home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

insulin resistance คือ ภาวะดื้ออินซูลิน โอกาสเสี่ยงเบาหวานชนิดที่ 2

insulin resistance คือ ภาวะดื้ออินซูลิน โอกาสเสี่ยงเบาหวานชนิดที่ 2

insulin resistance คือ ภาวะดื้ออินซูลิน โดยมีสาเหตุมาจากการที่เซลล์ไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน จึงส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงต่อการเกิด เบาหวานชนิดที่ 2 ดังนั้น ผู้ป่วยควรทำความรู้จักกับภาวะดื้ออินซูลินให้มากขึ้น เพื่อจะได้ปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและอาการแทรกซ้อนอื่นๆ ที่ร้ายแรงได้

ทำความรู้จักภาวะดื้ออินซูลิน กับ เบาหวานชนิดที่ 2

ภาวะดื้ออินซูลิน..(Insulin Resistance) เกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน จึงส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง และเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะ เบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งหากปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน ๆ และไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม ภาวะดื้ออินซูลินอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ที่ยังไม่เป็นโรคเบาหวานและเป็นโรคเบาหวาน ดังนั้น การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยชะลอการเกิดโรคได้

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของ ภาวะดื้ออินซูลิน

insulin resistance คือ ภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเกิดจากปัจจัยและสาเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • โรคอ้วน
 • การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงหรือน้ำตาลสูง
 • โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • ภาวะสุขภาพ เช่น โรคตับ ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ
 • ภาวะความเครียด
 • การใช้ยาสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
 • พันธุกรรม
 • สมาชิกในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นโรคเบาหวาน
 • สูบบุหรี่
 • มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป

5 อาการที่บ่งบอกว่าคุณอยู่ในภาวะดื้ออินซูลิน

อาการที่บ่งบอกถึงภาวะดื้ออินซูลิน มีดังต่อไปนี้

 • น้ำหนักเริ่มเพิ่มสูงขึ้น ผู้ชายมีรอบเอวมากกว่า 40 นิ้ว และในผู้หญิงมีรอบเอว 35 นิ้ว
 • ค่าความดันโลหิตมากกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท
 • ระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
 • ระดับไตรกลีเซอไรด์มากกว่า 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
 • ไขมันดี (High Density Lipoprotein หรือ HDL) ในผู้ชายต่ำกว่า 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และในผู้หญิงต่ำกว่า 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
 • มีอาการง่วง อ่อนเพลียง่าย

ป้องกันตนเองลดความเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลิน

insulin resistance คือภาวะดื้ออินซูลิน ซึ่งป้องกันได้ ผู้ป่วยควรปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะดื้ออินซูลิน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้

 • ควบคุมน้ำหนัก หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
 • เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำ คาร์โบไฮเดรตต่ำ
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูง
 • การผ่าตัดลดน้ำหนัก
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะดื้ออินซูลิน และภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ

health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Insulin Resistance. https://www.webmd.com/diabetes/insulin-resistance-syndrome. Accessed October 26, 2021

Insulin Resistance. https://www.diabetes.co.uk/insulin-resistance.html. Accessed October 26, 2021

Insulin Resistance & Prediabetes. https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/what-is-diabetes/prediabetes-insulin-resistance. Accessed October 26, 2021

Insulin Resistance. https://www.medicinenet.com/insulin_resistance/article.htm. Accessed October 26, 2021

Insulin Resistance and Type 2 Diabetes. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3314346/. Accessed October 26, 2021

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ แก้ไขล่าสุด 26/10/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย Duangkamon Junnet