อาการหลังปฏิสนธิ 3 วัน เป็นอย่างไร

  อาการหลังปฏิสนธิ 3 วัน เป็นอย่างไร

  อาการหลังปฏิสนธิ 3 วัน เป็นอาการที่บ่งบอกถึงการตั้งครรภ์ แต่บางคนอาจไม่มีอาการหรืออาการอาจแสดงออกไม่ชัดเจน โดยอาการหลังปฏิสนธิที่พบได้บ่อย เช่น ประจำเดือนขาด มีเลือดล้างหน้าเด็กไหลออกมา อุณหภูมิร่างกายสูง คัดตึงเต้านม เหนื่อยล้า อย่างไรก็ตาม อาการหลังปฏิสนธิ 3 วันอาจมีอาการคล้ายกับภาวะสุขภาพหรือภาวะตามปกติของร่างกาย เช่น อาการมีประจำเดือน จึงอาจทำให้แยกความแตกต่างได้ยาก ดังนั้น การตรวจการตั้งครรภ์จึงอาจเป็นวิธีที่จะช่วยยืนยันผลการตั้งครรภ์ได้แม่นยำมากที่สุด

  การปฏิสนธิ เกิดขึ้นได้อย่างไร

  การปฏิสนธิ คือ กระบวนการที่อสุจิเข้าไปผสมกับไข่ในท่อนำไข่จนนำไปสู่การแบ่งตัวเพื่อพัฒนาไปเป็นตัวอ่อน และนำไปสู่การตั้งครรภ์ โดยเมื่อถึงระยะไข่ตก ไข่จะเคลื่อนตัวออกมาจากรังไข่เพื่อรอการผสมกับอสุจิบริเวณท่อนำไข่ และเมื่ออสุจิปฏิสนธิกับไข่เรียบร้อยแล้วจะเคลื่อนตัวไปยังมดลูกเพื่อฝังตัวบริเวณเยื่อบุโพรงมดลูก และเจริญเติบโตไปเป็นตัวอ่อนต่อไป โดยหลังจากการปฏิสนธิ ไข่จะแปรสภาพทำให้อสุจิตัวอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าไปผสมในไข่ได้อีก

  อย่างไรก็ตาม หากไข่ไม่ได้รับการผสมกับอสุจิภายใน 12-24 ชั่วโมง ไข่จะเคลื่อนตัวผ่านท่อนำไข่และสลายตัวกลายเป็นประจำเดือน

  อาการหลังปฏิสนธิ 3 วัน เป็นอย่างไร

  อาจไม่พบอาการหลังปฏิสนธิ 3 วัน หรืออาจไม่มีการแสดงอาการที่ชัดเจน โดยบางคนอาจมีอาการเกิดขึ้นหลังปฏิสนธิเมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ และอาการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

  อาการหลังปฏิสนธิ 3 วันอาจมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาวะสุขภาพ เช่น ประจำเดือนขาดเนื่องจากความเครียด น้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากเกินไป หรืออาการหลังปฏิสนธิอาจคล้ายกับอาการมีประจำเดือนตามปกติ จึงอาจทำให้แยกความแตกต่างได้ยาก โดยอาการหลังปฏิสนธิ 3 วันที่อาจพบได้ มีดังนี้

  • ประจำเดือนขาด เป็นสัญญาณแรกหลังจากการปฏิสนธิที่พบได้ชัดเจนที่สุด เพราะเมื่อไข่กับอสุจิปฏิสนธิกัน ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนที่หยุดการตกไข่ ทำให้ไม่มีประจำเดือนในขณะตั้งครรภ์
  • เลือดล้างหน้าเด็ก อาจมีเลือดไหลออกจากช่องคลอดเล็กน้อย ซึ่งเลือดอาจมีสีน้ำตาล เป็นจุดเล็ก ๆ โดยอาการนี้อาจเกิดขึ้นหลังจากไข่กับอสุจิปฏิสนธิกันและเข้าไปฝังตัวที่เยื่อบุโพรงมดลูก
  • อุณหภูมิร่างกายเพิ่มสูงขึ้น โดยในช่วงตกไข่ ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) จะเพิ่มสูงขึ้น และหากอุณหภูมิร่างกายยังคงสูงอย่างต่อเนื่องอาจหมายความว่ากำลังตั้งครรภ์
  • ความเหนื่อยล้า เนื่องจากระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่เพิ่มสูงขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ จึงอาจทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลียและง่วงนอนได้
  • เจ็บและคัดตึงเต้านม เป็นอาการที่คล้ายคลึงกับอาการมีประจำเดือน แต่อาจมีอาการคัดตึงเต้านมที่รุนแรงกว่า เนื่องจากระดับฮอร์โมนในระหว่างตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น

  การตรวจสอบการตั้งครรภ์

  อาการหลังปฏิสนธิ 3 วันอาจเกิดขึ้นคล้ายกับอาการทางสุขภาพอื่น ๆ ตามปกติเช่น อาการมีประจำเดือน จึงอาจทำให้แยกอาการหลังปฏิสนธิได้ยาก การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง หรือเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลจึงอาจช่วยยืนยันผลการตั้งครรภ์ได้แม่นยำมากที่สุด ดังนี้

  • ชุดตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง เป็นชุดตรวจปัสสาวะเพื่อหาการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเอชซีจี (Human Chorionic Gonadotropin หรือ hCG) วิธีนี้อาจตรวจได้แม่นยำมากขึ้นหากเริ่มตรวจประมาณ 6 วันหลังจากการปฏิสนธิ
  • การตรวจเลือด เป็นการตรวจที่โรงพยาบาล เพื่อตรวจหาฮอร์โมนเอชซีจีที่อยู่ในเลือด ซึ่งเป็นวิธีตรวจทำให้ได้ผลตรวจที่แม่นยำ แม้ว่าฮอร์โมนเอชซีจีจะมีระดับต่ำมาก

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  แหล่งที่มา

  Pregnancy Tests. https://www.webmd.com/baby/guide/pregnancy-tests. Accessed October 19, 2022

  Fertilization. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26843/. Accessed October 19, 2022

  Pregnancy and Conception. https://www.webmd.com/baby/understanding-conception. Accessed October 19, 2022

  Getting pregnant. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/symptoms-of-pregnancy/art-20043853. Accessed October 19, 2022

  Early Pregnancy Symptoms. https://www.webmd.com/baby/guide/pregnancy-am-i-pregnant. Accessed October 19, 2022

  Am I Pregnant?. https://my.clevelandclinic.org/health/articles/9709-pregnancy-am-i-pregnant. Accessed October 19, 2022

  รูปของผู้เขียนbadge
  เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ แก้ไขล่าสุด 26/10/2022
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย