home

วัณโรค

วัณโรค คือโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium ที่สามารถติดเชื้อได้ง่าย ๆ ผ่านทางอากาศ วัณโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของร่างกาย แต่ที่พบได้มากที่สุดคือ วัณโรคปอด เรียนรู้เกี่ยวกับ วัณโรค ทั้งอาการ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง การรักษา และการป้องกัน ได้ที่นี่

x