home

วัณโรค

วัณโรค คือโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium ที่สามารถติดเชื้อได้ง่าย ๆ ผ่านทางอากาศ วัณโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของร่างกาย แต่ที่พบได้มากที่สุดคือ วัณโรคปอด เรียนรู้เกี่ยวกับ วัณโรค ทั้งอาการ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง การรักษา และการป้องกัน ได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

วัณโรค

บทความนี้ Hello คุณหมอ จะพาทุกคนมาเช็กกันดูค่ะว่า คุณมี ปัจจัยเสี่ยงเป็นวัณโรค หรือไม่ เมื่อเรารู้ทันความเสี่ยงของโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ เราจะได้ป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรควัณโรคได้อย่างทันท่วงที  ทำความรู้จัก วัณโรค (Tuberculosis : TB) วัณโรค (Tuberculosis) เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อเรียกว่าไมโครแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโล (Mycobacterium tuberculosis) โดยส่วนใหญ่มักพบการติดเชื้อที่บริเวณปอด แพร่กระจายผ่านการ ไอ จาม พูดคุย หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยวัณโรค เมื่อเราติดเชื้อวัณโรคจะส่งผลให้เรามีอาการไอเรื้อรัง เสมหะเป็นเลือด เบื่ออาหาร เหงื่อออกมากผิดปกติในช่วงเวลากลางคืน เจ็บหน้าอก หายใจติดขัด  อย่างไรก็ตาม วัณโรคแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ด้วยกัน คือ วัณโรคระยะแฝง และวัณโรคระยะแสดงอาการ ดังนี้  วัณโรคระยะแฝง (Latent TB) คือ การได้รับเชื้อวัณโรค แต่ไม่มีอาการใด ๆ แสดงออกมา และไม่แพร่กระจายเชื้อไม่ยังบุคคลอื่น เนื่องจากร่างกายมีระบบภูมิคุ้นกันที่ดี  วัณโรคระยะแสดงอาการ (Active TB) คือ การได้รับเชื้อวัณโรค แต่มีการแสดงอาการ และสามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่น ๆ […]

หัวข้อ วัณโรค เพิ่มเติม

วัณโรค

วัณโรค เป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่สามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นผ่านการไอหรือจามได้ และโดยมากในระยะแรกผู้ป่วยวัณโรคมักไม่รู้ตัว กว่าจะพบว่าตนเองเป็นวัณโรคก็เข้าสู่ภาวะที่เริ่มอันตรายมากขึ้นแล้ว ดังนั้น การ ตรวจวัณโรค เพื่อให้รู้ทันความเสี่ยงของวัณโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของวัณโรคลงได้ แต่วัณโรคตรวจได้อย่างไรบ้างนั้น Hello คุณหมอ มีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากค่ะ วัณโรคเกิดจากอะไร วัณโรค (Tuberculosis) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดร้ายแรงที่ชื่อ Mycobacterium tuberculosis ซึ่งโดยมากมักพบการติดเชื้อที่ปอด หรือที่อาจคุ้นเคยกันกับชื่อ วัณโรคปอด โดยวัณโรคสามารถติดต่อกันได้ผ่านการไอ จาม การสัมผัสเสมหะ หรือการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยวัณโรค มากไปกว่านั้น ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นวัณโรคสูง มักเป็นกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวหรืออาการทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่น โรคเอดส์ วัณโรคดื้อยา โรคไตชนิดรุนแรง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม วัณโรคมีอยู่ด้วยกันสองประเภทใหญ่ ๆ คือ วัณโรคระยะแฝง (Latent TB) คือการได้รับเชื้อหรือติดเชื้อ วัณโรค แต่เชื้อนั้นไม่มีอาการใด ๆ แสดงออกมา และไม่เกิดการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตาม วัณโรคระยะแฝง ก็สามารถกลับมาแสดงอาการได้เช่นกัน  วัณโรคระยะแสดงอาการ (Active TB) คือการได้รับเชื้อหรือติดเชื้อ วัณโรค และเชื้อนั้นมีการแสดงอาการออกมา และสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ วิธีการ […]