home
avatarbadge

แพทย์หญิงอรเกศ ปัญญาเนตินาถ

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิงอรเกศ ปัญญาเนตินาถ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน วิทยาการผิวหนังและริ้วรอย หลักสูตรขั้นสูงสุด โรคผิวหนัง จากสถาบันแพทย์ Americanboard of anti-aging and regenerative medicine ได้รับปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เธอยังเป็นแพทย์ผิวหนังที่อายุน้อยที่สุดจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยคะแนนสอบอันดับ 1 ในสถานศึกษาที่ต่างประเทศ นอกจากนี้ เธอได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากมาย และการประชุมประสบการณ์การทำงานในด้านการศึกษา เช่น การเป็นผู้สอนเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ ทางกายวิภาคศาสตร์ระดับโมเลกุลพันธุศาสตร์ ผู้สอนด้านชีววิทยาขั้นสูงของเซลล์ ผู้สอนเกี่ยวกับชีวเคมี และวิทยากรด้านการวิจัย เธอได้รับเชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนโรคผิวหนังบูรณาการ สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอก และยังเป็นผู้บุกเบิกการฟื้นฟูผิวทางช่องคลอดในเอเชียแบบไม่รุกราน และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังการฝึกอบรม สำหรับนักกายภาพบำบัดด้านสุนทรียศาสตร์ทั่วโลก