น้ำตาลในเลือดต่ำ ในคนปกติ เป็นอย่างไร

  น้ำตาลในเลือดต่ำ ในคนปกติ เป็นอย่างไร

  น้ำตาลในเลือดต่ำ ในคนปกติ หมายถึงภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ เหนื่อยล้า อ่อนเพลียและร่างกายกับระบบประสาททำงานไม่สอดคล้องกัน อีกทั้งยังอาจเพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้

  น้ำตาลในเลือดต่ำ ในคนปกติ คืออะไร

  น้ำตาลในเลือดต่ำในคนปกติ คือ ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เพราะปกติแล้วระดับน้ำตาลในเลือดจะมีค่าอยู่ที่ 99-140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร โดยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน ดังนี้

  • การอดอาหารเป็นเวลานาน เนื่องจากร่างกายไม่ได้รับน้ำตาลจากอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลงจนเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

 • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป โดยไม่รับประทานอาหารหรือรับประทานไม่ครบ 3 มื้อ อาจส่งผลไม่ให้ตับปล่อยกลูโคสที่เก็บไว้ในรูปแบบไกลโคเจนเข้าสู่กระแสเลือด ที่นำไปสู่ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้
 • ร่างกายผลิตอินซูลินปริมาณมาก เนื้องอกในตับอ่อนอาจทำให้ร่างกายผลิตอินซูลินออกมามากเกินไป จนส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
 • การใช้ยาบางชนิด เช่น ควินิน (Quinine) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของไต ทำให้ไตไม่สามารถกำจัดยาลดน้ำตาลในเลือดออกไปได้ จึงส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
 • ฮอร์โมนบกพร่อง อาจเกิดจากเนื้องอกต่อมใต้สมองหรือต่อมหมวกไตบางชนิดทำงานผิดปกติ ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตฮอร์โมนที่มีส่วนช่วยควบคุมความสมดุลของการเผาผลาญพลังงานและการผลิตกลูโคส จึงอาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้
 • ภาวะทางสุขภาพบางประการ เช่น โรคตับ โรคไต อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของยาลดน้ำตาลในเลือด ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
 • น้ำตาลในเลือดเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายพร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าหรืออ่อนเพลียง่าย ดังนั้น หากร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าเกณฑ์จึงอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น อาการชักรุนแรง อาการโคม่า ที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้

  อาการน้ำตาลในเลือดต่ำในคนปกติ

  อาการน้ำตาลในเลือดต่ำในคนปกติ อาจมีดังต่อไปนี้

  อาการทั่วไปของน้ำตาลในเลือดต่ำ

  • ปวดศีรษะ
  • รู้สึกคลื่นไส้
  • ผิวซีด
  • ร่างกายผอมและน้ำหนักลดลงกะทันหัน
  • หัวใจเต้นผิดปกติหรือเต้นถี่เร็ว
  • อารมณ์แปรปรวน
  • ไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
  • รู้สึกเหนื่อยล้าง่าย
  • มีอาการเสียวซ่าและชาบริเวณริมฝีปาก ลิ้น หรือกระพุ้งแก้ม
  • หน้ามืด

  อาการน้ำตาลในเลือดต่ำที่ควรพบคุณหมอ

  • พูดไม่ชัดหรือสื่อสารลำบาก
  • ตาพร่ามัว
  • เคลื่อนไหวลำบาก
  • ขาดสมาธิรุนแรง
  • อาการชัก

  วิธีรักษาเมื่อน้ำตาลในเลือดต่ำในคนปกติ

  วิธีรักษาเมื่อน้ำตาลในเลือดต่ำในคนปกติ อาจทำได้ดังนี้

  • รับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ประมาณ 15-20 กรัม เพื่อช่วยเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด เช่น น้ำผลไม้ น้ำอัดลม ลูกอม และตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากรับประทานอาหารประมาณ 15 นาที หากระดับน้ำตาลในเลือดยังคงต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ให้รับประทานอาหารดังกล่าวอีกครั้ง
  • ปรับเปลี่ยนยาลดน้ำตาลในเลือด อินซูลิน หรือลดปริมาณการใช้ยาลง
  • การให้กลูโคสผ่านหลอดเลือดดำ เช่น ดาซิกลูคากอน (Dasiglucagon) กโว๊ค (Gvoke) บัคซิมี (Baqsimi) เพื่อช่วยเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำระดับรุนแรง

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  พลอย วงษ์วิไล


  เขียนโดย ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน · แก้ไขล่าสุด 29/12/2022

  โฆษณา
  โฆษณา
  โฆษณา
  โฆษณา