แพทย์หญิงสุสิตา หวังจิรนิรันดร์

พ่อแม่เลี้ยงลูก · โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิง สุสิตา หวังจิรนิรันดร์ จบการศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ จากโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก และผ่านการฝึกอบรมทางด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

หลังจบการศึกษาจะเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นอาจารย์แพทย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศนียบัตร

การศึกษา

  • กุมารแพทย์

    โรงพยาบาลพุทธชินราช

ประสบการณ์

  • กุมารแพทย์

    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด