แพทย์หญิงอรเกศ ปัญญาเนตินาถ

โรคผิวหนัง · Divana Clinic (ดีวานา คลินิก)

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิงอรเกศ ปัญญาเนตินาถ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน วิทยาการผิวหนังและริ้วรอย หลักสูตรขั้นสูงสุด โรคผิวหนัง จากสถาบันแพทย์ Americanboard of anti-aging and regenerative medicine ได้รับปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เธอยังเป็นแพทย์ผิวหนังที่อายุน้อยที่สุดจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยคะแนนสอบอันดับ 1 ในสถานศึกษาที่ต่างประเทศ

นอกจากนี้ เธอได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากมาย และการประชุมประสบการณ์การทำงานในด้านการศึกษา เช่น

การเป็นผู้สอนเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ ทางกายวิภาคศาสตร์ระดับโมเลกุลพันธุศาสตร์
ผู้สอนด้านชีววิทยาขั้นสูงของเซลล์
ผู้สอนเกี่ยวกับชีวเคมี และวิทยากรด้านการวิจัย
เธอได้รับเชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนโรคผิวหนังบูรณาการ สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอก
และยังเป็นผู้บุกเบิกการฟื้นฟูผิวทางช่องคลอดในเอเชียแบบไม่รุกราน
และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังการฝึกอบรม สำหรับนักกายภาพบำบัดด้านสุนทรียศาสตร์ทั่วโลก