home

เราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร

close
chevron
บทความนี้อาจมีข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องแม่นยำ
chevron

โปรดแจ้งให้ทราบหากข้อมูลไม่ถูกต้อง

wanring-icon
คุณไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดนี้หากคุณไม่สะดวกใจ โปรดส่งความคิดเห็นของคุณที่ด้านล่างนี้เพื่อรับชมเว็บไซต์ต่อ
chevron
บทความนี้อาจมีข้อมูลไม่เพียงพอ
chevron

โปรดแจ้งให้ทราบหากข้อมูลไม่ครบถ้วน

wanring-icon
คุณไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดนี้หากคุณไม่สะดวกใจ โปรดส่งความคิดเห็นของคุณที่ด้านล่างนี้เพื่อรับชมเว็บไซต์ต่อ
chevron
ฉันมีข้อสงสัย
chevron

แม้ว่าเราอาจไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรค แต่เราก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นของท่าน โปรดแสดงความคิดเห็นในกล่องข้อความด้านล่าง

wanring-icon
หากคุณเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดแจ้งสายด่วน 1669 หรือติดต่อโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่ของคุณในทันที

หรือ คัดลอกลิงก์

โรคเบาหวาน ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ส่วนใดบ้าง

โรคเบาหวาน ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ส่วนใดบ้าง

โรคเบาหวาน (Diabetes) เป็นโรคที่ร่างกายไม่สามารถดึงน้ำตาลไปใช้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผู้ที่เป็น โรคเบาหวาน อาจเกิดความผิดปกติ โดยที่ร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอ หรือเกิดการดื้ออินซูลิน ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง หากไม่ได้รับการควบคุมที่ดี อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ผลกระทบที่เกิดจากโรคเบาหวาน ไปดูกันว่า โรคเบาหวาน ส่งผลกระทบต่อร่างกาย อย่างไรบ้าง

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน (Diabetes) เป็นโรคที่เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้ง ทางพันธุกรรม หรือจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร จนส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญขบวนการเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นพลังงาน ยังทำได้ไม่เต็มที่ เมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้เป็นพลังงาน ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานจึงสูงกว่าปกติ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอหรือเกิดการดื้ออินซูลิน

สำหรับผู้ป่วย โรคเบาหวาน ตับอ่อนจะผลิตอินซูลินได้น้อยเกินไปหรือไม่สามารถผลิตได้เลย ทำให้ไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น หากไม่มีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ อาจทำให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

โรคเบาหวาน ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ในส่วนใดบ้าง

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่ต้องมีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ให้อยู่ในระดับปกติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารหรือการออกกำลังกาย หากไม่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ ดังนี้

ระบบไหลเวียนโลหิต

ผู้ป่วย โรคเบาหวาน มักจะมีความดันโลหิตสูง ซึ่งทำให้หัวใจทำงานหนัก อีกทั้งผู้ป่วยเบาหวานยังมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดเปราะแตกง่าย จนทำให้เกิดแผล เมื่อหลอดเลือดเกิดแผลก็จะทำให้ไขมันสะสมในหลอดเลือดมากขึ้น จนทำให้หลอดเลือดตีบและแคบลง จนระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ไม่เต็มที่ และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง

หลอดเลือด

ระดับน้ำตาลในเลือดส่วนเกินจะทำให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นน้อยลง ทำให้หลอดเลือดตีบและแคบ ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดทำได้ไม่เต็มที่ ร่างกายก็จะได้รับเลือดและออกซิเจนที่ลดลง จนเพิ่มความเสี่ยงทำให้ความดันโลหิตสูง ทำให้เส้นเลือดทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเกิดความเสียหาย

ความดันโลหิตสูง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ กรมควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ได้ให้ข้อมูลว่าร้อยละ 74 ของผู้ใหญ่ที่เป็น โรคเบาหวาน มักจะมีความดันโลหิตสูงด้วย

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ข้อมูลจากกรมควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ให้ข้อมูลว่าโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Disease) เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตช่วงต้นของผู้ป่วย โรคเบาหวาน นอกจากนี้ผู้ป่วย โรคเบาหวาน ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจบางรูปแบบมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานถึง 2-3 เท่า

ระบบขับถ่าย

ความเสียหายของระบบประสาทส่งผลต่อการทำงานของระบบย่อยอาหาร เมื่อเส้นประสาทถูกทำลายอาจทำให้กระเพาะอาหารบีบตัวได้ช้า จนไม่สามารถย่อยอาหารได้ ทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อน คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด และปวดท้อง

บาดแผลและการติดเชื้อ

สำหรับผู้ป่วย โรคเบาหวาน มักจะมีระบบไหลเวียนเลือดที่ไม่ดี ส่งผลให้การรักษาของร่างกาย บาดแผลหรือการติดเชื้อทำได้ยากขึ้น เพราะมีออกซิเจนและสารอาหารน้อยเกินไป

ส่งผลกระทบต่อไต

โรคเบาหวาน สามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตได้ จากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงกว่าปกติ ทำให้ระบบไหลเวียนเลือด ที่ไปยังไตเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้เกิดโปรตีนในปัสสาวะในปริมาณที่สูง จนทำให้ไตทำงานผิดปกติหรืออาจทำให้เกิดไตวายได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะแสดงอาการในระยะหลัง ๆ

ระบบประสาท

ภาวะแทรกซ้อนอีกอย่างที่พบได้บ่อยในผู้ป่วย โรคเบาหวาน คือ ระบบประสาทถูกทำลาย ส่วนใหญ่แล้วเกิดในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมานานเกิด 25 ปีขึ้นไป โรคเบาหวาน สามารถส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทได้หลายส่วนตั้งแต่การเคลื่อนไหว การย่อยอาหาร ไปจนถึงเพศ และระบบสืบพันธ์ุ ซึ่งอาการที่มักเกิดขึ้นเมื่อระบบประสาทถูกทำลายมีดังนี้

  • อาการชา รู้สึกชาที่มิและเท้า
  • เหงื่อออกมากเกินไป
  • ไม่มีอารมณ์ทางเพศ

ระบบปกคลุมร่างกาย (Integumentary System)

ระบบปกคลุมร่างกาย เป็นระบบอวัยวะที่อยู่นอกสุดของร่างกาย เช่น ผิวหนัง เส้นผม เล็บ หรือรูขุมขน ซึ่ง โรคเบาหวาน สามารถส่งผลกระทบต่อผิวหนัง ซึ่งเป็นอวัยวะปกคลุมร่างกายที่ใหญ่ที่สุดได้ด้วย เช่น ทำให้ผิวหนังแห้ง ผื่นแดง พุพอง ผื่นคัน เกิดปื้นดำตามร่างกาย (Acanthosis Nigricans)

การมองเห็น

โรคเบาหวาน ช่วยเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาสายตา ซึ่งอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้เลยทีเดียว ปัญหาในระยะสั้นที่เกิดกับการมองเห็น เช่น ตาพร่ามัวเนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง ส่วนปัญหาสายตาในระยะยาวที่อาจเกิดจากโรคเบาหวาน เช่น ต้อหิน เบาหวานเข้าจอประสาทตา หรือ เบาหวานขึ้นตา (Diabetic Retinopathy) ตามัวเพราะจอตาบวม ต้อกระจก

สุขภาพทางเพศ

ความเสียหายของหลอดเลือดและระบบประสาทที่เกิดจาก โรคเบาหวาน อาจส่งผลเสียต่อสมรรถภาพทางเพศและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางเพศ ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานบางราย มีความต้องการทางเพศต่ำ เบื่อการมีเซ็กซ์ และเกิดภาวะการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

The Effects of Diabetes on Your Body.https://www.healthline.com/health/diabetes/effects-on-body.Accessed March 23, 2021

How Does Diabetes Affect The Body?.https://www.diabetes.co.uk/how-does-diabetes-affect-the-body.html.Accessed March 23, 2021

Effects of diabetes on the body and organs.https://www.medicalnewstoday.com/articles/317483.Accessed March 23, 2021

รูปของผู้เขียน
เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์
แก้ไขล่าสุด 01/04/2021
x