โรคระบบประสาทในเด็ก

โรคระบบประสาทในเด็ก หมายถึง โรคที่เกิดจากการส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองหรือระบบประสาทผิดปกติ จนส่งผลให้เด็กมีอาการทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ หรือสติปัญญา ที่มักกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โรคระบบประสาทในเด็กจะมีอะไรบ้าง และเราจะรับมือได้อย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่เลย

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคระบบประสาทในเด็ก

กลุ่มอาการดาวน์ เกิดจากอะไร และควรดูแลลูกอย่างไร

กลุ่มอาการดาวน์ หรือดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่อาจแสดงอาการตั้งแต่เด็ก โดยอาจสังเกตได้จากพฤติกรรม การแสดงออก การสื่อสาร และการเรียนรู้ที่ล่าช้า สมาธิสั้น ซึ่งเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถฝึกทักษะต่าง ๆ เพิ่มช่วยส่งเสริมให้ลูกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต กลุ่มอาการดาวน์ เกิดจากอะไร กลุ่มอาการดาวน์ เป็นโรคทางพันธุกรรมอย่างหนึ่ง ที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมในคู่ที่ 21 โดยปกติแล้วร่างกายจะมีโครโมโซม 23 คู่ หรือ 46 แท่ง ที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่อย่างละครึ่ง แต่หากโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง รวมเป็น 47 แท่ง ก็อาจเสี่ยงเป็นกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ส่งผลให้ลูกอาจมีสติปัญญาบกพร่อง มีพัฒนาการการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้ล่าช้า อีกทั้งยังอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจ การมองเห็นและการได้ยินผิดปกติ ประเภทของกลุ่มอาการดาวน์ ประเภทของกลุ่มอาการดาวน์ มี 3 ประเภท ดังนี้  Trisomy 21 เป็นประเภทที่พบได้บ่อย เกิดจากโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง Translocation Down syndrome คือภาวะที่โครโมโซมคู่ที่ […]


กำลังมองหาเรื่องราวในการเลี้ยงดูบุตรใช่หรือไม่?

เข้าร่วมชุมชนการเลี้ยงดูบุตรและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณแม่และคุณพ่อคนอื่น ๆ เข้าร่วมชุมชนได้เลย!


ผู้เชี่ยวชาญด้าน โรคระบบประสาทในเด็ก ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon