โทษของบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรค

  โทษของบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรค

  โทษของบุหรี่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก เช่น ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น มีกลิ่นปาก ฟันผุ สำหรับระยะยาวอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้โทษของบุหรี่ยังส่งผลกระทบต่อบุคคลข้างอีกด้วย โดยเฉพาะเด็กและทารก หากสูดดมควันบุหรี่บ่อย ๆ อาจมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้ หรือหอบหืด โรคหัวใจ และมะเร็งปอด

  โทษของบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรค

  การสูบบุหรี่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  ผลกระทบระยะสั้น

  • มีกลิ่นปาก ฟันเปลี่ยนสี
  • ประสาทสัมผัสการรับรู้กลิ่นและรสลดลง
  • แผลหายช้า
  • ผิวดูแก่กว่าวัย
  • เพิ่มความเสี่ยงของโรคต้อกระจก
  • ระบบภูมิคุ้มกันลดลง

  นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ เช่น เบาหวานชนิดที่ 2 โรคกระดูกพรุน โรคข้อรูมาตอยด์

  ผลกระทบระยะยาว

  • โรคมะเร็ง การสูบบุหรี่อาจทำให้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดมากถึง 80% และยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ เช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์ มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งหลอดอาหาร เนื่องจากควันบุหรี่มีสารเคมีหลายชนิดที่เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็ง อย่างเบนซีน แคดเมียม นิกเกิล เป็นต้น
  • โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง พบได้บ่อยในผู้ที่สูบบุหรี่เป็นระยะเวลานาน เนื่องจากควันบุหรี่ อาจทำให้หลอดลมอักเสบ ส่งผลให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีอาการไอเรื้อรัง มีเสมหะ หายใจลำบาก
  • โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของการสูบบุหรี่ เนื่องจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบุหรี่ อาจเข้าไปจับตัวกับเม็ดเลือดแดง ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานหนักขึ้นเพื่อให้เลือดนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกาย
  • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เพราะในควันบุหรี่มีสารเคมีหลายชนิด เช่น แคดเมียม ฟอร์มัลดีไฮด์ นิโคติน ที่อาจทำให้หลอดลมปอดอุดตัน ส่งผลให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีอาการหอบ ไอเรื้อรัง หายใจลำบาก
  • เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ผู้ชายที่สูบบุหรี่เป็นประจำ อาจเสี่ยงต่อการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เนื่องจากสารเคมีในบุหรี่ อาจทำเลือดไปเลี้ยงบริเวณองคชาตได้น้อยลง ส่งผลให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
  • แท้งบุตร การสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์อาจทำให้เสี่ยงต่อการแท้งบุตร รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ท้องนอกมดลูก ภาวะครรภ์เป็นพิษ

  ผลกระทบของการสูบบุหรี่ ส่งผลเสียต่ออวัยวะส่วนใดภายในร่างกาย

  ผลกระทบของการสูบบุหรี่ ส่งผลเสียต่ออวัยวะส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกายดังต่อไปนี้

  • หัวใจ

  บุหรี่มีสารเคมีหลายชนิดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหัวใจ เช่น สารนิโคติน สารทาร์ ซึ่งสารเหล่านี้อาจสะสมอยู่ในหลอดเลือด ทำให้ประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนเลือดลดลง ซึ่งนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน

  • หู

  ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำมีโอกาสสูญเสียการได้ยินมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่ทำให้ คลอเคลีย ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยรับสัญญาณเสียงในบริเวณหูชั้นในเกิดความเสียหาย ส่งผลให้ประสิทธิภาพการได้ยินเสียงลดลง

  • ดวงตา

  บุหรี่มีสารนิโคติน ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพดวงตา เช่น อาการตาแห้ง ต้อหิน ต้อกระจก โรคจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากอายุ เบาหวานขึ้นจอประสาทตา

  • ปาก

  ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำมักมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก เช่น ฟันผุ แผลในช่องปาก เหงือกอักเสบ มะเร็งในช่องปากและคอ มีเลือดออกขณะแปรงฟัน

  • ผิวพรรณและเส้นผม

  สารนิโคตินในบุหรี่อาจทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ทำให้คอลาเจนและอีลาสตินลดลง ส่งผลให้ผิวแห้งกร้าน ริมฝีปากคล้ำ ดูแก่กว่าวัย

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  แหล่งที่มา

  How does smoking affect the body? https://www.medicalnewstoday.com/articles/324644.php.Accessed on September 26, 2021.

  Health Effects https://smokefree.gov/quit-smoking/why-you-should-quit/health-effects.Accessed on September 26, 2021.

  How Smoking and Nicotine Damage Your Body
  Health Risks of Smoking Tobacco.https://www.cancer.org/healthy/stay-away-from-tobacco/health-risks-of-tobacco/health-risks-of-smoking-tobacco.html.Accessed on September 26, 2021.
  Cigar Smoking and Cancer.https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/cigars-fact-sheet.Accessed on September 26, 2021.

  How Smoking and Nicotine Damage Your Body. https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-lifestyle/quit-smoking-tobacco/how-smoking-and-nicotine-damage-your-body.Accessed on September 26, 2021.

  รูปของผู้เขียนbadge
  เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ แก้ไขล่าสุด 26/09/2021
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ