โรคภูมิแพ้

อาการแพ้ คือปฏิกิริยาตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ที่มีต่อสิ่งแปลกปลอมหรือตัวกระตุ้นต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละออง รังแค หรืออาหารบางชนิด และอาจเป็นอันตรายได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
เรียนรู้เกี่ยวกับ โรคภูมิแพ้ ทั้งสาเหตุ อาการ ปัจจัยเสี่ยง การรักษา และการป้องกัน ได้ที่นี่