home
แพทย์หญิงอรเกศ ปัญญาเนตินาถ

แพทย์หญิงอรเกศ ปัญญาเนตินาถ

แพทย์ผิวหนัง

แพทย์หญิงอรเกศ ปัญญาเนตินาถ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน วิทยาการผิวหนังและริ้วรอย หลักสูตรขั้นสูงสุด โรคผิวหนัง จากสถาบันแพทย์ Americanboard of anti-aging and regenerative medicine ได้รับปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เธอยังเป็นแพทย์ผิวหนังที่อายุน้อยที่สุดจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยคะแนนสอบอันดับ 1 ในสถานศึกษาที่ต่างประเทศ นอกจากนี้ เธอได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากมาย และการประชุมประสบการณ์การทำงานในด้านการศึกษา เช่น
  • การเป็นผู้สอนเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ ทางกายวิภาคศาสตร์ระดับโมเลกุลพันธุศาสตร์
  • ผู้สอนด้านชีววิทยาขั้นสูงของเซลล์
  • ผู้สอนเกี่ยวกับชีวเคมี และวิทยากรด้านการวิจัย
  • เธอได้รับเชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนโรคผิวหนังบูรณาการ สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอก
  • และยังเป็นผู้บุกเบิกการฟื้นฟูผิวทางช่องคลอดในเอเชียแบบไม่รุกราน
  • และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังการฝึกอบรม สำหรับนักกายภาพบำบัดด้านสุนทรียศาสตร์ทั่วโลก