เบาหวานชนิดที่ 1 รักษาให้หายขาดได้หรือไม่

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 25/01/2022

  เบาหวานชนิดที่ 1 รักษาให้หายขาดได้หรือไม่

  เบาหวานชนิดที่ 1 หายขาดได้ไหม อาจเป็นคำถามที่พบได้บ่อย อย่างไรก็ตาม เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อระบบในร่างกาย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้กับอวัยวะสำหรับต่าง ๆ ได้ เช่น หัวใจ ดวงตา ตับ ระบบประสาท เหงือก ฟัน เนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ตามปกติ และมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป

  เบาหวานชนิดที่ 1

  โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 Diabetes Mellitus) เป็นภาวะที่ระดับกลูโคสหรือน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป เนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอ ผู้ป่วยโรคนี้จึงจำเป็นต้องฉีดอินซูลินอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 พบได้น้อยกว่าโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และมักจะเกิดกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาตับอ่อน หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 โรคนี้มักพบในเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะเด็กอายุ 4-7 ปี และ 10-14 ปี

  สาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่ 1

  โรคเบาหวานชนิดที่ 1 มีสาเหตุมาจากเบต้าเซลล์ (Beta Cells) ของตับอ่อนถูกระบบภูมิคุ้มกันทำลาย ตับอ่อนจึงผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอ เมื่อขาดอินซูลิน ร่างกายจึงไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ และกลายเป็นภาวะน้ำตาลในเลือดสูง นอกจากนั้น โรคบางชนิด เช่น โรคซิสติก ไฟโบรซิส (Cystic Fibrosis) ที่ส่งผลกระทบต่อตับอ่อน การผ่าตัดนำตับอ่อนออก หรือการติดเชื้อที่ตับอ่อนขั้นรุนแรง ก็อาจส่งผลให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ได้เช่นกัน แต่สาเหตุเหล่านี้อาจพบได้ไม่บ่อยนัก

  อาการของโรคเบาหวานชนิดที่ 1

  อาการที่บ่งบอกว่าคุณเป็นโรคเบาหวานปชนิดที่ 1 คือ

  • มีอาการกระหายน้ำ และหิวมาก
  • ปัสสาวะบ่อย ส่วนเด็กอาจปัสสาวะรดที่นอน
  • น้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือไม่ทราบสาเหตุ
  • มือชา ขาขา
  • มีอาการเมื่อยล้ามาก
  • อารมณ์แปรปรวนง่าย
  • มีอาการตาพร่ามัว
  • มองเห็นไม่ชัด
  • ติดเชื้อบ่อย
  • รู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา
  • แผลหายช้า
  • เป็นเหน็บชาที่เท้าบ่อย ๆ

  ปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 1

  ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1 มีหลายประการ เช่น

  • ประวัติในครอบครัว หากคนในครอบครัวได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ก็จะเพิ่มขึ้น
  • กรรมพันธุ์ การมียีนบางชนิดอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ได้
  • อายุ แม้โรคเบาหวานชนิดที่ 1 จะพบได้ในคนทุกเพศทุกวัย แต่ช่วงวัยที่พบโรคนี้ได้มากที่สุด ได้แก่ เด็กอายุ 4-7 ปี และเด็กอายุ 10-14 ปี

  เบาหวานชนิดที่ 1 รักษาหายขาดได้หรือไม่

  โรคเบาหวานชนิดที่ 1 รักษาให้หายขาดได้หรือไม่นั้น ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคเบาหวานประชนิดที่ 1 แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้มีการคิดค้นวิธีการรักษาและยาใหม่ ๆ ที่เป็นทางเลือกเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การหมั่นดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เข้ารับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ และควรประทานอินซูลินให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ก็อาจช่วยให้ผู้ป่วยสามารถอยู่กับโรคเบาหวานได้อย่างมีความสุข

  วิธีการรักษาเบาหวานชนิดที่ 1

  การรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 อาจได้แก่

  การใช้อินซูลิน

  ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินเองได้ จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาด้วยอินซูลินตลอดชีวิต เนื่องจากอินซูลินมีหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นพลังงาน

  การตรวจน้ำตาลในเลือด

  ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำอย่างน้อย 4 ครั้ง/วัน และจดบันทึกทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือด โดยควรทำการทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหาร ก่อนของว่าง ก่อนนอน และก่อนออกกำลังกาย

  การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ นับคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน

  ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ควรรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไข่มันต่ำ และใยอาหารสูง เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่าง ๆ และจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีนับคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนในอาหาร เพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายได้รับอินซูลินอย่างเพียงพอ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


  เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 25/01/2022

  โฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  โฆษณา
  โฆษณา
  โฆษณา