backup og meta

น้ำตาลในเลือดต่ำ ในคนปกติ เป็นอย่างไร

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงบุรัสกร ทวีบูรณ์ · โรคเบาหวาน · SRK BMI Center


เขียนโดย ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน · แก้ไขล่าสุด 07/02/2023

  น้ำตาลในเลือดต่ำ ในคนปกติ เป็นอย่างไร

  น้ำตาลในเลือดต่ำ ในคนปกติ หมายถึง ภาวะที่ผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 55 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย และอาจรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

  น้ำตาลในเลือดต่ำ ในคนปกติ คืออะไร

  น้ำตาลในเลือดต่ำในคนปกติ คือ ภาวะที่ผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 55 มิลลิกรัม/เดซิลิตร โดยอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ดังนี้

  • การอดอาหารเป็นเวลานาน เนื่องจากร่างกายไม่ได้รับน้ำตาลจากอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลงจนเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
 • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก โดยที่ไม่รับประทานอาหารร่วมด้วย เนื่องจากแอลกอฮอล์จะไปรบกวนกระบวนการผลิตน้ำตาลกลูโคสจากไกลโคเจนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำรองที่ตับ จึงอาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้
 • เนื้องอกที่ตับอ่อนชนิดที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลิน หากมีเนื้องอกชนิดนี้จะทำให้มีฮอร์โมนอินซูลินสูงตลอดเวลา ไม่สัมพันธ์กับระดับนำ้ตาลในเลือด จึงนำไปสู่ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ 
 • ยาบางชนิด เช่น ควินิน (Quinine) ซึ่งเป็นยารักษาโรคมาลาเรีย มีผลข้างเคียงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำได้
 • ฮอร์โมนบางชนิดบกพร่อง หากมีภาวะพร่องฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth hormome) หรือฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต (Cortisol) ซึ่งมีส่วนช่วยในการรักษาสมดุลระดับน้ำตาลในเลือด คือ ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำตาลออกมาเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดเริ่มลดต่ำกว่าปกติ ดังนั้น หากพร่องฮอร์โมนดังกล่าว จึงอาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้
 • ภาวะทางสุขภาพบางประการ เช่น โรคตับ โรคไต ซึ่งส่งผลโดยรวมต่อสมดุลระดับน้ำตาลในเลือด 
 • เนื่องจากน้ำตาลกลูโคสในเลือดเป็นแหล่งพลังงานหลักที่สำคัญของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายมีพลังงานพร้อมสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวัน แต่หากร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะทำให้เกิดอาการผิดปกติต่าง ๆ ตามมา ซึ่งอาจรุนแรงจนทำให้เกิดอาการชัก โคม่า หัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิตได้

  อาการน้ำตาลในเลือดต่ำในคนปกติ

  อาการน้ำตาลในเลือดต่ำในคนปกติ อาจมีดังนี้

  อาการทั่วไปของน้ำตาลในเลือดต่ำ

  • ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ 
  • รู้สึกคลื่นไส้
  • ผิวซีดเย็น
  • ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
  • อารมณ์แปรปรวน ขี้กังวล หรือตกใจง่าย
  • ไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
  • รู้สึกเหนื่อยล้าง่าย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง

  อาการน้ำตาลในเลือดต่ำที่ควรพบคุณหมอ

  • พูดไม่ชัดหรือสื่อสารลำบาก
  • เป็นลม หมดสติ ซึม
  • ตาพร่ามัว
  • แขนขาอ่อนแรง
  • ชัก

  วิธีรักษาเบื้องต้นเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดต่ำในคนปกติ

  วิธีรักษาเมื่อน้ำตาลในเลือดต่ำในคนปกติ อาจทำได้ด้วยการรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลกลูโคส ประมาณ 15-20 กรัม เช่น ลูกอม 2 เม็ด น้ำหวาน 1 แก้ว กล้วย 1 ผล เพื่อช่วยเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด จากนั้นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากรับประทานอาหารประมาณ 15 นาที หากระดับน้ำตาลในเลือดยังคงต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ให้รับประทานอาหารดังกล่าวอีกครั้ง

  อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน แล้วมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำบ่อยครั้ง ควรไปพบคุณหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

  แพทย์หญิงบุรัสกร ทวีบูรณ์

  โรคเบาหวาน · SRK BMI Center


  เขียนโดย ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน · แก้ไขล่าสุด 07/02/2023

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา