ผลไม้น้ำตาลน้อย เบาหวาน มีอะไรบ้าง

  ผลไม้น้ำตาลน้อย เบาหวาน มีอะไรบ้าง

  ผลไม้น้ำตาลน้อย เบาหวาน หมายถึง ผลไม้ที่ให้ความหวานน้อย เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไป และป้องกันความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

  ผลไม้น้ำตาลน้อย เบาหวาน สัมพันธ์กันอย่างไร

  เบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังซึ่งผู้ป่วยจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าคนทั่วไป เนื่องจากตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยกว่าความต้องการของร่างกายหรือไม่ได้เลย หรืออาจเกิดจากเซลล์ในร่างกายทำงานผิดปกติ ไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน ส่งผลให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบกพร่อง

  โดยทั่วไป ผู้ป่วยเบาหวานควรดูแลตัวเองด้วยการใช้ยาตามคำแนะนำของคุณหมอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม เช่น ผลไม้น้ำตาลน้อย เพื่อควบคุมให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน

  นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน การบริโภคผลไม้น้ำตาลน้อยยังอาจช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้

  งานวิจัยหนึ่ง เรื่องการบริโภคผลไม้เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ตีพิมพ์ในวารสาร Korean Journal of Family Medicine พ.ศ. 2564 ระบุว่า การบริโภคผลไม้ 200 กรัม/วัน อาจช่วยป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้

  นอกจากนั้น งานวิจัยยังระบุว่า การบริโภคผลไม้ในปริมาณ 133 กรัม/วัน อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ และการเสียชีวิตเนื่องจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้

  อย่างไรก็ตาม ผลไม้ที่รับประทานควรเป็นผลไม้สด เพราะงานวิจัยระบุว่า การดื่มน้ำผลไม้ โดยเฉพาะน้ำผลไม้ที่เติมน้ำตาล อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้

  ผลไม้น้ำตาลน้อย มีอะไรบ้าง

  ผลไม้น้ำตาลน้อยที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน มีดังนี้

  • สตรอว์เบอร์รี่ 100 กรัม มีน้ำตาลประมาณ 4.9 กรัม
  • กีวี 100 กรัม มีน้ำตาลประมาณ 8.9 กรัม
  • อะโวคาโด 100 กรัม มีน้ำตาลประมาณ 0.6 กรัม
  • แคนตาลูป 100 กรัม มีน้ำตาลประมาณ 6.2 กรัม
  • ส้ม 100 กรัม มีน้ำตาลประมาณ 10.6 กรัม
  • ลูกท้อหรือลูกพีช 100 กรัม มีน้ำตาลประมาณ 8.39 กรัม

  นอกจากนี้ ผลไม้อีกกลุ่มที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน คือ ผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำหรือไม่เกิน 55 ซึ่งผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ หมายถึงผลไม้ที่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้แก่

  • เชอร์รี่ ค่าดัชนีน้ำตาล 20
  • ลูกแพร์ ค่าดัชนีน้ำตาล 39
  • แอปเปิล ค่าดัชนีน้ำตาล 39
  • พลัม ค่าดัชนีน้ำตาล 40
  • องุ่น ค่าดัชนีน้ำตาล 53

  ทั้งนี้ ส้ม สตรอว์เบอร์รี่ และลูกท้อ ยังจัดเป็นผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำด้วย

  ผลไม้ที่ผู้ป่วยเบาหวานควรหลีกเลี่ยง

  ผลไม้ที่ผู้ป่วยเบาหวานควรหลีกเลี่ยง คือ ผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง เช่น แตงโม กล้วยสุก สับปะรด ลิ้นจี่ ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังรับประทาน

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  แหล่งที่มา

  Kiwifruit, green, raw. https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168153/nutrients. Accessed September 28, 2022

  Avocados, raw, all commercial varieties. https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171705/nutrients. Accessed September 28, 2022

  Tangerines, (mandarin oranges), raw. https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169105/nutrients. Accessed September 28, 2022

  Fruit Intake to Prevent and Control Hypertension and Diabetes. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7884895/. Accessed September 28, 2022

  Diabetes diet: Should I avoid sweet fruits?. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetes/expert-answers/diabetes/faq-20057835. Accessed September 28, 2022

  รูปของผู้เขียนbadge
  เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น แก้ไขล่าสุด 5 วันก่อน
  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงบุรัสกร ทวีบูรณ์