวกับแผนการเหล่านี้ และเน้นย้ำความสำคัญของการที่ให้พนักงานที่มีอาการป่วยแม้เพียงเล็กน้อยทำงานอยู่ที่บ้าน
 • สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มีการสนับสนุนด้านสุขภาพและสวัสดิการของพนักงานในองค์กร ควรขอความร่วมมือและความช่วยเหลือ จากผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข ก่อนที่จะเกิดภาวะฉุกเฉิน

หากพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถโทรแจ้งกรมควบคุมโรคได้ที่สายด่วย 1422

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

เตรียมสถานที่ทำงานของคุณให้พร้อมรับมือกับโรคโควิด 19. https://www.who.int/docs/default-source/searo/thailand/english-thai-translation-getting-your-workplace-ready-for-covid-19-final.pdf?sfvrsn=af6a54ed_0. Accessed 19 March 2020

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล แก้ไขล่าสุด 24/04/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ