แพทย์หญิงเกศอร ป้องอาณา

โรคผิวหนัง · โรงพยาบาลสุขุมวิท

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิง เกศอร ป้องอาณา จบการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบวุฒิบัตร สาขา ตจวิทยา จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จากนั้นได้ไปศึกษาดูงานด้านเลเซอร์และการผ่าตัดทางผิวหนังที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน กำลังปฏิบัติงานและศึกษาต่อยอดด้านการผ่าตัดมะเร็งผิวหนังที่โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึงเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่โรงพยาบาลสุขุมวิท และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามที่คลินิก เอส แอล ซี (SLC clinic)

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด

สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน