home

โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด

โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการที่ลิ่มเลือดเข้าไปอุดตันในหลอดเลือดปอด ส่งผลให้เลือดไหลเข้าสู่ปอดน้อยลง จนส่งผลกระทบกับความดันโลหิต และอาจทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุด

ความรู้ทั่วไป

บทความ โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด

โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ถือเป็นเป็นโรคเรื้อรัง การรักษาจึงมักจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมอาการไม่ให้อาการแย่ลง การรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ดี สามารถช่วยให้คุณแข็งแรงขึ้น และปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของคุณให้ดีขึ้น รวมถึงช่วยป้องกันและรักษาอาการแทรกซ้อนอื่นๆ ทางเลือกการรักษา โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่เหมาะสม มีอยู่ 4 วิธีหลักๆ ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรค ได้แก่ การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพปอด การรักษาด้วยยา และสุดท้ายคือการผ่าตัด Hello คุณหมอได้รวบรวมข้อมูลมาให้อ่านกันแล้วค่ะ การรักษา โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ด้วยการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ สำหรับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในระดับเบา แพทย์ส่วนใหญ่มักจะแนะนำให้คุณปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณ แม้แต่อาการในระดับปานกลางหรือรุนแรง คุณก็ยังจำเป็นต้องปรับไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยเช่นกัน สิ่งที่ควรเปลี่ยนเป็นอย่างแรก ก็คือ การเลิกสูบบุหรี่ หากคุณยังไม่เคยสูบบุหรี่ ก็อย่าเริ่มสูบบุหรี่เลย พยายามหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ และสิ่งระคายเคืองในอากาศ เช่น ฝุ่น ควันและสารพิษอื่นๆ อากาศที่คุณหายใจเข้าไปควรจะสะอาด และไม่มีตัวที่จะกระตุ้นโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง คุณสามารถเรียนรู้วิธีการทำให้บ้านของคุณ เป็นมิตรต่อผู้ที่เป็นโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังได้ สิ่งที่ควรเปลี่ยนอย่างที่สอง คือ การออกกำลังกายของคุณ เนื่องจากการที่คุณไม่สามารถควบคุมการหายใจของคุณได้ดีนัก เพราะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แพทย์จะบอกให้คุณหลีกเลี่ยงการอออกกำลังกาย หรือจำกัดการออกกำลังกาย จริงอยู่ที่คุณควรจำกัดปริมาณการออกกำลังกาย แต่คุณไม่ควรที่จะงดออกกำลังกายไปเลย การออกกำลังกายสามารถช่วยทำให้กระบังลมแข็งแรงขึ้นได้ และควรปรึกษากับแพทย์เกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม สิ่งที่ควรเปลี่ยนอย่างที่สาม คือ อาหารของคุณ คุณอาจจะรู้สึกกลืนอาหารได้ลำบากขึ้น หรืออาการเหนื่อยล้า อาจทำให้คุณรู้สึกการรับประทานอาหารทำได้ยาก คุณสามารถรับสารอาหารที่จำเป็นได้ ด้วยการรับประทานอาหารเป็นมื้อเล็กๆ […]

โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด

เมื่อคุณเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease: COPD) มีบางสิ่งที่ทำให้อาการของคุณแย่ลงได้ สิ่งเหล่านี้เรียกว่า สิ่งกระตุ้นอาการปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้ป่วยมักมีสิ่งกระตุ้นแตกต่างกัน สาเหตุของอาการในผู้ป่วยรายหนึ่ง อาจไม่ใช่ปัญหาของผู้ป่วยอีกรายหนึ่ง ฉะนั้น คุณจึงควรทำความเข้าใจให้ดีว่า สิ่งกระตุ้นสำหรับคุณคืออะไร และมีผลกระทบต่อคุณได้อย่างไร เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหล่านั้น สิ่งกระตุ้นอาการปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีอะไรบ้าง โดยปกติแล้ว สิ่งกระตุ้นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้แก่ ควันบุหรี่ หรือมลภาวะทางอากาศ อาการป่วย เช่น อาการหวัด หรือปอดบวม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือสารเคมีอื่นๆ ก๊าซ อนุภาค หรือควันจากไม้ หรือเครื่องทำความร้อนในบ้าน สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ทำให้ปอดทำงานหนักขึ้น เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เกิดอาการหายใจลำบาก และอาการอื่นๆ เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งกระตุ้น ก็มีแนวโน้มว่า โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะแสดงอาการมากขึ้น และหากมีอาการรุนแรง คุณอาจต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือต้องรีบไปพบโรงพยาบาลทันที หากคุณทราบว่า สิ่งกระตุ้นอาการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของคุณคืออะไร และสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นได้ ก็จะช่วยลดการกำเริบ และผลกระทบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้ สิ่งสำคัญก็คือ คุณควรตื่นตัวอยู่เสมอ และรับประทานยาทุกวันตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดด้วย เราสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นได้อย่างไรบ้าง สิ่งแรกก็ คือ คุณต้องรู้ก่อนว่าสิ่งกระตุ้นอาการปอดอุดกั้นเรื้อรังของคุณคืออะไร เมื่อคุณมีอาการ ให้จดบันทึกสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวคุณ ที่อาจเป็นสาเหตุของอาการดังกล่าว แล้วพิจารณาถึงรูปแบบของการกระตุ้นที่เกิดขึ้น เมื่อคุณได้รายการของสิ่งกระตุ้นที่เป็นไปได้แล้ว ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นดังกล่าว ต่อไปนี้เป็น แนวทางในการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง […]

โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด

อาการของ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease: COPD) มีความหลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับความเสียหายที่พบในปอด อาการมักจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี คุณอาจไม่รู้ตัวว่าคุณเป็นโรคนี้ จนกว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น จึงควรระมัดระวังและสังเกตตนเอง เพื่อการป้องกันตัวให้ห่างไกลจากปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างถูกต้อง วันนี้  Hello คุณหมอ จะพาไปทำความรู้จักโณคปวดอุดกั้นเรื้อรังให้มากกว่าที่เคย อาการของ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่พบได้ทั่วไป ไอเรื้อรัง การไอเป็นวิธีที่ร่างกายทำความสะอาดทางเดินหายใจ เมือกในปอด สิ่งระคายเคืองอื่นๆ และสารคัดหลั่งต่างๆ โดยปกติแล้วถ้าไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับปอด เมือกจะเป็นสีใส อย่างไรก็ดี ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เมือกอาจเป็นสีเหลือง บ่อยครั้งที่อาการไออาจรุนแรงมากในตอนเช้า คุณอาจไอมากขึ้นเมื่อออกกำลังกายหรือสูบบุหรี่ อาจมีอาการไอได้ทุกวัน ถึงแม้ว่าไม่มีอาการของโรคอื่นๆ เช่น อาการหวัดหรือไข้ หายใจมีเสียง เมื่อหายใจออก และลมหายใจออกมาผ่านทางทางเดินหายใจที่แคบหรือถูกปิดกั้น คุณมักจะได้ยินเสียงลมหายใจ สิ่งนี้เรียกว่าการหายใจมีเสียง ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อาการไอมักมีสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด จากเมือกปริมาณมากที่ปิดกั้นทางเดินหายใจ อย่างไรก็ตาม การหายใจมีเสียงไม่ได้หมายความว่า คุณเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเสมอไป การหายใจมีเสียงเป็นอาการของโรคหอบหืดและโรคปอดบวมได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นควรสังเกตตนเองและปรึกษาแพทย์ หากมีอาการเป็นเวลานาน ดูท่าทางไม่ทุเลาลง หายใจลำบาก (Dyspnea) เมื่อทางเดินหายใจที่ปอดของคุณมีอาการติดเชื้อ เสียหาย และเริ่มตีบตัน คุณอาจรู้สึกหายใจหรือสูดลมหายใจลำบาก อาการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังดังกล่าวนี้สังเกตได้ในระหว่างการออกกำลังกายที่หนักขึ้น โรคนี้อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การเดิน ทำงานบ้าน […]

โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด

การ ออกกำลังกาย เมื่อเป็น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง นั้นสามารถช่วยให้ปอดของคุณรับออกซิเจนได้มากขึ้น และขับไล่สิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองใดๆ ออกจากร่างกาย เมื่อเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะมีสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองติดอยู่ในปอดของคุณ ทำให้เกิดการอักเสบและความเสียหาย การออกกำลังกายสามารถช่วยให้คุณหายใจได้สะดวกขึ้น และทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นอีกด้วย และนี่คือสิ่งที่คุณควรจะรู้ก่อนออกกำลังกายเมื่อ เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ออกกำลังกาย ดีต่อผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อย่างไร อาการที่พบได้บ่อยของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคือการหายใจได้น้อย คุณแทบจะหายใจโดยไม่มีเสียงฮืดฮาดหรืออาการหอบได้เลย ดังนั้น การออกกำลังกายคือสิ่งที่คุณต้องทำ เพื่อพัฒนาการหายใจของตัวเอง เมื่อคุณออกกำลังกาย การไหลเวียนของเลือดไปสู่ปอดจะมากขึ้น สิ่งนี้มีข้อดีอยู่ 2 ประการ เพื่อช่วยให้คุณไปเอาเสมหะที่ปิดกั้นปอดของคุณออกมา และช่วยเพิ่มออกซิเจนในกระแสเลือด ออกกำลังกายประเภทใดได้บ้าง การออกกำลังกายในแต่ละประเภทสามารถช่วยในเรื่องโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น การออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวใจ (คาร์ดิโอ) สามารถช่วยให้การหายใจของคุณดีขึ้น โดยการทำให้หัวใจและปอดของคุณแข็งแรงขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป การออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวใจ (คาร์ดิโอ) สามารถทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตของคุณลดลงได้ หัวใจของคุณไม่ต้องทำงานหนักในระหว่างการทำกิจกรรมทางร่างกายต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การหายใจของคุณดีขึ้น การออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนัก กระตุ้นให้เกิดการทำลาย และสร้างใหม่ของกล้ามเนื้อ ด้วยการหดตัวของกล้ามเนื้อบ่อยๆ การออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักในช่วงบนของร่างกาย สามารถช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อระบบทางเดินหายใจของคุณ การออกกำลังกายแบบยืดตัว และฝึกความยืดหยุ่นอย่างโยคะและพิลาทิส สามารถเพิ่มการประสานงานภายในและการหายใจได้ อย่างไรก็ตาม คุณยังต้องระวังเมื่อกระทำการออกกำลังกาย ปรึกษาแพทย์ก่อนการเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกาย แพทย์ของคุณสามารถแนะนำในเรื่องความปลอดภัยและประโยชน์ของมันได้ ควรออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน  เมื่อออกกำลังกายโดยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วย สิ่งสำคัญคืออยากออกกำลังมากเกินไป คุณควรเริ่มด้วยท่าออกกำลังที่สั้นๆ และช้าๆ จากนั้นค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อคุณเริ่มชินกับจำนวนการออกกำลังกาย เมื่อเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กล้ามออกกำลังกายแบบเบาๆ สามารถทำให้หัวใจคุณเต้นได้มากเท่ากับคนปกติออกกำลังกายแบบความเข้มข้นปานกลาง เริ่มต้นด้วยเป้าหมายการออกกำลังอย่างเบาๆ และค่อยๆเพิ่มขึ้นช้าๆเป็น 20 ถึง 30 นาทีต่อรอบ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คุณสามารถลองออกกำลังโดยการเดิน หรือการปั่นจักรยานอยู่กับที่ […]

โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด

พวกเราทุกคนสามารถได้ประโยชน์จากมื้ออาหารเพื่อสุขภาพ แต่ก็เป็นความจริงเช่นกันเมื่อคุณเป็น ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คุณอาจจะรู้ว่าอะไรที่กินแล้วมีทำให้มีสุขภาพดี แต่คุณรู้หรือไม่ว่า อะไรที่คุณไม่ควรรับประทาน เหล่านี้คือ อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง เมื่อคุณเป็นโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ไนเตรทสามารถทำให้อาการของ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แย่ลงได้ ไนเตรทไม่ดีต่อการรับประทานอย่างมีสุขภาพดี ไม่ใช่เพียงแต่ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเท่านั้น แต่ยังไม่ดีต่อใครก็ตามอีกด้วย ผลการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหายใจของยุโรประบุว่า ไนเตรท อาจทำให้อาการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแย่ลงได้ และกระตุ้นให้อาการของโรคปะทุขึ้น การศึกษาไม่นานมานี้ แสดงให้เห็นว่า ไนเตรทอาจจะทำให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอีกด้วย เบคอน ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป แฮม และฮอทดอก ล้วนแล้วแต่มีไนเตรท และควรหลีกเลี่ยงเมื่อคุณเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การรับประทานเกลือมากเกินไปจะทำให้หายใจได้ลำบากยิ่งขึ้น ห้ามรับประทานเกลือ หากคุณเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เกลือและอาหารเค็ม ทำให้ร่างกายเก็บกักน้ำ ของเหลวเหล่านี้ ทำให้ปอดได้รับแรงกดดัน ทำให้ยากต่อการหายใจของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องปรุงรสแทนเกลือได้ อย่างไรก็ตาม เหล่านักวิทยาศาสตร์และนักโภชนาการบอกว่า สิ่งที่ใช้ปรุงรสแทนเกลือ อาจมีโพแทสเซียมสูง ซึ่งอาจมีปฏิกิริยากับตัวยาที่คุณกำลังรับประทานอยู่ ทางที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อที่จะให้โซเดียมกับร่างกายของคุณ และป้องกันการเก็บกักของเหลว ก็คือการใช้สมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆ การหลีกเลี่ยงเครื่องปรุงรสแทนเกลือนั้นจะดีที่สุด นมและผลิตภัณฑ์จากนมสามารถเพิ่มการผลิตน้ำมูกได้ ถึงแม้นมจะให้แคลเซียม และทำให้กระดูกของคุณแข็งแรง แต่มันสามารถเพิ่มการผลิตน้ำมูกในปอดของคุณได้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ว่า สารประกอบในนม ที่เรียกว่า คาซูมอร์ฟีน สามารถทำให้การผลิตน้ำมูกมีมากขึ้น หรือทำให้เสมหะเหนียวขึ้น เมื่อเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ระบบทางเดินหายใจของเราถูกทำลาย และไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายน้ำมูกผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่มันควรจะเป็น ซึ่งนี่อาจทำให้เกิดอาการไอและหายใจลำบาก […]

โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด

การ กินเพื่อสุขภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมักจะมีปัญหาด้านการหายใจและการทำกิจวัตรประจำวัน การดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอจะช่วยเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น และอาหารก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับการดูแลสุขภาพ เทคนิคการ กินเพื่อสุขภาพ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนเกี่ยวกับโภชนาการที่คุณควรจะได้รับ แพทย์อาจจะแนะนำให้คุณไปปรึกษานักโภชนาการเพื่อช่วยให้คุณสามารถวางแผนการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด เทคนิคดีๆ ที่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังควรพิจารณาเมื่อจะรับประทานอาหารมีดังนี้ ระมัดระวังปริมาณแคลอรี่ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังควรคอยระมัดระวังเรื่องของน้ำหนักตัวอยู่เสมอ หากคุณมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไป คุณสามารถลดน้ำหนักลงได้โดยการเพื่อกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำ แต่ก็ไม่ควรจะบริโภคแคลอรี่น้อยเกินไปจนทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและหิวอยู่ตลอดเวลา ควรปรึกษาทีมแพทย์หรือนักโภชนาการเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรจะเลือกกินเพื่อรักษาระดับของน้ำหนักตัวคุณให้คงที่ เลือกกินผักและผลไม้ ผักและผลไม้ ทั้งแบบสดหรือแบบแช่แข็ง ต่างก็เป็นอาหารสุขภาพตัวเลือกอันดับหนึ่ง ที่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังควรจะเลือกกิน อาหารที่มีใยอาหารสูงเหล่านี้จะให้สารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งวิตามินเอ (ช่วยทำให้อาการของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังดีขึ้น) แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยต่อสู้กับอาการอักเสบได้ ที่สำคัญผลไม้นั้นแทบจะจำเป็นต้องเตรียมอาหารอะไรมากมายให้ยุ่งยาก หากคุณมีพลังงานอย่างจำกัด ควรเลือกซื้อผักและผลไม้ที่หั่นมาแล้วเพื่อให้ง่ายต่อการปรุงอาหาร รับประทานอาหารมื้อเล็กๆ อาการท้องป่องหลังจากการรับประทานอาหารจนอิ่มตื้อ อาจทำให้มีหายใจลำบากได้ ดังนั้น คุณควรกินอาหารมื้อเล็กๆ วันละหลายครั้ง ตามเวลาที่คุณกำหนด หรือแยกมื้ออาหารออกเป็น 6 มื้อเล็กๆ เป็นต้น รับประทานอาหารมื้อหนักในช่วงเช้า ถ้าคุณอยากรับประทานอาหารมื้อหนักระหว่างวัน ควรรับประทานในช่วงเช้า เพราะอาหารที่รับประทานเข้าไปจะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายของคุณไปทั่งวัน และไม่ควรรับประทานอาหารมื้อหนักในช่วงเย็น แม้ว่าคุณรู้สึกเหนื่อย เพราะว่าอาหารมื้อหนักในตอนเย็นนั้นจะยากต่อการย่อย และอาจทำให้คุณท้องอืดได้ ไม่ดื่มน้ำระหว่างรับประทานอาหาร ไม่ควรดื่มน้ำก่อนหรือขณะรับประทานอาหาร เพราะจะทำให้คุณรู้สึกอิ่มเร็วขึ้น แต่คุณสามารถดื่มอาหารเสริมรูปแบบน้ำปั่นได้ในระหว่างมื้ออาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้ท้องอืด อาหารบางประเภท เช่น บร็อคโคลี่ กะหล่ำปลี หรือถั่ว อาจสร้างแก๊สในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้อาหารประเภททอดก็สามารถก่อให้เกิดอาการท้องอืดได้  แรงดันภายในท้องอาจทำให้คุณหายใจลำบากมากขึ้น ฉะนั้น ควรลดการกินอาหารประเภทดังกล่าว และหลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร รับประทานอาหารให้หลากหลาย เมื่อให้ได้รับสารอาหารและวิตามินอย่างเพียงพอ คุณควรรับประทานอาหารให้หลากหลาย ทั้งผลไม้ ผัก […]

โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด

เมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ COPD คุณอาจจะคุ้นเคยกับ ยาสูดพ่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คุณเคยลองสังเกตประสิทธิภาพของมันบ้างหรือไม่ ในบางครั้งคุณอาจจะจำเป็นต้องเพิ่มขนาดยา หรือศึกษาวิธีในการใช้ยาสูดพ่นใหม่ เนื่องจากยาสูดพ่นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท จึงต้องจำเป็นต้องศึกษาให้ละเอียดถึงวิธีการใช้ เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดในการช่วยให้หายใจสะดวกขึ้น เคล็ดลับในการใช้ ยาสูดพ่น สำหรับ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อย่างถูกต้อง หากคุณจำเป็นต้องพ่นยามากกว่า 1 ครั้งต่อขนาดยา ควรเว้นระยะเวลาระหว่างการพ่นยาแต่ละครั้ง อย่าพ่นยาติดๆ กัน หรือเกินไประหว่างการใช้ยาแต่ละครั้ง ขณะใช้ยาสูดพ่นควรนั่งหลังตรงหรือยืนตัวตรง เมื่อกดพ่นยาก็หายใจเข้าทันที กลั้นหายใจไว้ประมาณ 10 วินาทีหลังจากหายใจเข้า ทำความสะอาดเครื่องพ่นยาเดือนละครั้ง ทำความสะอาดส่วนที่ใช้ปากเป่าหลังจากการใช้แต่ละครั้ง ทิ้งไว้ให้แห้งเองโดยไม่ใช้ผ้าเช็ด ยาสูดพ่นมีอยู่ด้วยกันสองประเภทได้แก่  Metered-dose inhalers (MDI) และ breath-activated inhalers หรือ dry powdered inhalers การใช้ยาสูดพ่นประเภท Metered-dose inhaler (MDI) อย่างเหมาะสม ยาสูดพ่นประเภท Metered-dose inhaler เป็นยาสูดพ่นชนิดที่พบได้สามารถพบได้ทั่วไป โดยจะทำงานโดยการส่งยาผ่านไปกับแก๊สอัดแรงดัน ที่ผลักเอายาให้ไปถึงยังปอด นี่เป็นหนึ่งในวิธีการใช้งานยาสูดพ่นประเภท MDI อย่างมีประสิทธิภาพ แต่นั่นยังจำเป็นต้องร่วมกับการทำงานร่วมกันของส่วนอื่นอีก […]

โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด

ภาวะขาดออกซิเจน มักจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เนื่องจากโรคนี้จะทำที่ทำให้หายใจลำบาก โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังประกอบด้วยอาการของหลอดลมอักเสบ และถุงลมโป่งพองเรื้อรัง โดยอาการทั้งสองประการนี้จะจำกัดการไหลเวียนของอากาศ และทำให้ปอดไม่สามารถรับออกซิเจนได้เพียงพอ โดยสามารถทำให้คุณมีความเสี่ยงในการเกิด ภาวะขาดออกซิเจนที่เป็นการให้ออกซิเจนไม่เพียงพอกับเซลล์และเนื้อเยื่อของร่างกาย อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงโดยในบางครั้งอาจที่จะคุกคามต่อชีวิตได้ อาการของ ภาวะขาดออกซิเจน คลีฟแลนด์คลินิกได้กำหนดถึงภาวะขาดออกซิเจนว่าเป็น "อาการได้รับออกซิเจนที่ไม่เพียงพอต่อเนื้อเยื่อ โดยถึงแม้ว่าการไหลเวียนของโลหิตจะเพียงพอก็ตาม" ออกซิเจนมีบทบาทสำคัญในการบำรุงรักษาร่างกาย แต่วิธีเดียวที่จะได้รับคือการได้รับผ่านปอด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนั้นทำให้เกิดการกีดขวางหรือจำกัดการไหลของออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจเป็นผลจากการอักเสบและบวมของทางเดินหายใจในหลอดลมอักเสบที่เรื้อรัง นอกจากนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับการทำลายเนื้อเยื่อในปอด (alveoli)  ในถุงลมที่โป่งพอง อาการและอาการของภาวะขาดออกซิเจนอาจรวมถึง อาการหายใจถี่ขณะพักผ่อน อาการหายใจไม่ออกขณะตื่น อาการหายใจถี่อย่างรุนแรงหลังจากการออกกำลังกาย รู้สึกอึดอัด หายใจเสียงดัง ไอที่บ่อยครั้ง ผิวมีสีน้ำเงินอมม่วง ภาวะการขาดออกซิเจนนี้ยังสามารถนำไปสู่ภาวะอื่นที่เกี่ยวข้องกันอย่าง ภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยภาวะนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อภายในปอดนั้นเก็บคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไป โดยอาจจะเนื่องจากการหายใจลำบาก เมื่อคุณไม่สามารถหายใจได้ออกตามปกติหรือคุณอาจไม่สามารถหายใจออกได้ตามเท่าที่ควร โดยอาการนี้อาจเพิ่มระดับคาร์บอนไดออกไซด์ของคุณที่เป็นอาการที่ร้ายแรงได้ หากคุณมีปัญหาในการหายใจและภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน คุณจะต้องหายใจให้ออกมากขึ้นกว่าปกติ ภาวะแทรกซ้อนของภาวะขาดออกซิเจน แม้ว่าการขาดออกซิเจนในปอดอุดกั้นเรื้อรังทำให้หายใจลำบาก แต่ในอาการนี้ก็มีผลต่ออวัยวะอื่นๆมากกว่าปอด เมื่อคุณหายใจเข้าออกซิเจนไม่เพียงพอเลือดของคุณจะขาดส่วนประกอบที่สำคัญ ออกซิเจนมีความสำคัญต่อการทำหน้าที่พื้นฐานของร่างกาย ตัวอย่างเช่นการขาดออกซิเจนสามารถส่งผลร้ายต่อหัวใจและสมองของคุณได้ การขาดออกซิเจนในปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะขาดออกซิเจนในสมอง (cerebral hypoxia) การขาดออกซิเจนชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อสมองขาดออกซิเจนแม้ว่าจะมีเลือดเพียงพอต่อร่างกาย ตามที่สถาบันแห่งชาติทางด้านความผิดปกติทางระบบประสาทและโรคหลอดเลือดสมองกล่าวว่า หากคุณพบภาวะขาดออกซิเจนในสมองเซลล์สมองของคุณสามารถเสียชีวิตได้ภายในห้านาที การขาดออกซิเจนในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังยังอาจนำไปสู่ ภาวะซึมเศร้าและความผิดปกติทางอารมณ์อื่น ๆ ความดันโลหิตสูง ความดันในปอดสูง อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น หัวใจล้มเหลว ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันล้มเหลว ภาวะเลือดข้น (จำนวนเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นผิดปกติ) การรักษาด้วยออกซิเจนและการรักษาภาวะขาดออกซิเจน การรักษา ภาวะขาดออกซิเจน วิธีการทั่วไปในการให้ออกซิเจนเสริมคือการบำบัดด้วยออกซิเจน (Oxygen […]

โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด

วิธีจัดการความเครียด เป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งหากปล่อยไว้ในระยะยาวอาจนำไปสู่ภาวะความเครียดที่เรื้อรัง และอาจมีผลต่อร่างกายในทางลบที่อันตรายและมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันอ่อนลง วันนี้ Hello คุณหมอ จึงมี วิธีจัดการความเครียดสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอยู่ใกล้ชิด แต่จะทำอย่างไรบ้างนั้นมาติดตามกันได้ที่บทความนี้เลย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทำให้เกิดความเครียด การใช้ชีวิตร่วมกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจเป็นเรื่องเครียด เพราะอาการของโรคนี้อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งของผู้ป่วยและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย และยังมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเงิน การทำงาน การนอนหลับ ความสัมพันธ์ทางเพศ ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ตัว รวมถึงความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานที่เคยทำได้อย่างปกติ ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเครียดต่อผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้ วิธีจัดการความเครียดสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ความเครียดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่ทันได้เตรียมใจไว้ก่อน ดังนั้น สิ่งสำคัญคือผู้ป่วยควรจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด เพราะถ้าสามารถระบุได้ว่าต้นเหตุที่ทำให้เครียดคืออะไร ก็จะได้สามารถแก้ไขปัญหา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การพูดคุย การเปิดใจให้คนรอบข้างหรือคนใกล้ชิดรับรู้ถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะอาการป่วยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการปลดปล่อยความอัดอั้นออกมา ย่อมดีกว่าการที่เก็บงำไว้ในใจที่มีแต่จะทำให้เครียดหนักกว่าเดิม นอกจากนี้การเรียนรู้และยอมรับในความเปลี่ยนแปลงของชีวิตแล้ว การใช้เทคนิคหรือวิธีลดความเครียดก็มีส่วนช่วยให้ความเครียดทุเลาลงได้เหมือนกัน โดยผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลดความเครียดได้ จัดการกับความเครียดโดยใช้เทคนิคการหายใจ เมื่อรู้สึกเครียดหรือเครียดมาก ระบบหายใจจะทำงานหนักมากขึ้น ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจหายใจถี่ขึ้นและแรงขึ้น ส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจแรงขึ้นตามไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ความเครียดทำลายสุขภาพจิต ผู้ป่วยควรรู้จักการใช้เทคนิคในการควบคุมลมหายใจ มีการผ่อนลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆ เพื่อรับบความรู้สึกขุ่นเคืองหรือความเครียดต่างๆ ซึ่งผู้ป่วยสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการหายใจนี้ได้จากคุณหมอหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทำการรักษาอยู่ โดยเทคนิคการหายใจ สามารถทำได้ดังนี้ หายใจโดยการเป่าลม (Pursed-Lips Breathing) วิธีการหายใจด้วยการเป่าลมนั้นเริ่มต้นจากการหายใจเข้าทางจมูก แล้วค่อยๆ หายใจออกอย่างช้าๆ ผ่านทางปากเหมือนกับกำลังเป่าเทียน  ซึ่งการหายใจด้วยการเป่าลมนี้เป็นเทคนิคที่จะช่วยให้คุณมีสมาธิมากขึ้น ช่วยชะลอการหายใจ ลดแรงที่ใช้ในการหายใจ ทำให้ทางเดินอากาศเปิดค้างไว้นานขึ้น ทำให้สามารถหายใจเอาอากาศที่กักเก็บไว้อยู่ออกไปได้หมด และช่วยให้รู้สึกสงบ โดยการหายใจด้วยการเป่าลมนี้ควรใช้ในช่วงระหว่างและหลังจากการออกกำลังกาย […]

โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด

เป็นอีกหนึ่งโรคที่ทุกคนอาจพบเห็นได้บ่อยๆ ในสังคมเรา หรือคนรอบข้างตัวคุณ ส่วนใหญ่มักพบในช่วงวัยรุ่นถึงวัยกลางคน ตลอดจนผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้คนที่คุณรักอยู่เคียงข้างกายไปนานๆ ซึ่งก็จำเป็นอย่างมากที่ต้องรู้วิธีการป้องกันของโรคปอดอุดกั้นไว้ในเบื้องต้น วันนี้ Hello คุณหมอก็ได้นำบทความดีๆ เกี่ยวกับสาเหตุ การป้องกัน รวมทั้งเรื่องน่ารู้ของ พยาธิวิทยาของโรคปอดอุดกั้น มาฝากทุกคนกัน พยาธิวิทยาของโรคปอดอุดกั้น เรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คือชื่อหนึ่งในกลุ่มอาการของโรคปอด ที่มีผลต่อความสามารถในการหายใจ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยตรวจสอบจากการสังเกตพยาธิวิทยาของโรคปอดอุดกั้น หรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในส่วนต้นของหลอดลม จนไปถึงถุงลมในปอด ที่เริ่มได้รับความเสียหายจนเกิดเป็นถุงลมโป่งพอง จากนั้นจะเริ่มมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ และถุงลมในปอด พร้อมกับไอ มีน้ำมูก จนทำให้หายใจลำบาก หายใจติดขัด รวมทั้งอาการหายใจไม่อิ่ม โรคปอดอุดกั้นมีสาเหตุมาจากอะไร อาการของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมี 2 อาการ ด้วยกัน คือ โรคหลอดลมอักเสบ และโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อส่วนต่างๆ ของปอดและส่งผลให้หายใจลำบาก สิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คือ ต้องเข้าใจโครงสร้างของปอดอย่างสมบูรณ์ โรคถุงลมโป่งพอง เป็นโรคที่เกี่ยวกับถุงลมปอด และเป็นโรคที่ค่อนข้างมีผลกระทบกับร่างกายที่รุนแรง เพราะเส้นใยบริเวณผนังถุงลมปอดได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ปอดไม่มีความยืดหยุ่นและหายใจลำบาก อาการของโรคหลอดลมอักเสบคือ หลอดลมฝอยมีอาการอักเสบจะทำให้มีเสมหะและน้ำมูก หากยังมีอาการหลอดลมอักเสบ อาจพัฒนาจนเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้ และอาจมีอาการหลอดลมอักเสบเฉียบพลันชั่วคราว แต่อาการเหล่านี้ไม่นับว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งสาเหตุหลักของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่ก่อให้เกิดโรคในข้างต้นอาจมาจากพฤติกรรม ดังนี้ การสูบบุหรี่ […]

x