Glycemic Index คือ อะไร เกี่ยวกับโรคเบาหวานอย่างไร

  Glycemic Index คือ อะไร เกี่ยวกับโรคเบาหวานอย่างไร

  Glycemic Index คือ ค่าดัชนีน้ำตาล เป็นค่าที่บ่งชี้ความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของอาหารชนิดนั้น รวมทั้งการทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้เร็วหรือช้าหลังบริโภค โดยอาหารที่มีค่า Glycemic Index สูง จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้เร็วกว่าอาหารที่มีค่า Glycemic Index ต่ำกว่า ทั้งนี้ ผู้ป่วยเบาหวานควรเลือกรับประทานอาหารที่มีค่า Glycemic Index ต่ำ เพราะอาจช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารไม่สูงขึ้นมากเกินไป และเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันภาวะแทรกซ้อน

  Glycemic Index คือ อะไร

  Glycemic Index (GI) หรือค่าดัชนีน้ำตาล เป็นค่าที่บอกว่าอาหารแต่ละชนิดสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้เร็วหรือช้าหลังบริโภค โดยแสดงเป็นตัวเลข 0-100 และอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้เร็วกว่าอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่า

  ทั้งนี้ ค่าดัชนีน้ำตาลอาจจำแนกกว้าง ๆ ได้เป็น 3 ระดับ คือค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ค่าดัชนีน้ำตาลปานกลาง และค่าดัชนีน้ำตาลสูง โดยสามารถอ่านค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ หมายถึง อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลไม่เกิน 55
 • อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลาง หมายถึง อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาล 59-69
 • อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง หมายถึง อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลมากกว่าหรือเท่ากับ 70
 • Glycemic Index เกี่ยวกับโรคเบาหวานอย่างไร

  เบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากความบกพร่องของร่างกายในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

  เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ควรรับประทานอาหารที่ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำหรือปานกลาง ร่วมกับการออกกำลังกายและการใช้ยา เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด หรือป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป เพราะหากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ร่างกายอาจเสียหาย หรือมีภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะเบาหวานขึ้นตา ปลายประสาทอักเสบ

  อาหารแต่ละชนิด มีค่า Glycemic Index คือ เท่าไร

  อาหารที่นิยมรับประทานในชีวิตประจำวัน มีค่าดัชนีน้ำตาล ดังต่อไปนี้

  ค่า Glycemic Index ของผลไม้

  • เชอร์รี = 20
  • แอปเปิล = 36
  • ลูกแพร์ = 38
  • ส้ม = 40
  • พลัม = 40
  • สตรอว์เบอร์รี = 41
  • ลูกพีช = 42
  • กล้วยหอม = 51
  • มะม่วง = 51
  • สับปะรด = 59
  • แตงโม = 76

  ค่า Glycemic Index ของผัก

  • หัวหอม = 10
  • กะหล่ำปลี = 10
  • มะเขือเทศ = 15
  • แตงกวา = 15
  • บร็อคโคลี่ =I 15
  • พริกหวาน = 15
  • ผักชีฝรั่ง = 35
  • มันฝรั่ง = 80-90

  ค่า Glycemic Index ของธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช

  • ข้าวบาร์เลย์ = 28
  • เส้นสปาเก็ตตี้โฮลวีท = 48
  • เส้นสปาเก็ตตี้จากแป้งขัดสี = 49
  • ขนมปังโฮลวีต = 74
  • ขนมปังขาว = 75

  ค่า Glycemic Index ของนมและผลิตภัณฑ์จากนม

  • โยเกิร์ต = 14
  • นมจืด = 27
  • นมถั่วเหลือง = 30
  • เนย = 50

  ค่า Glycemic Index ของของว่าง

  • ช็อกโกแลต = 40
  • มันฝรั่งทอดกรอบ = 56
  • น้ำอัดลม =59
  • ป๊อปคอร์น = 65

  ค่า Glycemic Index ของอาหารอื่น ๆ

  • เนื้อไก่ = 0
  • ไข่ไก่ = 0
  • ปลา = 0
  • เนื้อหมู = 0
  • เนื้อวัว = 0
  • น้ำมันหมู = 0
  • ถั่วต่าง ๆ = 0-22
  • มะม่วงหิมพานต์ = 22
  • เมล็ดทานตะวัน = 35

  ข้อควรรู้ ก่อนเลือกบริโภคอาหารโดยคำนึงถึง Glycemic Index มีดังนี้

  ก่อนเลือกรับประทานอาหาร ผู้ป่วยเบาหวานควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าดัชนีน้ำตาลดังต่อไปนี้

  • ค่าดัชนีน้ำตาลไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าผู้ป่วยเบาหวานควรรับประทานอาหารแต่ละชนิดมากน้อยเพียงใด
  • ค่าดัชนีน้ำตาลไม่ใช่ตัวบ่งชี้ของคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
  • เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไป ผู้ป่วยเบาหวานควรบริโภคอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ในระดับต่ำหรือปานกลาง
  • เมื่อรับประทานอาหารที่ค่าดัชนีน้ำตาลสูง ควรรับประทานอาหารที่ดัชนีน้ำตาลต่ำร่วมด้วย
  • อาหารที่มีใยอาหารหรือไขมันสูง มีแนวโน้มที่จะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำด้วย
  • อาหารแปรรูปมีแนวโน้มจะมีค่าดัชนีน้ำตาลสูงกว่าอาหารสด เช่น น้ำผลไม้และมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงกว่าผลไม้หรือมันฝรั่งสด
  • การทำอาหารสัมพันธ์กับค่าดัชนีน้ำตาลในอาหารด้วย เช่น พาสต้าที่ใช้เวลาต้มนาน มีค่าดัชนีน้ำตาลที่สูงกว่าพาสต้าที่ต้มโดยใช้เวลาน้อยกว่า
  • นอกจากการคำนึงถึงค่าดัชนีน้ำตาลแล้ว ผู้ป่วยเบาหวานควรคำนึงถึงป้จจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย เช่น ปริมาณอาหารที่รับประทาน ระดับแคลอรี่ที่ควรได้รับในแต่ละวัน สัดส่วนคาร์โบไฮเดรตในอาหาร

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  Duangkamon Junnet


  เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น · แก้ไขล่าสุด 27/12/2022

  โฆษณา
  โฆษณา
  โฆษณา
  โฆษณา